Combinări de Instituții Publice

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 3
METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 4
1. Despre Documentul de Consultare 4
2. Clarificări privind anumite concepte esențiale 5
3. Dificultăți de rezolvat înaintea finalizării unui standard 9
Tratamente contabile propuse 11
Exemple de combinări de întreprinderi 12
CONCLUZII 14


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Impactul provocărilor economice globale determină felurite restructurări pe planul sectorului public, printre care se încadrează și combinările instituțiilor publice. Diversele modalități de efectuare al restructurării instituțiilor publice generează confuzii la nivelul interpretării și contabilizării lor. În mediul economic actual, pentru majoritatea instituțiilor publice, reorganizările periodice reprezintă o alternativă pentru o mai bună funcționare, astfel prin combinarea lor, se remodelează și reorientează operațiunile din sectorul public pentru a facilita realizarea strategiilor guvernamentale.
Comisia Europeană a adoptat, la 17 decembrie 2002, decizia asupra modernizării sistemului contabil propriu. Această decizie a avut la bază evoluţiile recente, care pun bază pe transparenţă şi acurateţe. Această reformă constă în trecerea de la contabilitatea de numerar (cash) la cea pe bază de angajamente (accrual). Astfel, s-au dezvoltat standarde care să fie convergente cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), dar se abat de la acestea acolo unde sunt identificate motive specifice sectorului public. 
În mai 2009 IPSASB a emis un Document de Consultare privind un nou standard de contabilitate pentru sectorul public, care conţine eventualele elemente, cerinţe şi reglementări ce ar trebui respectate de către entităţile din sectorul public în cazul unor combinări. La acest draft s-au cerut comentarii, pentru a se sublinia/ corecta anumite breşe de înţelegere sau pentru a se corecta anumite elemente. Astfel acest viitor standard prezintă tratamentul contabil pentru combinări de entităţi survenite din tranzacţiile de schimb, care trebuie să fie adaptat sectorului public, inspirat din IFRS 3 Combinări de întreprinderi.
Pe baza analizării Documentului de Consultare, s-a creat Ordinea de zi 8.1 (Agenda Item), publicat în Septembrie 2014, care conţine anumite propuneri/sesizări/îmbunătăţiri ale termenelor și reglementărilor contabile menţionaţi în standardul propus.
METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Lucrarea de față se bazează pe materiale din literatura de specialitate, îndeosebi pe articole și studii publicate de oamenii de știință români și străini. Metoda de cercetare utilizată este reprezentată în principal de studiul și documentarea bibliografică, având în vedere o cunoaștere aprofundată al unor aspecte teoretice de bază al conceptului de combinări de instituții publice.
1. Despre Documentul de Consultare
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a lansat în luna iunie al anului 2012 un Document de Consultare pe tema combinării entităților din sectorul public, având titlul de Public Sector Combinations. Realizarea acestui proiect constituie primul pas în oferirea îndrumărilor corespunzătoare în contabilizarea combinării instituțiilor publice și a tranzacțiilor aferente. Data finalizării acestui Standard Internațional de Contabilitate din Sectorul Public este luna decembrie a anului 2014, astfel în momentul de față încă nu există un cadru conceptual contabil, internațional acceptat pentru astfel de combinări. Aplicarea directă al Standardului Internațional de Raportare Financiară IFRS 3 Combinări de întreprinderi pentru sectorul public ar fi problematică, deoarece acesta se aplică cu preponderență combinării entităților aflate sub control comun, precum reconstrucția unui grup de entități. Acest aspect reprezintă un decalaj important, atât pentru standardele IFRS, cât și pentru standardele IPSAS. 
IPSASB continuă să monitorizeze rezultatele Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), în vederea menținerii convergenței cu standardele emise de către acesta. Având în vedere că IASB dispune de resurse mult mai semnificatice decât IPSASB, îndeplinirea acestui scop este o provocare.
Documentul de Consultare mai sus amintit, descrie o gamă largă de combinații care pot apărea în sectorul public, propunând o distincție între achiziții și amalgamări, analizând combinațiile de entități și operațiuni care se află, respectiv nu se află sub control comun. Astfel acest proiect nu este una de convergență către standardele IFRS. Conform opiniei dintr-un studiu (Garcia F. M., 2014), în ciuda deplasării contabilității sectorului public către practicile contabilității întreprinderilor, rămân subiecte discrepante între aceste două sfere. Tratamentul contabil al activelor fixe este aria care a generat diverse controverse în literatura de specialitate. Acest articol numără standardizarea și convergența contabilă, consolidarea situațiilor financiare, respectiv divulgarea indicatorilor de management și informațiilor suplimentare printre provocările importante al sectorului public. Dar și combinarea instituțiilor publice a fost și este un subiect intens dezbătut din diferite puncte de vedere în literatura de specialitate, reliefând factorii care pot influența succesul sau eșecul acestor combinări (Mitu, I. & Tudor, T. A., 2013, pg.568).


Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

• Garcia, F. M. (2014), Developments and Challenges in Public Sector Accounting, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 26 (2), pg. 345-366
• Ilie, D. & Alecu, G. (2009), Convergenţa contabilităţii instituţiilor publice cu Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), Cercetare, Audit Financiar, pg.36-42
• Mitu, I. & Tudor, T. A. (2013), The Paradigms of Public Sector Combinations, Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty, Procedia- Social and Behavioral Sciences 92, pg. 567-573
• Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) for the Member States, The Chartered Institute of Public Finance and Accounting (CIPFA), European Commission / EUROSTAT, Public consultation (2012), disponibil on-line pe: http://www.cipfa.org/-/media/files/policy%20and%20guidance/responses%20to%20consultations/120511_sc0179_pm_eurostat_ipsas1.pdf
• International Federation of Accountants Board, International Public Sector Accounting Board, Issues Paper, Public Sector Combinations, Agenda Item 8.1, Brussels- Belgium, 2014, disponibil on-linepe: http://www.ifac.org/sites/default/files/meetings/files/Agenda%20Item%208%20combined-v1_0.pdf
• Proposed International Public Sector Accounting Standard, Entity Combinations from Exchange Transactions, Exposure Draft 41 (2009), disponibil on-line pe: http://www.ifac.org/publications-resources/entity-combinations-exchange-transactions
• Public Sector Combinations, Consultation Paper, International Federation of Accountants, International Public Sector Accounting Standards Board (June 2012), disponibil on-line pe: https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/CP%20PSC%20Jun_25_2012%20-%203.pdf


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!