Contabilitatea stocurilor de produse și a producției în curs de execuție SC Artidor Impex SRL

Cuprins proiect Cum descarc?

Cuprins 
Introducere 
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SC ARTIDOR IMPEX SRL
1.1. Scurt istoric al întreprinderii
1.2. Structura tehnică şi funcţională
1.3. Tehnologii de producţie principale
1.4. Organizarea compartimentului financiar-contabil si relaţiile acestuia cu alte compartimente
1.5. Aspecte normative privind desfăşurarea activităţii compartimentului financiar-contabil
CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA PRODUSELOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 
2.1. Definiţii, concepte privind stocurile şi producţia în curs de execuţie
2.2. Evaluarea produselor şi producţiei in curs de execuţie
2.3. Evaluarea producţiei în curs de execuţie
2.4. Contabilitatea analitică a stocurilor
2.5. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
CAPITOLUL.3 INFORMATIZAREA CONTABILITĂŢII PRODUSELOR
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBILOGRAFIE


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Decizia este un act esenţial al vieţii noastre. În plan economic ea influenţează direct finalitatea şi eficienţa fiecărei acţiuni întreprinse. Pentru a decide corect, este absolut necesar să dispunem de un sistem de informaţii adecvate.
Astfel, unităţile economice au nevoie pentru a funcţiona bine de un sistem nervos care să conducă informaţia şi să asigure conducerea, economia de resurse şi ordinea. În cadrul unui system informaţional al unei întreprinderi, sistemul nervos este reprezentat de contabilitate.
În timp, precursorii ştiinţei contabile au transformat contabilitatea într-o disciplină utilă care îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor pe care le studiază. Necesară pentru asigurarea unei imagini fidele, clare şi complete a patrimoniului, dar şi pentru conservarea şi dezvoltarea acestuia, contabilitatea se conduce şi se organizează de fiecare unitate patrimonială.
Lucrarea de faţă, intitulată “Contabilitatea stocurilor de produse şi a producţiei în curs de execuţie” îşi propune să analizeze existenţa şi imoplicaţiile pe care le generează aceste structuri patrimoniale, atât din punct de vedere theoretic în ştiinţa contabilă, cât şi în situaţii particulare – asupra unei unităţi cu specific de producţie cum este SC ARTIDOR IMPEX SRL Dorohoi.
Obiectivul fiecărui agent economic constă în producerea de bunuri şi/sau servicii prin care urmăreşte obţinerea unui anumit profit. În cadrul ciclului de exploatare, faza de producţie are un rol însemnat, şi de aici se detaşează şi analiza stocurilor de produse şi a produc de produse şi a producţiei în curs de execuţie ca obiect principal de activitate în cadrul unităţilor cu profil de producţie. Aceasta a fost şi ideea care a stat la baza alegerii acestei lucrări.
Sintetizând, obiectivele de bază ale acestei lucrări pot fi prezentate astfel:
- Descrierea cadrului conceptual al stocurilor de produse şi a producţiei în curs de execuţie ca structuri patrimoniale de bază (definire, importanţă, evaluare, metode de inventariere, etc.), avându-se în vedere şi noile tendinţe de armonizare contabilă cu normele şi standardele internaţionale;
- Prezentarea unor exemple practice, care să permită ilustrarea clară a conceptelor teoretice amintite. 
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SC ARTIDOR IMPEX SRL
1.1. Scurt istoric al întreprinderii
SC ARTIDOR IMPEX SRLeste o societate înfiinţată în anul 2000 şi are sediul social DOROHOI, STR. DIMITRIE POMPEIU, judeţul Botoşani. 
Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie achiziţia, sacrificarea, tranşarea şi prelucrarea cărnii de porc şi vită astfel încât să existe posibilitatea livrării către clienţii societăţii a carcasei de porc sau de vită , piese tranşate de porc sau de vită cât şi gamă largă de preparate din carne, asigurând cele mai bune condiţii de preparare a cărnii conform tuturor normelor cerute de legislaţia în vigoare. De asemenea din obiectul de activitate face parte şi distribuţia produselor din producţie proprie şi alte produse alimentare 
