Contabilitatea imobilizărilor corporale

Cuprins proiect

Argument .pag.3
Capitolul I
Prezentare generala SC RUPS SA.pag.5
Capitolul II
Contabilitatea imobilizarilor corporale.pag.7
II.2.1.Recunoasterea imobilizarilor corporale.pag.7
II.2.2.Evaluarea imobilizarilor corporale.pag.8
II.2.3.Clasificarea mijloacelor fixe.pag.10
II.2.4.Amortizarea.pag.13
II.2.5.Cedarea si casarea.pag.14
II.2.6. Compensatii de la terti.pag.14
II.2.7.Reguli de reevaluare alternative.pag.15
II.2.8.Caracteristicile conturilor specifice imobilizarilor corporale.pag.17
Capitolul III
Monografie contabila .pag.19
Capitolul IV
Concluzii.pag.25
Anexe.pag.28
Anexa 1:Registru jurnal.pag.28
Anexa 2: Organigrama SC.RUPS S.A.pag.29
Bibliografie.pag.30


Extras din proiect

ARGUMENT
Firmele isi desfasoara activitatea intr-un mediu dinamic si agresiv, ceea ce le determinã sa se raporteze permanent la cererea de piaţã, sã anticipeze micarile concurentei, sa-si sporeasca resursele de care dispun.
Intr-o economie de piata, locul pe care o firma il detine in spatiul economic in care actioneaza, sansele ei de izbanda depind, in principal, de modul in care rezolva problemele fundamentale cu care se confrunta, de aceea un contabil de succes trebuie sa cunoasca si sa poata previziona diagnosticul unei intreprinderi pentru a putea astfel preintampina problemele.
Desfasurarea unei activitati eficiente implica efectuarea unor analize privind modul de realizare a produselor, procesele interne de transformare care au loc in cadrul firmei, gradul de satisfacere al cererii.
O contributie deosebita la realizarea acestor obiective o are analiza economico-financiara care, prin procedee si tehnici specifice, ofera conducerii posibilitatea adaptarii deciziilor menite a contribui la imbunatatirea activitatii viitoare.
Consumul factorilor implicati in producerea bunurilor trebuie sa se incadreze in anumite niveluri care reprezinta criterii de comparative privind aprecierea evolutiei diferitelor categorii de cheltuieli. Analiza evolutiei costurilor trebuie facuta in stransa dependenta cu scopul propus.
Obiectul analizei il formeaza toate categoriile de cheltuieli care concureaza la desfasurarea activitatii firmei.
Analiza urmareste sa evidentieze caile si mijloacele privind reducerea cheltuielilor in scopul mentinerii in limitele de eficienta care concureaza la performanta economico-financiara a intreprinderii.
Analiza financiara urmareste sa evidentieze modalitatile de realizare a echilibrului financiar pe termen mediu si lung si treptele de acumulare baneasca, de rentabilitate ale activitatii firmei.
Pentru a se realiza analiza economica este necesara cunoasterea conditiilor in care functioneaza un sistem.In acest scop sunt necesare informatii care sa reflecte starile functionarii sistemului.
Sursele de informatii sunt din interiorul unitatii sau surse din exteriorul unitatii.
Sursele din interior sunt reprezentate de sistemul de evidenta contabila si de gestiune din intreprindere.
Sursele din exteriorul unitatii sunt necesare orientarii activitatii firmei pot fi: politice, comerciale, tehnologice, juridice, de marketing.
La nivelul unei firme exista mai multe posibilitati de organizare a activitatii economico-financiare. In primul rand, analiza se poate efectua la nivelul fiecarui compartiment functional pe probleme care intra in competenta acestora.
In conditiile intensificarii concurentei, fiecare compartiment trebuie sa solutioneze problemele si sa promoveze idei novatoare, cu efecte benefice asupra firmei.
In al doilea rand, la nivelul firmei analiza se efectueaza prin intermediul compartimentului financiar-contabil. Aceasta analiza are la baza bilantul si sta la baza diferitelor raportari de date. Tot la nivelul firmei se efectueaza analize pe diferite teme, cum sunt:
- promovarea noilor produse;
- extinderea sau restrangerea unor activitatii;
- studierea concurentei pentru stabilirea noilor strategii.
Firmele mai pot fi analizate de subiecti din afara cum sunt:
- organele fiscale ale statului efectueaza analize financiare urmarindu-se modul in care se respecta legislatia in vigoare;
- unitatile bancare in legatura cu solicitarea de credite;
- firme de cosulting care sunt solicitate pentru solutionarea unor probleme.
CAPITOLUL 1
PREZENTARE STUDIU DE CAZ S.C. RUPS S.A
1.1. ISTORIC
S.C. RUPS S.A. a luat fiinta in anul 1997, prin desprinderea sectorului mecanic din cadrul Combinatului Petrochimic Brazi. Astfel a devenit societate comerciala cu capital majoritar de stat, in care FPS detinea 96, 36 % din actiuni, diferenta de 3,64 % fiind detinuta de alti actionari persoane fizice.
Societatea a fost inregistrata la O.R.C Prahova sub nr. J29/1319/1997, avand C.U.I RO 9921033.
Incepand cu anul 2000, ca urmare a vanzarii de catre FPS a pachetului majoritar de actiuni, societatea capata caracter integral privat. Societatea isi desfasoara activitatea pe platforma industriala Brazi, in incinta rafinariei. Ea detine o suprafata totala de 18.900 mp, din care 9600 mp sunt ateliere de productie, birouri, depozite.
Din anul 1997 cand numarul de personal era de 365, prin restructurari succesive, s-a ajuns la un numeric de 140 de salariati pregatiti sa rezolve orice problema tehnica din domeniul propriu de activitate. Obiectul principal de activitate il reprezinta fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, care de fapt inseamna confectionarea si reconditionarea pieselor de schimb si utilajelor specifice industriei chimice si petrochimice, dintre care mentionez:rezervoare;schimbatoare de caldură;containere metalice;cuptoare industriale, arzatoare şi coşuri de fum;echipamente de ventilaţie şi condiţionare a aerului;pompe si compresoare;organe de maşini;angrenaje si lagăre;etanşări;tratamente termice;testari si analize nedistructive la piese metalice;echipament electric, aparatură de masură şi control (proiectare, procurement, montaj şi service autorizat).


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!