Contabilitatea unei întreprinderi - SC Emiforest SRL

Cuprins proiect

Capitolul I– Modul de constituire si functionare a entitatii economice;etapele constituirii,modul de functionare ,si dizolvare/lichidare.
Capitolul II– Organizarea si tinerea contabilitatii.Organigrama organizatorica si functional a unitatii la care se efectueaza practica; diagram de relatii a comportamentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii. 
Capitolul III- Registrele de contabilitate.
Capitolul IV- Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii
imobilizarilor .
Capitolul V- Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor.
Capitolul VI – Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.
Capitolul VII- Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.
Capitolul VIII- Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.
Capitolul IX- Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.
Capitolul X- Sistemul de documente privind organizarea inventarieirii patrimoniului. 
Capitolul XI- Gestionarea, folosirea si evident formulelor cu regim special.
Capitolul XII- Lucrari de sinteza si rapoarte financiar-contabile.Situatii financiare.
Capitolul XIII- Exemple de inregistrari contabile la SC EMIFOREST SRL.
Capitolul XIV-Bibliografie


Extras din proiect

Capitolul I - Modul de constituire si functionare a entitatii economice;etapele constituirii,modul de functionare ,si dizolvare/lichidare.
Societatea SC EMIFOREST SRL Bicazu Ardelean a luat fiinta in data de 03.02.1992 .Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J/27 /5744/11.03.1992.Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TV, avand CODUL UNIC de inregistrare RO350731.In prezent isi desfasoara activitatea de exploatarea si prelucrarea lemnului , cu punct de lucru la Bicazul Ardelean indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.
Actul constitutiv al societatii SC EMIFOREST SRL Bicazul Ardelean cuprinde:
a)FORMA JURIDICA:
Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.
b)Denumirea Societatii:
Numele dat este: SC EMIFOREST SRL 
Sediul social: sediul social se stabileste in Bicazul Ardelean.
c)Durata Societatii:
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului
d)Obiectivul Societatii:
Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de activitati productive,prestari servicii,comert si import export, in conformitate cu obiectul de activitate aprobat prin prezentul Act constitutiv
e)Capitatul Social:
Capitalul este de 200 RON,subscris si varsat integral in numerar pana la data autentificarii prezentului act constitutiv.
Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominal de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.
f)Administrarea si Prezentarea:
Societatea SC EMIFOREST SRL este administrata de d-l Tepes Emil , pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean roman, cu putere depline avand functia de presedinte.
Capitolul II - Organizarea si tinerea contabilitatii.Organigrama organizatorica si functional a unitatii la care se efectueaza practica; diagram de relatii a comportamentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii.
Contabilitatea , in cadrul SC EMIFOREST SRL, se tine in compartiment distinct, cu personal angajat cu pregatire de specialitate. Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichidatile firmei.
Capitolul III –Registrele de contabilitate
Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile.Acestea se prezinta sub forma unor register legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin .
Principalele registre se folosesc ,obligatoriu, in contabilitate sunt :Registrul-jurnal, Cartea-mare si Registrul – inventar.
Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod chronologic,operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.In cadrul firmei SC EMIFOREST SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate SCALA, pe baza inregistrarilor effectuate zilnic.Se listeaza la sfarsitul lunii, iar totalurile se inscribe manual in registrul jurnal(formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administrarea finantelor publice la data infiintarii firmei.
Registrul Cartea –mare este un document contabil in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respective sodul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.Formularele folosite drept registru,, Cartea-mare’’ pot imbraca diverse forme, cum ar fi:fise de cont pentru operatiuni diverse , fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma Cartea-mare centralizatoare.
Forma folosita drept registru Cartea-mare de firma SC EMIFOREST SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului. 
Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. În cadrul recapitulaţiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv.
Acest registru in cadrul firmei SC EMIFOREST SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). 
Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe feicare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
In cazul SC EMIFOREST SRL , Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului.
Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .
Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. 
Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC . EMIFOREST SRL.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea unei Intreprinderi - SC EmiForest SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!