De la Singular la Plural în Rapoartele Financiare

Cuprins proiect Cum descarc?

I SITUAŢIILE FINANCIARE .3
1.1. Scopul situaţiilor financiare .3
1.2. Analiza de detaliu privind situaţiile financiare.5
II RAPORTAREA FINANCIARĂ .5
2.1. Dimensiuni ale raportării financiare intermediare în sistemul de informare contabilă al întreprinderii: .5
2.1.1. Metoda globală .6
2.1.2. Metoda punctuală .7
2.2. Alte dimensiuni ale raportării financiare .7
III BILANŢUL SOCIAL .8
3.1. Informaţii referitoare la mediu .9
IV COMPLEMENTE DE INFORMARE GENERALA .10
4.1. Informarea sectorială sau pe segmente .10
4.2. Informarea financiară intermediară .13


Extras din proiect Cum descarc?

CAP.I: SITUAŢIILE FINANCIARE
Situaţiile financiare reprezintă mijloacele prin care informaţiile financiare sunt furnizate utilizatorilor externi în procesul de raportare financiară a unei întreprinderi.
Principalele funcţii pe care le îndeplinesc situaţiile financiare sunt :
- confirmarea previziunilor anterioare;
- furnizarea de informaţii pentru previziunile viitoare;
- confirmarea unor informaţii care au şi alte surse;
- instrumente ale activităţii manageriale ale întreprinderii.
1.1. Scopul situatiilor financiare
Pentru a atinge acest obiectiv, situaţiile financiare oferă informaţii despre:
- activele;
- datoriile;
- capitalurile proprii;
- veniturile şi cheltuielile, inclusiv câştigurile şi pierderile; 
- fluxurile de numerar ale întreprinderii.
Aceste informaţii, împreuna cu alte informaţii din notele la situaţiile financiare, ajută utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale întreprinderii şi, în special, a momentului şi gradului de certitudine a generării numerarului şi echivalentelor de numerar.
La întocmirea situaţiilor financiare, conducerea trebuie să evalueze capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea.
Situaţiile financiare trebuie întocmite pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichideze întreprinderea sau să înceteze activitatea, fie nu are o altă alternativă. Atunci când, la efectuarea evaluării, conducerea are cunostiinţă de incertitudini semnificative legate de evenimente sau condiţii care pot cauza îndoieli semnificative asupra capacităţii întreprinderii de a-şi continua activitatea, incertitudinile respective trebuie evidenţiate. Atunci când situaţiile financiare nu sunt întocmite pe baza continuităţii activităţii, acest fapt trebuie evidenţiat, împreună cu baza de întocmire a situaţiilor financiare şi motivul pentru care întreprinderea nu îşi va mai putea continua activitatea.
Situaţiile financiare sunt prezentate din punct de vedere al conţinutului şi modului de prezentare prin intermediul IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”, iar principala menire a acestui standard este de a ameliora calitatea acestora în procesul de raportare financiară.
Acest Standard se aplică tuturor întreprinderilor ce raportează în conformitate cu IAS, inclusiv băncilor şi societăţilor de asigurare. Această ultimă categorie poate realiza o prezentare mai detaliată în conformitate cu IAS 30 „Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale instituţiilor financiare similare”.
IAS 1 prevede următoarea componentă a situaţiilor financiare :
- bilanţul;
- contul de profit şi pierdere;
- situaţie care să reflecte;
- situaţia fluxurilor de numerar;
- politici contabile şi notele explicative.
Conform IAS 1 un astfel de raport trebuie să cuprindă :
- principalii factori şi influenţe care determină performanţa, inclusiv a modificărilor mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, reacţia întreprinderii la diversele modificări, politica de investiţii şi politica de dividende;
- surselor de finanţare ale întreprinderii, politicii de îndatorare şi a politicilor de gestionare a riscului ;
- punctele forte şi resursele întreprinderii care nu sunt reflectate în bilanţ.
Principala caracteristică a modului de prezentare a situaţiilor financiare de bază (bilanţ contabil şi contul de profit şi pierdere) constă în faptul că acest standard nu impune o formă strictă a acestora, acesta rezumându-se numai la enumerarea elementelor componente a situaţiilor financiare de bază. Aceste elemente în viziunea IASB sunt : active, datorii, capitaluri proprii (bilanţul contabil), veniturile şi cheltuielile (contul de profit şi pierdere).
1.2. Analiza de detaliu privind situaţiile financiare. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare destinate utilizatorilor externi
Pentru analiza politicilor şi opţiunilor referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare se va avea în vedere prevederile acestor acte normative, prin care se face referire implicită la prevederile IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” şi la textele directivelor europene care reglementează aceste aspecte.
Situaţiile financiare reprezintă o sinteză a evenimentelor şi tranzacţiilor realizate de o întreprindere în cursul unui exerciţiu financiar. Aceste fluxuri informaţionale sunt clasificate din punct de vedere al naturii lor şi al modului de acţiune în două categorii :
- fluxuri interpatrimoniale;
- fluxuri intrapatrimoniale.
Principalele etape privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare sunt :
- etape premergătoare elaborării situaţiilor financiare;
- etape specifice închiderii exerciţiilor financiare;
- întocmirea propriu-zisă a situaţiilor financiare;
- aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportului anual al activităţii întreprinderii;
- valorificarea informaţiilor furnizate de situaţiile financiare.


Fisiere în arhivă (2):

  • De la Singular la Plural in Rapoartele Financiare.doc
  • De la Singular la Plural in Rapoartele Financiare.ppt

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!