Contabilitatea veniturilor din activitatea operațională

Cuprins proiect

INTRODUCERE 
1.Notiuni generale privind veniturile din activitatea operationala , pag 1 -3. 
2.Metode de evaluare si constatare a venitului, pag 3-9.
3. Analiza rapoartelor financiare pe anul 2008,2009, pag 9-11.
4.Formule contabile referitoare la contabilitatea venitului operational cu documente justificative legate de aceste inregistrari contabile si analiza contului 221, 521, 534.2, 611.1, 611.2, pag 12-21.
Incheiere


Extras din proiect

Introducere:
Aceasta teza cuprinde tematica: “contabilitatea veniturilor din activitatea operationala” in aspect teoretic, precum si practic reiesind din datele intreprinderii “ INEP-LUCK “S.R.L , r-nul Hincesti , s. Nemteni. Teza contine aspecte teoretice inspirate din mai multe surse in domeniul propus, precum si anexe: date din documente contabile si financiare ale intreprinderii.
Conform Legii RM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi Nr. 845- VIII din 03.01.92, care stabileste ca agentii economici au dreptul , in numele lor , sa desfasoare activitatea de antreprenoriat in Republica Moldova si determina principile juridice, organizatorice si economice ale acestei activitati. Legea nominaizată nu se extinde asupra persoanelor juridice si asupra persoanelor fizice care desfasoara o alta activitate decit cea de antreprenoriat. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a productie, executarea a lucrarilor si prestare a servicilor, desfasurate de cetateni si de asociatile acestora in mod independent , din propria initiativa , in numele lor, pe riscul propriu si sub raspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. In opinia noastra, tema aleasa este caracteristica pentru toate intreprinderile ca de exemplu, Societate Comerciala(SC), Societate cu raspundere limitata (SRL) , Societatile pe actiuni (SA) si altele a caror scopul principal este obtinerea venitului si obtinerea venitului din activitatea operationala din prestarea servicilor care satisface anumite necesitati ale persoanelor fizice si juridice.
Societatea comerciala “Inep –Luck”S.R.L este inregistrata la camera de inregistrare de stat Nr 1003605150157 pe data 11.06.1996(Anexa Nr. 1) In primul rind este de mentionat faptul ca “Inep-Luck “este o intreprindere privata ,activitatea ei fiind în domeniul constructilor.
Societatea comerciala” Inep-Luck” activeaza in baza licentei Seria A MMII Nr. 022633 eliberata la 29 septembrie 2004. (AnexaNr. 2 si 3).Deasemeanea societatea comerciala a fost inregistrara la Serviciul Fiscal De Stat ca platitor de TVA nr. 6500401 pe data de 01.04.2004 (Anexa Nr.4). Societatea comerciala “Inep-Luck” este o societate cu răspundere limitată, proprietar fiind o singura persoana, care asigura concomitent si conducerea activitatii. Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2010 constitue paisprezece persoane. Pentru caracterizarea se pot lua in considerare si urmatoarele criterii: marimea cifrei de afaceri,adica valoarea produselor vindute sau a servicilor prestate, valoarea adaugata, valoarea capitalului propriu adica ansamblul mijloacelor financiare ale intreprinderii. Indicatori generali pentru determinarea profitul obtinut din activitatea operationala avem nevoie de urmatorii indicatori generali ; PB,AVO,CC, CGA,ACO acesti indicatori le putem gasi in RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERI , Anexa nr.2. Cu ajutorul acestor indicatori vom afla suma venitului obtinut de intreprindere pe parcursul anului de gestiune din vinzarea produselor activitatii operationale. Structura acestui venit este reflectat in anexa nr.2 la raportul financiar “ Anexa la Raportul de profit si pierdere “ paragraful 1 1” Venitul din vinzari “.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Veniturilor din Activitatea Operationala.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!