Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Cuprins proiect

Introducere 1
Prezentarea generală a societății 2
1. Denumire, istoric 2
2. Descrierea obiectului de activitate al societăţii S.C. VEL PITAR S.A. 3
LUCRARE PRACTICĂ PRIVIND CALCULAŢIA COSTURILOR ÎN CONTABILITATEA DE GESTIUNE 3
CONCLUZII 13


Extras din proiect

Introducere
Contabilitatea reprezintă o formă de reprezentare a unei organizaţii (o întreprindere de producţie, o bancă, o asociaţie caritabilă, o şcoală publică etc.). „Arta” acestei reprezentări se practică de către persoane abilitate, profesioniştii contabili, care au o pregătire (universitară) adecvată. În acest sens vorbim de contabilitate ca de o „o tehnică de gestiune” care permite sesizarea (prin întocmirea documentelor primare), colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiei privind tranzacţiile şi evenimentele unei organizaţii.
Deasemenea contabilitatea este și un limbaj economic, deoarece reflectă printr-o construcţie specifică realitatea economică, utilizând un vocabular propriu, inteligibil pentru membrii grupului căruia i se adresează. Ea concurează cu succes la statutul de limbaj universal al afacerilor, vocaţia sa internaţională inducând, pe lângă fenomenele de normalizare şi armonizare, procesul de dată recentă numit convergenţa standardelor contabile. Pe de altă parte, construcţia socială a sistemelor contabile naţionale, reclamă, în acelaşi timp, existenţa unor reguli contabile care să conserve culturile contabile naţionale.
Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor şi uzanţelor care reglementează
raporturile dintre profesionistul contabil, producător al informaţiei contabile şi utilizatorul acesteia. 
Prin comportament deontologic, profesionistul contabil trebuie să-şi impună o manieră de lucru compatibilă cu buna reputaţie a profesiunii, evitând orice activitate care poate aduce atingere acestei reputaţii. 
Potrivit acestui cod, conduita profesioniştilor contabili şi relaţiile profesionale cu ceilalţi trebuie caracterizate prin:
Integritate: să fie drepţi, cinstiţi şi sinceri în exercitarea lucrărilor; 
Obiectivitate: să nu cedeze unor prejudecăţi sau opinii apriorice; 
Independenţă: să se manifeste liber faţă de orice interes, cum ar fi: 
• Implicarea financiară directă sau indirectă în activitatea unui client; 
• Implicarea în calitate de membru al executivului sau ca angajat; 
• Incidenţa relaţiilor de familie; 
• Nivelul onorariilor primite, 
• Acceptarea efectuării de lucrări pe baza unor onorarii neprecizate. 
Secretul profesional: să se respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute;
Să se promoveze professionalism\ul şi competenţa profesională. 
Apărarea onoarei şi independenţei corpului trebuie dovedită prin: 
Ştiinţă, competenţă şi conştiinţă; 
Independenţă de spirit şi dezinteres material; 
Moralitate, probitate şi demnitate. 
Prezentarea S.C. Vel Pitar S.A. 
1. Denumire, istoric,
Grupul Vel Pitar este liderul pietei românesti a produselor de panificatie si un jucator important în domeniul productiei si distributiei de biscuiti, napolitane, specialitati de cofetarie si patiserie.
Povestea grupului începe în momentul în care fondul de investitii Broadhurst Investments Limited, administrat în România de catre New Century Holdings (NCH), achizitioneaza doua mari companii de morarit si panificatie, Mopariv Râmnicu Vâlcea si Berceni Bucuresti. În decembrie 2001 se formeaza S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de morarit si panificatie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucuresti, Mopariv Cluj Napoca si Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea.
Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a divizat în trei societati autonome care au ca obiect de activitate panificatia - S.C. Vel Pitar S.A., moraritul - S.C. sapte Spice S.A. si retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activitati s-au dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiaza de conditiile necesare pentru a functiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifica mai bine oportunitatile oferite de piata în domeniile lor, gestioneaza mai bine resursele si utilizeaza în mod direct veniturile obtinute. Fondul de investitii Broadhurst Investments Ltd., administrat în România de compania New Century Holdings (NCH), detine aproximativ 80% din toate cele trei firme rezultate în urma divizarii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Calculatia Costurilor in Contabilitatea de Gestiune.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!