Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială

Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1 
FUNDAMENTE TEORETICE
1.1. Noţiune, rol şi funcţii
Decontările cu personalul apar în cadrul raporturilor de muncă ale angajaţilor, ele fiind în strânsă corelaţie pentru că exprimă:
- salariile datorate de unitate angajaţilor săi pentru muncă prestată;
- contribuţiile unităţii şi angajaţilor datorate bugetului asigurărilor sociale.
Salariile datorate angajaţilor şi contribuţiile unităţii reprezintă cheltuieli ale firmei .
Decontările cu personalul au că obiect calculul, înregistrarea la cheltuieli şi decontarea salariilor cuvenite angajaţilor .
Structural, salariile sunt formate din:
• salariul de bază cuvenit angajaţilor;
• sporurile şi adaosurile pentru condiţii deosebite de muncă şi pentru rezultatele obţinute (sporuri pentru condiţii deosebite de muncă, sporuri pentru orele prestate pe timpul nopţii, sporuri pentru orele suplimentare de muncă, sporuri pentru vechime neîntreruptă e muncă);
• indemnizaţiile şi alte sporuri acordate pentru conducere, indexările de salariu şi compensarea creşterilor de preturi, îndemnizatiile acordate pentru concediul de odihnă.
Sunt incluse în categoria decontărilor cu personalul şi ajutoarele materiale şi de protecţie socială sub forma de ajutoare pentru incapacitatea temporară de muncă.
Ajutoarele materiale datorate sunt:
- ajutoare pentru îngrijirea copilului;
- ajutoare de deces;
- alte ajutoare acordate de societate.
Ele se suportă din contribuţia pentru asigurările sociale, precum şi sumele achitate, potrivit legii, pentru şomaj tehnic. Sunt contabilizate în sfera decontărilor cu personalul premiile acordate din profit şi participările la profit.
Contabilitatea resurselor umane îşi asuma trei funcţii majore:
- să furnizeze o informaţie cifrică privind costul şi valoarea indivizilor că resurse ale unei întreprinderi;
- să servească la luarea unor decizii, în special privind recrutarea, selecţia şi formarea personalului;
- de a motiva factorii de decizie în adoptarea unei strategii de perspectiva a resurselor umane.
1.2. Documente privind evidenţa decontărilor cu personalul
Pentru obţinerea informaţiilor necesare referitoare la muncă prestată, rezultatele muncii şi remunerarea lor ei se organizează evidenţa primară şi operativă a acestor aspecte deosebit de importante atât pentru unitate cât şi pentru salariat în parte.
Documentele primare referitoare la prezenţa la lucru, cantitatea de muncă prestată şi rezultatele muncii stau la bază calculării salariilor cuvenite fiecărui lucrător în parte, constituind in acelaşi timp, fundamentul pentru analizarea modului de utilizare a timpului de muncă şi a obligaţiilor contractuale.
Cunoaşterea acestor informaţii se realizează cu ajutorul următoarelor documente care, în funcţie de conţinutul lor se pot grupa în două categorii şi anume:
a) documente privind prezenţa la lucru (a1), timpul de muncă prestată (a2) şi producţia obţinută (a3).
a1) documente privind prezenţa la lucru:
- fişa de pontaj
- condica de prezenţă
a2) documente privind timpul lucrat
- foaie colectivă de prezenţă
- carnet pontaj
- situaţia prezenţelor şi absenţelor
a3) documente privind producţia obţinută:
- bon de lucru individual
- bon de lucru colectiv
- raport de producţie şi salarizare
- pontajul lucrărilor manuale
- pontajul mecanizatorului
b) documente privind calculul drepturilor de salariu cuvenite:
- fişa de evidenţa a salariilor
- lista de avans chenzină
- ştat de plată a salariilor
- lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă
- centralizatorul statelor de plata 
1.3. Forme de salarizare
- în regie: după timpul lucrat
- în acord: după normele de muncă
- în cote procentuale: calculat la volumul vânzărilor


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul Asigurarile si Protectia Sociala.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Violeta Isai - Contabilitate - Editura All Educaţional, Bucureşti, 2001
Răzvan Vonea
Camelia Pasca - Contabilitate- Editura Universităţii din Oradea, 2003
Noul Cod Fiscal 2009
Ministerul Finanţelor Publice - Reglementari contabile pentru agenţi economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002
Documente financiar-contabile – SC PIETROASA SA BUZAU


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!