Analiza situațiilor financiare la SC CONPET SA

Cuprins proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE PE BAZA BILANȚULUI FINANCIAR ... 3
Prezentarea generală a societății . 3
1.1. Construcția bilanțului financiar ... 4
1.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar calculați pe baza bilanțului financiar ... 4
CAPITOLUL II. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE ... 7
2.1. Întocmirea tabloului SIG .. 7
2.2. Analiza evoluției principalelor solduri intermediare de gestiune ... 8
CAPITOLUL III. TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR ... 11
3.1. Întocmirea tabloului fluxurilor de numerar (metoda directă) 11
3.2. Interpretarea tabloului fluxurilor de numerar 11
CAPITOULUL IV. ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE PRIN METODA RATELOR . 14
4.1. Rate de structură . 15
4.2. Rate de lichiditate și solvabilitate .. 17
4.3. Rate de gestiune . 19
4.4. Rate de rentabilitate ... 20
CAP V. ANALIZA PERFORMANȚELOR BURSIERE ... 22
5.1. Analiza indicatorilor de creare de valoare . 22
CAP VI. ANALIZA RISCURILOR .. 24
6.1. Analiza riscului de exploatare ... 24
Analiza SWOT a firmei CONPET SA .. 28
CAPITOLUL VII. SITAUȚIILE FINANCIARE PREVIZIONATE 29
7.1. Elaborarea situațiilor financiare previzionate prin metoda procent din vânzări ... 29
7.2. Analiza situațiilor financiare previzionate 35
BIBLIOGRAFIE . 37


