Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Cuprins proiect

Introducere 1
CAPITOLUL I COSTURILE ȘI CALCULAȚIA LOR ÎN CONTABILITATEA DE GESTIUNE 2
1.1. Delimitări conceptuale privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor 2
1.1.1.Contabilitatea de gestiune - componentă a sistemului informaţional contabil 5
1.1.2. Obiectul, scopul şi funcţiile contabilităţii de gestiune 8
1.2. Costurile şi calculaţia lor 11
1.2.1.Noţiunea şi conţinutul costurilor 14
1.2.2.Calculaţia costurilor - definiţie, clasificare 22
1.3. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor 29
1.3.1.Principii de respectat în calculaţia costurilor de producţie 32
1.3.2.Reglementări contabile privind contabilitatea de gestiune 35
Capitolul II SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA SFERĂ DE ACȚIUNE PENTRU CALCULAȚIA COSTURILOR 37
2.1. Date generale privind SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA 37
2.1.1. Denumirea societăţii şi forma juridică 38
2.1.2.Domeniul şi obiectul de activitate 38
2.1.3.Oferta de produse 39
2.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil 41
2.2.1.Atribuţiile serviciului financiar 42
2.2.2.Atribuţiile serviciului contabilitate 43
2.2.3.Managementul societații 46
2.2.4.Analiza economico-financiară la S.C. Avicola Internațional S.A. 47
Capitolul III. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ȘI CALCULAȚIA COSTURILOR LA SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA 50
3.1. Metodologia calculației costurilor 50
3.2. Sistemul conturilor de gestiune 64
3.3. Model de calculație a costurilor prin metoda standard-cost 68
3.3.1. Zonele de cheltuieli și purtătorii de costuri 68
3.3.2. Calculația costurilor la SC Agricola Internațional SA 69
3.4. Analiza informațiilor furnizate de cost 74
Capitolul IV. POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL ÎN DOMENIUL CALCULAȚIIEI COSTURILOR 40
4.1. Delimitări conceptuale privind sistemul informaţional contabil al întreprinderii 40
4.2. Aspecte privind informatizarea calculaţiei costurilor la S.C.Agricola Internațional SA 84
4.3. Descrierea programului informatic 89
CONCLUZII 95
BIBLIOGRAFIE 98


Extras din proiect

Introducere
„Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar cunoaşterea costurilor permite managerului să se întrebe asupra utilităţii activităţilor. Structura determină modelul de calcul al costului prin parcursul intern al fluxului de informaţii.” Evoluţia controlului de gestiune implică o informaţie de tip cost ca articularea mai multor câmpuri de analiză: cel al organizaţiei – pentru adaptare la schimbare, cel al eficienţei economice – pentru integrarea noilor norme de performanţă şi cel al reprezentărilor – pentru a ajuta la luarea deciziilor.
A fi performant în mediul economic actual presupune utilizarea unui sistem de calcul şi de gestiune a costurilor. Firmele utilizează informaţia de tip cost sub diverse forme în luarea deciziilor. Managerul aşteaptă de la contabilitatea de gestiune o asistare permanentă, înainte, în timpul şi după realizarea acţiunii, pentru a putea defini obiective, a înţelege dacă obiectivele sunt pertinente şi pentru a măsura performanţa. Global, costul reprezintă un sacrificiu, un consum de resurse. Contabilitatea de gestiune utilizează acest termen în foarte multe situaţii, în funcţie de nevoile managementului. Pentru calculul diverselor tipuri de costuri este necesară o primă clasificare a în funcţie de comportamentul şi legile acestora. Astfel, se disting:
- în funcţie de gradul de afectare fără ambiguitate la un produs – costuri directe şi costuri indirecte. Acestea din urmă nu pot fi afectate (trasate) unui produs decât prin repartizare, prin calcul (de cele mai multe ori în mod arbitrar);
- în funcţie de dinamica şi comportamentul lor – costuri variabile şi costuri fixe. 
Costurile fixe sunt insensibile la modificarea valorilor unui parametru, în timp ce aceleaşi variabile evoluează în funcţie de aceasta. Aceşti termeni nu au nici o semnificaţie dacă nu sunt legaţi de un segment organizaţional sau de un obiect de cost. Obţinerea unei rentabilităţi sporite, în economia de piaţă, impune concentrarea tuturor eforturilor agenţilor economici spre factorii interni care influenţează nivelul costurilor, asupra cărora pot acţiona direct. În concepţia profesorului german E. Heinen, problema principală a studiului costurilor o constituie explicarea procesului de luare a deciziilor şi precizarea căilor şi a mijloacelor de adoptat în vederea atingerii unei eficienţe optime. Studiul costurilor are un caracter complex. Pe lângă fundamentarea ştiinţifică a noţiunilor privind costurile, sfera acestui domeniu este mai cuprinzătoare, incluzând teoria costurilor, teoria calculaţiei costurilor şi informaţia costurilor.
În capitolul I al lucrări intitulat ,,Costurile și calculația lor în contabilitatea de gestiune” prezintă bazele teoretice ale contabilității de gestiune și calculațiia costurilor. Sunt avute în vedere, în acest capitol, atât obiectivele cât și modul de organizare ale contabilității de gestiune, dar și, costurile și calculația lor.
În capitolul II intiulat ,,SC Agricola Internațonal SA sferă de acțiune pentru calculația costurilor” prezintă date generale privind SC Agricola Internațional SA, organizarea compartimentului financiar-contabil și analiza economico-financiară pe baza indicatorilor.
Capitolul III denumit ,,Organizarea contabilității de gestiune și calculația costurilor la SC Agricola Internațional SA” prezintă metodele de calculație a costurilor, conturile utilizate în contabilitatea de gestiune, model de calculație a costurilor și analiza pe baza informațiilor furnizate de cost.
Capitolul IV denumit ,, Posibilități de utilizare a mijloacelor moderne de calcul în domeniul calculației costurilor” cuprinde noțiuni teoretice privind sistemul informațional contabil, prezentatea programului informatic al SC Agricola Internațional SA și un program informatic creat pentru calculul abaterilor de la costul standard.
Lucrarea se finalizează cu concluzii privind importanța contabilității de gestiune, a calculației costurilor și utilitatea sistemului informațional la nivel teoretic, dar și imporatnța acestora la nivelul SC Avicola Internațional SA.


Fisiere în arhivă (1):

  • Costurile si Calculatia Lor in Contabilitatea de Gestiune.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!