Aplicații set A3, S1

Extras din proiect Cum descarc?

1. Studiu de caz privind IAS 2.
Se achiziţionează un stoc de mărfuri. Factura cuprinde: 2.000 bucăţi, preţul de cumpărare fiind de 10 lei/buc., iar cheltuielile de transport 500 lei. Este corectă următoarea soluţie contabilă?
% = 401 24.395 lei
371 20.000 lei
624 500 lei
4426 3.895 lei
Argumentaţi răspunsul.
Soluţia nu este corectă deoarece nu respectă regula evaluării la costul istoric. Potrivit OMFP nr. 3.055/2009, dar si în acord cu IAS 2, costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. Soluţia corectă este:
% = 401 24.395 lei
371 20.500 lei
4426 3.895 lei
371 Mărfuri = 401 Furnizori 5.705 lei 
2. Studiu de caz privind IAS 12.
Societatea X a dat în funcţiune, începând cu l ianuarie N, un utilaj în valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizează linear pe trei ani. Amortizarea fiscală aferentă utilajului în anul N este de 400.000 u.m.
Să se calculeze eventuala diferenţă temporară la 31.12.N, în confor¬mitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".
Valoarea contabilă a utilajului = 900.000 u.m. - 300.000 u.m.
(Amortizarea anuală = 900.000 u.m. / 3 ani) 600.000 u.m.
Baza de impozitare a utilajului = 900.000 u.m. - 400.000 u.m. 500.000 u.m.
Diferenţă temporară impozabilă 100.000 u.m.
3. Studiu de caz privind IAS 14.
Future Oil este angajată în exploatarea, rafinarea şi distribuţia de petrol la scarămondială. Segmentele lor primare sunt geografice. Future Oil doreşte să prezinterapoarte pe segmente pe baza localizării activelor, întrucât acesta este modul încare funcţionează structura lor de raportare internă. Activele lor sunt situate în principal în Orientul mijlociu, iar clienţii în special în Europa. Acordaţiconsultanţă consiliului de administraţie despre cerinţele IAS 14.
IAS 14 este precis în acest sens. Informaţiile despre active şi cheltuielile decapital pot fi prezentate pe o bază geografică, în raport cu localizarea activelor. Atunci când formatul de raportare primar este geografic, totuşi, rapoartele secundare ale veniturilor trebuie făcute în funcţie de localizarea clienţilor, adică localizarea pieţelor. 
4. Studiu de caz privind IAS 16.
Conducerea unei întreprinderi decide să îşi reevalueze construcţiile. Activele în cauză au fost achiziţionate la un cost de 800 lei şi sunt amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea justă a construcţiilor determinată de experţi este de 900 lei. 
Să se contabilizeze operaţia de reevaluare ştiind că, în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizări corporale", se foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultană a valorilor brute şi a amortizărilor cumulate.
Valoarea netă contabilă = 800 lei - 200 lei = 600 lei
Coeficientul de reevaluare = Valoarea justă / Valoarea netă contabilă = 900 lei /600 lei =1,5
Valoarea brută reevaluată = 800 lei x 1,5 = 1.200 lei
Diferenţa pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute = 1.200 lei -800 lei = 400 lei
Amortizarea cumulată reevaluată = 200 lei x 1,5 = 300 lei 
Diferenţa pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate = 300 lei -200 lei =100 lei
Construcţii = % 400 lei
Amortizarea constructiilor 100 lei
Rezerve din reevaluare 300 lei
5. Studiu de caz privind IAS 17.
Societatea MARTINA SA închiriază în regim de leasing operaţional o clădire necesară desfăşurării producţiei în următoarele condiţii: durata contractului de leasing 3 ani; plăţile se efectuează trimestrial şi sunt în sumă de 20.000 lei fiecare; valoarea clădirii 900.000 lei; durata de viaţă 20 ani. Precizaţi înregistrările contabile efectuate de locatar şi de locator con¬form IAS 17 „Contracte de leasing".
Inregistrarea contractului de leasing la locatar: 
a) Primirea facturii:
% = 401 Furnizori 23.800 lei
612 20.000 lei
4426 3.800 lei
Inregistrarea contractului de leasing la locator:
a) Emiterea facturii reprezentând rata trimestrială:
4111 = % 23.800 lei
706 20.000 lei
4427 3.800 lei
b) înregistrarea amortizării clădirii:
900.000 lei: 20 ani = 45.000 lei/an
Amortizarea lunară = 45.000 lei / 12 luni = 3.750 lei
681 = 281 3.750 lei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Aplicatii Set A3, S1.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!