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE PE BAZA BILANȚULUI FINANCIAR
Prezentarea generală a societății
Activitatea societății a început în anul 1990 prin preluarea întregului activ și pasiv al Întreprinderii de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.) Ploiești, fiind prima companie constituită în industria petrolieră din România și devenind operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.
CONPET S.A. oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată, asigurând aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și din import. Societatea operează o rețea de conducte cu o lungime de 3800 km, care traversează 24 de județe ale țării.
CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București sub simbolul bursier COTE. Capitalul social al companiei este de 28.569.842,40 lei, fiind împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 3,3 lei/acțiune.
La data de 31.12.2020, structura acționariatului se prezintă astfel: Denumire acționar Număr acțiuni Procent
Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
5.083.372
58,7162%
Persoane juridice
2.368.002
27,3519%
Persoane fizice
1.206.154
13,9319% TOTAL 8.657.528 100%
Societatea deține o poziție de monopol pe piața transprturilor de țiței prin conducte, neavând, astfel, concurenți în domeniul său de activitate.
1.1. Construcția bilanțului financiar
Elaborarea bilanțului financiar se bazează pe clasificarea elementelor de activ în ordinea strictă a lichidității și a elementelor de pasiv în funcție de exigibilitatea acestora. Elementele bilanțul financiar al societății CONPET SA se prezintă astfel: Specificație Simbol 2018 2019 2020
Imobilizări necorporale
Inn
2.843.605
2.998.268
4.313.253
Imobilizări corporale
Icn
430.599.587
466.977.595
504.534.005
Imobilizări financiare
If
860.582
810.598
1.111.921
Active imobilizate
Ai
434.303.774
470.786.461
509.959.179
Stocuri
St
9.168.429
8.169.862
5.912.006
Creanțe (inclusiv ch în avans),
Cr
47.973.748
49.533.879
45.818.619
din care Clienți (Cr com)
Cl
37.421.992
39.217.933
34.776.411
Disponibilități bănești (Inv. fin pe ts + Casa si ct la bănci)
Db 259.682.354 238.576.951 198.257.333
Active circulante
Ac
316.824.531
296.280.692
249.987.958 TOTAL ACTIV At 751.128.305 767.067.153 759.947.137
Capital propriu (incl subv pt inv)
Cpr
662.618.330
654.766.346
657.868.299
Datorii pe termen mediu și lung (incl proviz, ven în avans > 1 an)
Dtml
28.755.748
43.095.205
41.889.116
Capitaluri permanente (capital propriu + DTL)
Cpm
691.374.078
697.861.551
699.757.415
Datorii pe termen scurt nefinanciare,
Dts nefin
59.754.227
69.205.602
60.189.722
din care Furnizori (Dat com)
Fz
19.154.131
27.179.134
23.583.540
Credite pe termen scurt
Cbts
0
0
0
Datorii totale pe termen scurt
Dts
59.754.227
69.205.602
60.189.722 TOTAL PASIV Pt 751.128.305 767.067.153 759.947.137
1.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar calculați pe baza bilanțului financiar Indicatori de echilibru 2018 2019 2020 FR = Capital permanent - Active imobilizate nete 257.070.304 = 691.374.078 - 434.303.774 227.075.090 = 697.861.551 - 470.786.461 189.798.236 = 699.757.415 - 509.959.179 FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt 257.070.304 = 316.824.531 - 59.754.227 227.075.090 = 296.280.692 - 69.205.602 189.798.236 = 249.987.958 - 60.189.722
NFR = Stocuri + Creanțe (inclusiv ch. în avans) - Datorii pe termen scurt nefinanciare -2.612.050 = 9.168.429 + 47.973.748 - 59.754.227 -11.501.861 = 8.169.862 + 49.533.879 - 69.205.602 -8.459.097 = 5.912.006 + 45.818.619 - 60.189.722 TN = FR - NFR 259.682.354 = 257.070.304 - (-2.612.050) 238.576.951 = 227.075.090 - (-11.501.861) 198.257.333 = 189.798.236 - (-8.459.097) TN =Active de trezorerie (Disponibilități bănești) - Pasive de trezorerie (Credite bancare pe term. scurt) 259.682.354 = 259.682.354 - 0 238.576.951 = 238.576.951 - 0 198.257.333 = 198.257.333 - 0
Fondul de rulment (FR) reflectă realizarea echilibrului financiar pe termen lung, adică se urmărește dacă societatea dispune de o marjă de securitate, care să o protejeze de anumite evenimente neprevăzute. Prin prisma gestiunii financiare, fondul de rulment reprezintă: marja de securitate sau de siguranță privind finanțarea activelor circulante, cota de autonomie financiară.
În perioada analizată (2018-2020), fondul de rulment este pozitiv în toți cei 3 ani și, cu toate că manifestă o tendință de scădere de la o perioadă la alta, valoarea indicatorului transmite o siguranță a desfășurării activităților companiei. SC CONPET SA respectă principiile de gestiune financiară, utilizând pentru finanțarea investițiilor surse permanente, fapt ce îi asigură societății marja de securitate necesară pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență. De la un an la altul FR înregistrează o ușoară descreștere datorată, în principal, creșterii valorii imobilizărilor, atât corporale cât și necorporale, precum și a valorii activelor circulante.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza situatiilor financiare la SC CONPET SA.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

A. CĂRȚI
1. Berheci Maria, Valorificarea raportărilor financiare, Editura CECCAR, București, 2010
2. Țilică Elena Valentina, Ciobanu Radu, Finanțe și management financiar, Editura CECCAR, București, 2019
B. ARTICOLE
1. Petrescu Silvia, Performanță și risc în analiza financiară, Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2004/2005
2. Gomoi Bogdan Cosmin, Pantelimon Natalia Ioana, SIG și CAF - modalități de evidență și analiză a performanțelor financiare ale entităților economice, CECCAR Business Review, Nr. 1/2021
3. Ciobănașu Marilena, Analiza situațiilor financiare, Universitatea Titu Maiorescu, București
4. CECCAR, Analiza rentabilității și riscul întreprinderii, Nr. 32-33/2019
5. Bordeianu Sebastian, Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate, Bacău
C. SITUAȚII FINANCIARE
1. Raport anual al administratorilor societății Conpet SA pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, bvb.ro, https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=cote
2. Rezultatele financiare anuale ale societății CONPET SA pentru anii 2018, 2019, 2020
3. Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2020, https://bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2020.pdf
4. Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2019, https://bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2019.pdf
5. Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere pentru anul 2018, https://bvb.ro/Bilanturi/COTE/COTE_A_2018.pdf


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!