Contabilitatea si fiscalitatea amortizarii imobilizarilor corporale

Cuprins proiect Cum descarc?

1. ELEMENTE INTRODUCTIVE ... .2
1.1 Scurt istoric al contabilitatii ..2
1.2 Contabilitatea, limbaj de comunicare in lumea afacerilor .5
1.3 Informatia contabila: definire, calitati, utilizatori ...8
1.4 Evidenta economica: notiuni, sarcini si cerinte .10
2. OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITATII ...15 
2.1. Delimitari si conceptii privind obiectul contabilitatii ..15
2.2. Sfera de actiune a obiectului contabilitatii. Intreprinderea 18
2.3.Trasaturile si continutul obiectului contabilitatii ..21
2.4.Delimitari si caracteristici privind principalele elemente ale 
obiectului contabilitatii ..22
2.4.1. Patrimoniul economic si juridic - obiect al contabilitatii ..23 
2.4.2. Rezultatele activitatii - obiect al reflectarii contabile 28
2.4.3. Elemente extrapatrimoniale - obiect al contabilitatii ...30
3. ASPECTE FISCALE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 
CORPORALE 31
3.1. Definirea amortizarii . .31 
3.2. Baza teoretica si caracterul stiintific al amortizarii 32
3.3. Corelatia dintre politica de investitii si politica de amortizare ..32
3.4. Corelatia dintre amortizare si autofinantare ...33
3.5. Evidenta financiar- contabila a imobilizarilor corporale ...33
3.6. Metode de amortizare ..34
3.7. Alte trasaturi legate de amortizare 34
3.8 Aspecte fiscale privind amortizarea ...38
4. STUDIU DE CAZ. Amortizarea imobilizarilor corporale la SC"Constructii si transport " SRL . . .45
5. CONCLUZII .. 55
BIBLIOGRAFIE ... .61


