Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata

Cuprins proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I 
SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA
1.1. Conceptul de sistem fiscal 6
1.2. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele 9
1.2.1. Conţinutul şi rolul impozitelor şi taxelor 9
1.2.2. Elementele impozitului 10
1.2.3. Clasificarea impozitelor şi taxelor 11
1.3. Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal 15
1.3.1. Caracterizare generală a impozitelor indirecte 15
1.3.2. Caracteristicile impozitelor indirecte in raport cu cele directe 16
1.3.3. Importanţa financiară, economică şi socială a impozitelor indirecte 17
CAPITOLUL II
FISCALITATE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
2.1. Taxa pe valoarea adăugată în Uniunea Europeană 18
2.2. Reglementări privind T.V.A. în ţările membre ale UE şi România 26
CAPITOLUL III
PRINCIPII ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND T.V.A. ÎN ROMÂNIA
3.1. Caracteristici, trăsături, reglementări privind T.V.A 29
3.2. Sfera de aplicare 32
3.2.1. Operaţiuni impozabile 32
3.2.2. Teritorialitatea 37
3.2.3. Reguli de impozitare 38
3.2.4. Operaţiuni impozabile prin opţiune 42
3.2.5. Plătitorii taxei pe valoarea adăugată 43
3.3. Faptul generator şi exigibilitatea 44
3.3.1. Baza de impozitare 46
3.3.2. Cote de impozitare 49
CAPITOLUL IV
EFECTELE FISCALITĂŢII INDIRECTE ASUPRA ACTIVITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI
4.1. Evoluţia impozitelor indirecte, ca aport la formarea veniturilor bugetului de stat 55
4.2. Evoluţia impozitelor indirecte din România în perioada 1995-2004 61
4.3. Principalele modificari cu impact asupra activitatii contribuabilor ca urmare a reglementarilor legislative in anul 2004 65
BIBLIOGRAFIE


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
În ţara noastră care se găseşte într-un proces tranzitoriu spre economia de piaţă, rata presiunii fiscale este determinată de gradul de intervenţie al statului perfect delimitată. Dar impozitul trebuie să perturbe foarte puţin mecanismele pieţei pentru a fi neutru şi pentru a putea fi utilizat ca o variabilă de politică economică.
În condiţiile economiei de piaţă, statul nu mai poate să intervină în sectorul privat al economiei prin metode administrative, dar are posibilitatea să utilizeze anumite pârghii economico-financiare, potrivit cerinţelor politicii sale economice, financiar-monetare, sociale, prin care să influenţeze activitatea agenţilor economici.
Trecerea de la un sistem hipercentralist la un sistem cu o economie de piaţă se desfăşoară treptat, prin intermediul unei perioade de tranziţie care are ca obiect crearea mecanismelor şi pârghiilor necesare funcţionării economiei de piaţă. Măsurile de politică fiscală joacă un rol important în programele economice ale unei ţări, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.
Majoritatea statelor lumii îşi asigură finanţarea cheltuielilor publice pe seama resurselor fiscale. Unele state preferă impozitele directe, pe venit si pe avere, în timp ce altele se sprijină pe impozitele indirecte, pe consum, pe import-export. În evoluţia lor impozitele directe le-au precedat pe cele indirecte, adică pe cele aplicate pe consum.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte unul dintre cele mai importante impozite indirecte taxa pe valoare adăugată, caracteristicile, modul de percepere, precum şi trăsăturile distinctive, toate acestea în cadrul problemelor specifice României care, în această perioadă de tranziţie se confrunta cu situaţii cu totul noi.
Integrarea României în structurile europene şi adaptarea sa la cerinţele pieţei mondiale propun crearea unei economii concurenţiale, capabilă să producă pentru piaţa internă şi pentru export numai produse competitive corespunzătoare standardelor şi exigenţelor pieţei externe a Uniunii Europene, cât şi a celor ale pieţei mondiale. Realizarea unui asemenea obiectiv presupune crearea cadrului legislativ şi instituţional adecvat, respectiv armonizarea graduală a legislaţiei 
Activităţile U.E. în domeniul T.V.A.-ului se rezumă la stabilirea principiilor armonizării sistemului T.V.A. cu ajutorul directivelor. Acest fapt permite statelor membre să-şi definească propria lor legislaţie între limitele fixate, dar în practică există diferenţieri substanţiale între ţările care au introdus T.V.A.-ul înaintea emiterii directivelor de către Comunitate.
Experienţa unor asemenea dispoziţii poate fi benefică pentru România, care a introdus T.V.A. în anul 1993, pe o bază compatibilă cu cea a Uniunii Europene, dar care în viitor trebuie să ţină cont din ce în ce mai mult de schimbările ce vor avea loc în acest ansamblu de state în care România vrea să se integreze.
CAPITOLUL I
SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA
1.1. Conceptul de sistem fiscal
Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama produsului intern brut şi sunt utilizate pentru finanţarea nevoilor sociale, atât de interes naţional, cât şi local.
Constituirea fondurilor se realizează prin transferul de putere de cumpărare de la diverse persoane fizice şi juridice la dispoziţia organelor administraţiei centrale şi locale. De la aceste fonduri se efectuează transferuri de putere de cumpărare către diverşi beneficiari, persoane fizice şi juridice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!