Analiza financiară - SC Universal Montaj Domus SRL

Extras din proiect

CAPITOLUL I
PREZENTAREA SOCIETATII
1.1 Cadru legal
SC Universal Montaj Domus SRL are sediul social în oraşul Ploiesti, Jud. Prahova, str. Laboratorului, nr.1. 
Este persoană juridică română înfiinţată în baza Lg. nr.31 / 1991.
Este înmatriculată la Registrul Comerţului Prahova în 28.01.1994 sub numărul J/29/230/1994 si are cod de inregistrare in scopuri de TVA R 5147895.
Societatea a fost infiintata la 28.01.1994, incepand activitatea la 01.02.1994.
In conformitate cu prevederile legale din anul 1991 societatea a fost scutita de plata impozitului pe profit pana la data de 01.02.1999.
Forma juridică a societăţii este aceea de societate comercială cu răspundere limitată, supusă dispoziţiilor din legislaţia României, cu privire la societăţile comerciale.
SC Universal Montaj Domus SRL este societate privată cu capital social integral românesc.
Capitalul social subscris este de 27 500 lei, acesta este divizat în 100 de părţi sociale, fiecare cu o valoare de 275 lei. 
Principalele activitati desfasurate sunt: constructii, instalatii de gaze, confectii si constructii metalice, inchirieri de utilaje, prestari de servicii si comert.
Contabilitatea societatii este tinuta conform Legii 82/1991
Compartimentul financiar – contabil este organizat in conformitate cu prevederile legii 82 / 91, fiind condus de un director economic cu studii superioare.
Administrarea şi reprezentarea societăţii se face de către asociatul unic Gheorghe Florian.
1.2 Prezentarea obiectului de activitate
Principalele activitati desfasurate sunt:
-constructii,
-instalatii de gaze, 
-confectii si constructii metalice,
-inchirieri de utilaje,
-prestari de servicii 
-comert.
În activitatea productivă SC Universal Montaj Domus SRL realizeaza urmatoarele produse:
- racord teu bransament;
- firide 1200x600x400 mm;
- firide 600x600x400mm;
- rasuflatori (calote carosabile);
- rasuflatori calote spatiu verde;
- confectii metalice la solicitarile clientilor.
SC Universal Montaj Domus SRL acoperă un segment important al pieţii extins în mai multe judete din tara. Produsele din oferta de piaţă a SC Universal Montaj Domus SRL pot fi structurate în funcţie de materiile prime folosite şi tehnologiile de realizare . 
Datorita seriozitatii cu care firma trateaza fiecare comanda, datorita respectarii termenelor de executie, a colaborarii apropiate cu fiecare beneficiar, a folosirii de materii prime de cea mai buna calitate, intr-un cuvant a accentului care se pune pe calitatea produselor confectionate SC Universal Montaj Domus SRL si-a castigat un renume atat pe piata interna. 
In cadrul societatii este implementat Sistemul de Asigurare al Calitatii ISO 9001/1994, recertificat in 2000, dovedind alinierea tehnologiilor si produselor la standarde europene.
Analizând aceste informaţii se constată existenţa unor parteneri tradiţionali care prezintă solvabilitate, siguranţa producţiei şi tendinţe ferme de dezvoltare. În condiţii de concurenţă menţinerea acestor clienţi certifică aprecierea SC Universal Montaj Domus SRL ca partener de afaceri serios, neexistând reclamaţii sau litigii privind calitatea şi ritmicitatea livrărilor, existând relaţii de colaborare în situaţii deosebite (plăţi în avans, compensări, preţuri de conjunctură). 
Dintre principalii clienţi fac parte: 
-S.C. DISTRIGAZ SUD BUCUREŞTI S.A, 
- S.C. TOMAL PROIECT SRL ,
- S.C. OCVIP SRL,
- S.C ROMINSTAL BENC SRL, 
-S.C IN-STAL-COM SRL.
Principalii furnizori sunt:
-S.C. SEVLAR SRL,
- S.C TUBOMET SRL, 
-S.C COMGAZ SA, 
-S.C TRANS P.E.C. 
-SRL, S.C CLEMANS SRL.
1.3 Structura organizatorică a întreprinderii.
În cee a ce priveşte structura organizatorică, SC UNIVERSAL MONTAJ DOMUS SRL are la bază principiile şi normele de organizare şi funcţionare a întreprinderii.
În vederea realizării unei conduceri eficiente SC UNIVERSAL MONTAJ DOMUS SRL este organizată într-un ansamblu de compartimente de muncă, funcţii de conducere şi relaţiile dintre acestea. 
Structura de organizare a societatii este concretizată prin organigrama elaborată de conducerea societăţii şi aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor.
Aceasta forma de organizare este rezultatul unor analize şi studii complexe care au la bază principiile competenţei profesionale şi manageriale.
Structura de organizare adoptată la nivelul SC UNIVERSAL MONTAJ DOMUS SRL asigură o bună funcţionare a societăţii şi o desfăşurare corespunzătoare a principalelor activităţi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Financiara - SC Universal Montaj Domus SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!