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL 1
ELEMENTE INTRODUCTIVE
1.1 Scurt istoric al contabilitatii
Aparitia si evolutia contabilitatii, ca stiinta, domeniu al practicii, sistem de informare sau limbaj de comunicare in lumea afacerilor, este strans legata de dezvoltarea omenirii in general si de progresul economico-social in special.
Contabiliatea are o istorie multiseculara, fiind considerata de marele poet Goethe ,,una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospdar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria sa''.
Domeniul de investigare al contabilitatii este deosebit de complex, fiind concretizat in obtinerea de informatii cu privire la utilitati (valori de intrebuintare), resurse, evenimente si tranzactiilor ce au avut loc in decursul unei perioade determinate.
Evolutia contabilitatii, a cunoscut,o linie acsendenta, trecand succesiv, de la simplu la complex, de la forme rudimentare la forme superioare delimitandu-si astfel obiectul de studiu si metoda de cercetare fata de celelalte stiinte ale omenirii.
Primele forme ale contabilitatii se confunda cu aparita colectivitatiilor umane, cu inceputurile activitatii economice, cand schimbarile si tranzactiile au cunoscut o asemenea amploare incat nu mai puteau fi memorate, necesitand consemnarea lor prin crestaturi pe peretii grotelor, pe oase sau piei de animale, pe copaci, pe tablite de lut, pe papirus sau alti suporti materiali.
Tehnica contabila a cunoscut evolutii continue, de la simple insemnari s-a trecut la contabilitatea memoriala, apoi la contabilitatea in partida simpla si apoi la cea in pardita dubla.
Contabilitatea in partida simpla se limita numai la inregistrarea raporturilor cu terte persoane, cu referire la o anumita componenta de avere fara a avea un corespondent in alt element, care sa arate originea sau provenienta. Astazi contabilitatea in partida simpla reflecta in principal incasarile si platile generate de tranzactiile dintre agentii economici.
Contabilitatea in partida dubla trateza simultan averea intreprinderii din doua puncte de vedere:
-al existentei reale, ca valori de intrebuintare (utilitati);
-al proprietatii, provenientei, originii sau sursei (resurse);
Aceasta se realizeaza prin participarea a doi factori:
-contabilul - care tine evidenta creantelor, datoriilor si a rezultatelor actelor de comert;
-casierul - care urmareste evolutia fluxurilor monetare ( incasari si plati )
Cu toate ca istoria mentioneaza mai multi ganditori care au contribuit la perfectionarea stiintei contabilitatii, consideram ca parinte al contabilitatii, pe italianul Luca Paciolo. In anul 1494, Luca Paciolo, matematician renumit si prieten al lui Leonardo da Vinci, a publicat la Venetia (Italia) enciclopedia matematica: Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.
In sectiunea X, capitolul IX al acestei lucrari, intitulat ,, Tractatus de computis et scripturis '' ( Tratat despre conturi si inregistrari ), Paciolo reprezinta principile fundamentale ale contabilitatii in pardida dubla. Luca Paciolo prin lucrarea elaborata, a preluat si descris metodele tinerii registrelor si a socotelilor de le negustorii venetieni incercand si o prima definitie a contabilitatii ,, tot ceea ce dupa parerea negustorului ii apartine pe lume, precum si toate afacerile mari si marunte in ordinea in care au avut loc''.
Problemele abordate in tratatul de contabilitate al lui Luca Paciolo, au stat la baza lucrarilor de contabilitate ale autorilor din diferite tari ale Europei ( Italia, Franta, Anglia, Germania ).
In Romania apare in anul 1837, la Brasov, prima lucrare care trateaza elementele si principiile contabilitatii in partida dubla, ,, Pravila Komertiala'', avandu-l ca autor pe Emanoil Ion Nechifor. In anul 1873, apare la Iasi, primul curs de contabilitate, intitulat ,, Curs de contabilitate in partida dubla '', autorul fiind profesorul Theodor Stefanescu. Tot la Iasi, in anul 1901, apare lucrarea profesorului Constantin Petrescu intitulata ,, Contabilitate si administratie ''. Cativa ani mai tarziu, la Brasov apare lucrarea porfesorului I.C.Pantu ,, Stiinta conturilor sau contabilitatea in partida dubla'', iar la Sibiu, lucrarea, ,, Studii de contabilitate '', a profesorului I.Lepadatu. Aceste lucrari de contabilitate cu caracter stiintific s-au constituit sub influeta occidentala, respectiv din literatura franceza, italiana si germana. 
Un aport deosebit la dezvoltarea stiintei contabile, prin lucrarile publicate, au avut-o profesorii: Spiridon Iacobescu, Stefan Dumitrescu, Al. Sorescu, C.G.Dumitrescu, V.M.Ioachim, Dumitru Voina, Ion Evian, etc.
In perioada socialista, s-a utilizat un sistem contabil monist, bazat pe contabilitatea de trezorerie.
Dupa anul 1990, reforma economica a impus si reforma sistemului de contabilitate. Primul pas facut in acest sens, a fost adoptarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, care apus bazele introducerii unui nou sistem de contabilitate specific economiei de piata, capabil sa acopere paleta de tranzactii si evenimente generate de acest sistem economic. Astfel incepand cu anul 1994, s-a implicat un nou sistem contabil pentru agentii economici, iar incepand u anul 1998, s-a introdus noul sistem contabil pentru societatiile bancare. Din anul 1999, s-a introdus un nou sistem contabil, pentru societatiile fara scop patrimonial. Toate aceste sisteme noi, sunt sisteme contabile dualiste, fiindu-le specifica contabilitatea de angajamente.
Rolul si importanta contabilitatii si a profesiei contabile, sunt recunoscute pe plan international, prin infiintarea in anul 1973, a Comitetului pentru Standardele Internationale de Contabilitate ( Internatoinal Accuorting Standarts Committee - IASC ), iar in anul 1977, a Federatiei Internationale a Expertilor Contabili ( International Federal of Accountans - IFAC ).
In vederea armonizarii contabilitatii din Romania cu Directiva a IV- a a Uniunii Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, in ultimii ani, pe langa Legea contabilitatii nr.82/1991, modificata si republicata au adus schimbari semnificative dar si obiective noi privind contabilitatea mileniului trei doua reglementari considerate adevarate standarde nationale.
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice ( OMFP ) nr.94/2001, prin care a fost aprobate Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate; obligatorii pentru intreprinderile care depasesc anumite limite ale cifrei de afaceri; total active si numar mediu de salariti;
-Ordinul M.F.P nr. 306/2002 prin care s-au aprobat Reglementariile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aplicabile persoanelor juridice care indeplinesc cel putin doua dintre criteriile de marime, prezentate anterior.
Domeniul larg de investigare al contabilitatii, concretizat in obtinerea de informatii cu privire la: administrarea patrimoniului ( averii ) si relatiile intre unitate si sistemele exterioare acesteia, nu are corespondent in alta disciplina stiintifica. Prin intermediul contabilitatii se realizeaza caracterizarea in etalon monetar ( banesc ) a patrimoniului si a rezultatelor financiare ale activitatii desfasurate in decursul unei perioade determinate.
In decursul evolutiei sale, contabilitatea a fost considerata: arta, stiinta si tehnica de gestiune.
Cei care au considerat contabilitatea ca o ,, arta '' , au pornit de la premisa potrivit careia, aceasta nu ar avea la baza norme si principii care sa faca posibila folosirea ei de catre oricine, motiv pentru care numai persoane inzestrate cu anumite insusiri pot realiza reprezentarea activitatii economice, cu ajutorul unor procedee cum sunt: documentarea, evaluarea, inventarierea, contul, bilantul, balanta de verificare.
Altii au considerat contabilitatea, ,,stiinta conturilor'' intrucat ne invata cum sa stabilim conturile si cum sa le organizam, pentru incheierea socotelilor unei intreprinderi. Literatua de specialitate, atribuie contabilitatii calitatea de stiinta sociala de gestiune deoarece are rolul de a consemna activitati si fapte social-economice, legate de gestiunea averii si a afacerilor, furnizand informatii unei sfere largi de utilizatori inluentand comportamentul acestora, determinand schimbari sociale si economice.