Forma juridică de organizare a societăţii este cea de societate cu răspundere limitată cu un singur asociat unic.Capitalul social subscris este în valoare de 200.000.000 lei (100.000 lei*2.000 părţi sociale).
În cadrul Abatorului DOROHOI aparţinând de SC ARTIDOR IMPEX SRL lucrează 115 persoane din care 3 administrativi, 10 TESA, 40 operativi calificat, 21 operativi necalificaţi, 17 şoferi, 5 mecanici, 3 electricieni, 7 pază, 3 fochişti, 4 cantină, 2 îngrijitori curte, cu un program de 8h/zi, 6 zile pe săptămână. 
În ceea ce priveşte mediul extern, clienţii sunt constituiţi din firmele cu capital privat şi de stat ce îşi desfăşoară activitate în diverse zone din ţară, societatea asigurând la ora actuală livrarea de marfă către societăţi comerciale din Bucureşti , jud. Constanţa, cât şi în majoritatea judeţelor din Moldova. Societatea asigură desfacerea mărfurilor prin sistemele de distribuţie proprii în judeţul Botoşani, Suceava, Neamţ şi Iaşi în regim de minim două livrări săptămânale sau mai des în funcţie de necesităţile societăţii.
În ceea ce priveşte furnizorii, societatea achiziţionează animalele necesare sacrificării şi prelucrării de la producătorii agricoli colectate prin intermediul agenţilor de teren sau de ferme specializate în creşterea porcilor şi vitelor.
Pentru a caracteriza situaţia financiară a societăţii sunt relevante datele din tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 1. Prezentarea indicatorilor financiari ai SC ARTIDOR IMPEX SRL
Nr.
Crt. Indicatori Anul precedent - 2009 Anul curent - 2010
-lei- -euro- -lei- -euro-
1. Cifra de afaceri netă 3.003,3215 1.213.267 4.989,5630 1.551.964
2. Din care: - - - -
3. - Producţia vândută 2.910,3453 1.175.707 4.896,5120 1.523.021
4. - Venituri din subvenţii 92,9762 37.560 93,0510 28.943
5. Venituri totale 3.093,2384 1.249.592 5.123,0400 1.593.480
6. Cheltuieli totale 3.071,7476 1.240.910 4.427,0855 1.377.009
7. Profit brut 21,4908 8.680 695,9545 216.471
8. Impozit pe profit Scutit Scutit 181,5261 56.462
9. Profit net 21,4908 8.680 514,4284 160.009
Analizând sumar indicatorii prezentaţi se observă o uşoară creştere a situaţiei financiare exprimate în lei a firmei în anul curent faţă de anul precedent. 
1.2. Structura tehnică şi funcţională
Ca rezultat al organizării, prin diviziunea muncii, care conduce la stabilirea autorităţii şi delegării ei pe diferite niveluri de exercitare a conducerii cât şi de la departamentarea activităţilor, se obţine Structura organizatorică a unei firme. Aşadar, compartimentele delimitate prin diviziunea muncii şi ansamblul relaţiilor de autoritate şi cooperare constituie structura organizatorică a unei firme. 
Structura organizatorică trebuie astfel elaborată încât să permită realizarea strategiei firmei. La determinarea designului organizatoric se vor avea în vedere factorii cheie şi obiectivele critice care provin din misiunea şi strategia firmei.
Nivelurile ierarhice sunt determinate de poziţiile succesive pe care le au faţă de şeful executiv al firmei, managerii diferitelor compartimente situate pe aceleaşi linii ierarhice.
Compartimentele reprezintă acele compartimente organizaţionale formate dintr-un număr de salariaţi ai firmei care sunt subordonaţi unei autorităţi unice şi care execută în mod permanent acelaşi tip de activităţi. 
În practică, pot fi identificate trei tipuri de structuri organizatorice a firmelor: structura clasică, structura comportamentală şi structura circumstanţială. 
După studierea laturii teoretice a structurilor de organizare şi funcţionare putem încadra structura SC ARTIDOR IMPEX SRLca fiind una de tip funcţională, executarea conducerii realizându-se în mod centralizat, iar comunicarea se realizează atât pe verticală cât şi pe orizontală. 
Schematic, structura organizatorică a SC ARTIDOR IMPEX SRL. este prezentată în fig.1.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Stocurilor de Produse si a Productiei in Curs de Executie SC Artidor Impex SRL.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!