Contabilitate Managerială

Extras din proiect

Evidenţierea elementelor de stocuri prin evaluarea lor la intrarea în patrimoniu
- Determinarea costului de achiziţie pentru bunuri de natura stocurilor achiziţionate -
Exemplu: 
S.C. “ALMA” S.A. a achiziţionat mărfuri din import în următoarele condiţii:
- preţul de cumpărare facturat de furnizorul extern 4.000 lei
- taxele vamale achitate în vamă 800 lei
- TVA achitată în vamă 912 lei
- cheltuieli de transport intern 200 lei(valoare fără TVA)
- cheltuieli de manipulare 600 lei
Pentru această achiziţie, furnizorul a acordat o reducere comercială în valoare de 100 lei. Înainte de vânzarea mărfurilor s-a achitat furnizorul extern, înregistrându-se o diferenţă de curs nefavorabila în valoare de 1.000 lei. Determinaţi costul de achiziţie al mărfurilor importate.
COSTUL DE ACHIZIŢIE = Preţ de cumpărare + Taxe fiscale nerecuperabile (taxe vamale, comision vamal pentru statele non-membre U.E + cheltuieli accesorii legate de intrarea în gestiune a bunului (ch. Aprovizionare, transport, etichetare)
Ca = preţ de cumpărare + taxe vamale + ch. tarnsport intern + ch. manipulare – reducerea comercială
→ C.A.= 4.000 + 800 + 200 + 600 – 100 = 5.500 lei
Valoare fără TVA = = 200 lei
Valoare cu TVA = =38 lei
- Evaluarea stocurilor şi recunoaşterea acestora în situaţiile financiare anuale –
Exemplu:
Entitatea economică „EMIR” a achiziţionat din import mătase pentru care se consideră următoarele cheltuieli:
- preţ de cumpărare facturat de furnizor 10.000 lei
- taxe vamale achitate în vamă 5.000 lei
- comision vamal 50 lei
- TVA achitat în vamă 952 lei
- Cheltuieli de transport pe parcursul intern 952 lei (inclusiv TVA)
- Cheltuieli de verificare a calităţii 100 lei
- Cheltuieli de manipulare 300 lei
- Primă de asigurare plătită unei societăţi pentru asigurarea mărfii împotriva calamităţilor 90 lei
- Reducere comerciala acordată de furnizor 30 lei
- Diferenţă de curs valutar rezultată din plata furnizorului extern 250 lei
Entitatea estimează că mătasea va fi vândută la preţul de 13.000 lei, iar în vederea vânzării vor fi necesare următoarele costuri:
- costul cu evaluarea mărfii 5.000 lei
- costul cu pregătirea vânzării 900 lei
- costul cu vânzarea efectivă 2.000 lei
Se cere să se determine la ce valoare vor fi recunoscute stocurile în situaţiile financiare anuale?
Potrivit IAS2, stocurile vor fi evaluate în situaţiile financiare anuale la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
Costul de achiziţie = valoarea în vamă + taxa vamală achitată în vamă + comision vamal + cheltuieli de transport intern fără TVA + ch. cu verificarea calităţii + ch. de manipulare + prima de asigurare – reducerea comercială
→ Ca = 10.000 + 5.000 + 50 + 800 + 100 + 300 +90 – 30 = 16.310 lei
Valoarea realizabilă netă reprezintă preţul estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi a costurilor aferente vânzării.
VRN = preţul estimat de vânzare – costul cu evaluarea – costul cu pregătirea vânzării – costul cu vânzarea efectivă
→ VRN = 13.000 – 5.000 – 900 – 2.000 = 5.100 lei 
Potrivit IAS2, minimul dintre costul stocurilor 16.310 lei şi VRN de 5.100 lei este valoarea VRN-ului. Astfel aceasta va fi valoarea cu care stocurile vor fi recunoscute în situaţiile financiare anuale.
Costul de achiziţie, în cazul bunurilor achiziţionate de la terţi, în structura căruia se cuprind următoarele elemente:
• Preţul de cumpărare a bunurilor, din care sunt deduse taxele recuperabile (TVA), precum şi rabaturile, remizele, risturnuri etc.
• Taxe vamale aferente bunurilor importate.
• Cheltuieli accesorii de achiziţionare – acestea fiind cheltuielile directe sau indirecte legate de aprovizionare până la intrarea bunurilor intrate în gestiune, ele pot fi:
a. Costuri externe: comisioane, transport extern, asigurare;
b. Costuri interne: de transport intern, cheltuieli de manipulare.
• Nu se includ în costul de achiziţie cheltuielile financiare aferente finanţării necesare constituirii stocurilor şi nici sconturile financiare acordate pentru plata înainte de scadenţă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitate Manageriala.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!