Proiect instalații de alimentare cu gaze naturale

Cuprins proiect

I.Instalatie de utilizare
1.1. Condiţii de introducere a gazelor
1.2. Suprafeţe vitrate
1.3. Calcul de dimensionare
1.3.1. Căderea de presiune disponibilă
1.3.2. Debitul de calcul
1.3.3. Căderea de presiune unitară medie 
1.3.4. Stabilirea lungimilor echivalente
II.Reţea de distribuţie si branşament gaze naturale presiune redusă
II. 1. Calculul de dimensionare a conductelor
II. 2. Materiale şi tehnologii de lucru
II. 3. Protejarea, verificarea şi controlul materialelor


Extras din proiect

I. Instalaţia interioară de distribuţie a gazelor naturale combustibile cu presiune joasă (instalaţie de utilizare)
Se va efectua calculul de dimensionare şi determinarea pierderilor totale de sarcina pentru instalaţia interioară de distribuţie a gazelor cu presiune joasă, dintr-un bloc de locuit cu bucătării, având subsol, parter şi 6 etaje.
Se va efectua contorizarea individuală la fiecare apartament.
încălzirea acestui bloc se face cu ajutorul unei centrale termice amplasate la subsol şi având
Qnominal=12.7Nm3/h
Se cunosc următoarele date:
- Centrala termică se consideră cu tirajul natural,
- Debitul nominal mediu de gaze naturale pentru aparatele de utilizare din fiecare bucătărie Qm= 0,67Nm3/h.
- Presiunea gazului la ieşirea din regulatorul de presiune se consideră a fi p1 = 25 mbar, iar căderea nominală a aparatelor de utilizare pn = 20 mbar
- Căderea de presiune în contor este de 2,0 mbar.
- Construcţia este din cărămidă
- QnomCT=12.7Nm3/h
- Hnivel= 2,7 m
- Grosimea planşeu = 20 cm
Parter: 6 ap.
Etaj 1: 6 ap.
Etaj 2: 6 ap.
Etaj 3: 6 ap.
Etaj 4: 6 ap.
Etaj 5: 6 ap.
Etaj 6: 6 ap.
TOTAL: 42 ap.
42 ap. X 0,67 Nm3/h = 28.14 Nm3/h
Conform "Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" (NT-DPE-01/2004), în instalaţiile pentru clădirile de locuit se admite numai presiune joasă, atât în instalaţiile interioare cât şi în cele exterioare.
In imobil există 42 apartamente cu bucătării.
Centrala termică a fost amplasată la subsol, intr-o încăpere special amenajată în apropierea coşului de fum.
Instalarea consumatorilor se va face cu respectarea considerentelor tehnice minime de funcţionare în siguranţă ale instalaţiei care sunt:
1. Volumul interior minim al încăperilor:
-18 m3 pentru încăperi curente;
- 7,5 m3 pentru bucătării, băi şi oficii din construcţii noi;
- 5 m3 pentru bucătării din construcţii existente, cu respectarea condiţiei ca pentru fiecare
1 Nm3/h instalat să existe 15 m3 volum interior al încăperii.
2. Asigurarea suprafeţelor vitrale: în cazul temei, construcţia fiind din cărămidă, suprafaţa
rmnimă vitrată a încăperilor în care se montează aparate de utilizare va trebui să fie 0,05 m2
pentru ficare m3 de volum net al încăperii.
3. Evacuarea totală şi fără riscuri a gazelor arse în atmosferă: pentru bucătăriile din construcţii existente, construite fără canale de ventilare se admite practicarea în peretele extenor, la partea superioara a încăperii, a unui gol pentru evacuarea gazelor de ardere
4. Asigurarea aerului necesar arderii: se asigură în funcţie de valuarea raportului V/Q (volumul interior al încăperii / debitele nominale ale aparatelor instalate). Se prevede accesul direct din exterior al aerului în cazul in care raportul V/Q < 30, prin goluri practicate la partea inferioara a încăperii.
La alegerea traseelor pentru conductele de gaze naturale, condiţiile de siguranţă au prioritate. Conductele se vor monta aperent, susţinute cu brăţări pe elementele construcţiei la partea superioară a pereţilor, deasupra uşilor şi ferestrelor. S-au ales trasee cât mai scurte şi rectilinii trecând prin spaţii uscate şi ventilate, in lungul pereţilor imobilului. Este interzisă trecerea conductelor pentru un apartament prin alt apartament. Au fost ocolite ghenele celorlalte instalaţii interioare.