Fisiere in arhiva (1):

 • Contabilitatea si fiscalitatea amortizarii imobilizarilor corporale.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Calin O. - Bazele contabilitatii , Editura National, Bucuresti, 2000
Ristea M.
2. Caciuc Leonora - Bazele contabilitatii, Editura Mirton, Timisoara, 2003
3. Colasse B. - Contabilitate Generala (traducere), Editura Moldova, 
Iasi, 1995
4. Demetrescu C.G. - Contabilitatea stiinta fundamentala si aplicativa, Editura 
Puchita V. Srisul Romanesc, Craiova, 1979
Possler L.
Voica V.
5. Epuran M. - Teoria generala a contabilitatii, Editura Mirton, 
Babaita Valeria Timisoara, 2000
6. Malciu Liliana - Cererea si oferta de informatii contabile, Editura 
Economica, Bucuresti, 1998
7. Matis D. - Contabilitatea operatiilor speciale, Editura Intelcredo, 
Deva, 2003
8. Teaciuc M. - Bazele Contabilitatii, Editura Eurostampa, Timisoara
2000
- ** - Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu 
Directivele europene, Ord. nr. 306/26.02.2002 al M.F.P.,
M.Of. nr. 279/25.04.2002
- ** - Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 
a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele 
Intrenationale de Contabilitate, Ord. nr. 94/29.01.2001 
al M.F., M.Of. nr. 85/20.02.2001 
.*** Legea contabilitatii nr, 82/2001 republicata in 2005, M. 
Of. Nr. 48/2005
.*** OMFP 1752/2005 pentru aplicarea reglementarilor 
contabile conforme cu Directivele Europene, M.Of. 
1080 bis/2006
- ** Legea 571/2003 privind Codul Fiscal


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!