Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România

Cuprins proiect

Introducere 4
Apariția și adoptarea IPSAS-urilor în România 4
Realizarea unei analize a evoluției și preluării IPSAS-urilor 12
Realizarea unei comparații cu IFRS 18
Concluzii 20
Bibliografie 21


Extras din proiect

Introducere
Motivația: Am ales această temă deoarece nu aveam cunoștințe foarte vaste în domeniul reglementărilor contabile din România la nivelul instituțiilor publice, iar studierea standardelor IPSAS a reprezentat un bun prilej de aprofundare. De asemenea, ne-am gândit că prin abordarea acestei problematici vom dobândi cunoștințe care poate ne vor fi de folos în profesiile noastre viitoare. 
Obiective: Obiectivele pe care le-am urmărit prin studierea acestei teme au fost definirea standardelor IPSAS, prezentarea gradului de adoptare a acestora în România, dar și realizarea unei comparații cu normele IFRS. 
Medotologia cercetării și scurtă: Informațiile necesare le-am obținut din cărți de specialitate, pagini web, dar și din articole postate pe internet. De mare ajutor ne-au fost lucrările Contabilitatea instituțiilor publice, scrierea autorilor Adriana Tiron Tudor și Ioan Gherasim și Trecut, prezent și perpective în contabilitatea publică românească, a doamnei profesoare Cristina Silvia Nistor. Multe informații le-am obținut de pe site-ul oficial www.ipsas.org, dar și din articole consultate în biblioteca electronică papers.ssrn.com.
Apariția și adoptarea IPSAS-urilor în România
Contabilitatea s-a perfecționat de-a lungul vremii astfel încât să corespundă cerințelor informaționale ale momentului. Acest domeniu se caracterizează ca fiind unul deschis și receptiv la schimbările din mediile politic, eonomic, social și cultural. În contextul procesului de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiară a prins contur. În acest sens, rolul central revine standardelor internaționale de raportare financiară. 
Reglemetarea Comisiei Europene 1606/2002 prevede că "adoptarea și aplicarea standardelor internaționale de contabilitate în Uniunea Europeană are scopul de a armoniza raportarea financiară a entităților economice (...) în scopul garantării unui nivel ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare." 
IFAC, Federația Internațională a Contabililor, fondată în 1977, reprezintă organizația mondială a contabililor. Conform IFAC, misiunea sa este "de a servi interesul public, de a întări profesia contabilă la nivel mondial și de a contribui la dezvoltarea unor economii internaționale puternice prin inițierea și promovarea aderării la standarde profesionale de înaltă calitate, a procesului convergenței internaționale a acestor standarde, precum și de a dezbate probleme de interes public, pentru care experiența profesională este extrem de relevantă." Datorită acestui organism s-a inițiat reforma sistemului contabil public, prin emiterea de standarde de contabilitate pentru sectorul public. 
În procesul de globalizare a economiilor a apărut necesitatea adoptării de standarde internaționale de contabilitate și pentru sectorul public. IFAC a constituit în acest sens în anul 1995 IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), organism ce are ca prim scop elaborarea de standarde contabile de înaltă calitate, aplicabile pentru sectorul public la nivel mondial. IPSASB este un organism normalizator independent, cu rol în emiterea acestor standarde amintite anterior (IPSAS), promovarea acceptării lor și a convergenței internaționale cu aceste standarde, de asemenea publicarea de documente ce oferă îndrumări în raportarea financiară. Obiectivul IPSASB este acela de a facilita schimbul de informații între profesioniștii contabili din domeniul public, de a răspunde cerințelor organizațiilor naționale sau locale, de a promova programe educaționale sau de cercetare în domeniul public. În 1996 s-a lansat un proiect de dezvoltare a unui set de standarde contabile pentru entităţile din sfera sectorului public, cunoscute sub denumirea de IPSAS. 
Aplicarea standardelor IPSAS este considerată o veritabilă revoluție, poate mult mai importantă decât cea a standardelor IFRS pentru entitățile economice, aceasta deoarece instituțiile publice vor fi administrate asemănător unei entități private, cu o contabilitate de angajamente, patrimonială și în partidă dublă. UE a decis aplicarea IPSAS din anul 2005 pentru contabilitatea proprie. La fel s-a întâmplat și în cazul ONU (Organizația Națiunilor Unite), OCDE (Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică)sau Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Datorită importanței acestor norme, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și-au manifestat dorința ca țările ce se află sub obediența lor să adopte standardele IPSAS, contribuind astfel la adoptarea lor. Standardele IPSAS nu pot fi impuse nici de către IPSASB, nici de către profesia contabilă, astfel depinde de fiecare țară dacă procesul adoptării lor se va materializa sau nu. Succesul normelor emise de către IPSASB depinde de măsura în care acestea au fost adoptate de către guvernele și entitățile sectorului public din lume, de acceptarea și de susținerea acestora. În ultimii 10 ani, în România au avut loc procese de modificare a reglementărilor contabile în procesul implementării standardelor IFRS și IPSAS.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Institutiilor Publice - IPSAS in Romania.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!