Pentru nu afecta structura de rezistenţă, traseele conductelor ocolesc stâlpii sau grinzile construcţiei, iar ia străpungerea planşeelor nu se vor tăia armăturile.
Coloana de alimentare cu gaze naturale a fost montată în casa scării.
Distanţele maxime dintre reazeme vor fi conform NT-DPE 01/2004 tabel 6, iar între conducte şi elementele de construcţie se va păstra o distanţă de 2,0-3,0 cm.
La trecerea prin pereţi si planşee au fost prevăzute tuburi de protecţie fixate etanş de elementele de construcţie şi depăşindu-le cu 1 cm la pereţi şi plafoane şi cu 5 cm la pardoseli. In tuburile de protecţie nu se admit îmbinări.
îmbinarea conductelor se va face cu fitinguri pentru diametre mai mici de 3/4" şi prin sudură cu flacără oxiacetilenică pentru diametre mai mari. îmbinările prin sudură se vor executa numai de sudori autorizaţi ISCIR şi va trebui să corespundă clasei de calitate II. Este interzisă răcirea forţată a sudurii. Capetele sudurilor longitudinale vor fi decalate alternativ cu minim 10 mm.
Se admit Îmbinări prin racordări olandeze ia montarea contoarelor şi a maşinilor de gătit după robinetul de siguranţă (la racordurile flexibile). Armaturi de inchidere se prevăd:
-câte un robinet înaintea fiecarui contor - robineţii de contor;
- câte un robinet înaintea fiecărei maşini de gătit (înaintea racordului flexibil) - robineţi de siguranţă (pentru maşinile de gătit, robineţii de manevra sunt instalaţi pe aparate);
- doi robineti de siguranţă pe racordul arzătorului centralei termice;
- un robinet de incendiu amplasat înaintea intrării conductei de gaz în imobil. Toate aceste armături au fost evidenţiate în planuri şi în schema izometrică a instalaţiei. La instalaţie vor fi racordate numai aparate şi arzătoare avizate conform prevederilor ISCIR in vigoare.
Arzătoare se vor putea racorda prin racorduri flexibile cu următoarele condiţii:
- racordurile flexibile să fie agrementate tehnic pentru utilizare în instalaţii de gaze naturale;
- presiunea nominală pentru care au fost construite racordurile să fie mai mare decât presiunea din instalaţie;
- lungimea maxima a racordurilor să fie de 1,00 mm;
- robineţii de siguranţă să fie montaţi pe conducta din oţel, înaintea racordurilor flexibile;
-luarea măsurilor de evitare a contactului cu corpuri calde, evitarea agăţării, strivirii sau deteriorării;
- interzicerea cuplării a două sau mai multe racorduri flexibile.
Arzătorul centralei termice va trebui să fie prevăzut cu dispozitive automate de control, reglare şi semnalizare care sa închidă alimentarea cu gaz la stingerea accidentală a flăcării sau la lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie, a energiei electrice sau a micşorării tirajului.
Montarea maşinilor de gătit şi a arzătorului centralei termice se va face cu respecarea condiţiilor tehnice de funcţionare în siguranţă, precum şi a instrucţiunilor producătorilor şi reglementările în vigoare Evacuarea gazelor arse se va face prin coşul de fum din construcţia blocului, ridicat cu 0,50 m deasupra aticului terasei. Secţiunea liberă a coşului de fum va fi de minim Ф20 cm (pentru secţiunea circulară) sau 20x20 cm (pentru secţiunea rectangulară).


Fisiere în arhivă (4):

  • Proiect Instalatii de Alimentare cu Gaze Naturale
    • Dimensionare gaze.xlsx
    • gaze (P+6).doc
    • Plan SAGN.bak
    • Plan SAGN.dwg

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!