Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul 1 
1.1 Elementele componente ale sistemului achizitiilor publice .pag.1
1.2 Principiile achizitiilor publice pag.1
1.3 Modificari achizitii publice recente ..pag.2
1.4 Procesul de achizitie publica ..pag.6
1.5 Stabilirea valorii estimate a achizitiilor publice ..pag.8
1.6 Proceduri de atribuire .pag.11
Capitolul 2 -  exemple de inregistrari contabile pag.14
2.1 Garantia de buna executie a contractului de achizitie publica ..pag.16
2.2 Achizitii de bunuri prin procedura licitatiei ..pag.18
2.3 Studiu de caz ...pag.19
Concluzii ...pag.21
Bibliografie ...pag. 22


Extras din proiect Cum descarc?

REZUMAT ACHIZITIILE PUBLICE
Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de o institutie publica. Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurare de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
Dimensiunea acestui sector economic este estimata de catre Comisia Europeana la 16,5% din PIB-ul UE. Armonizarea procedurilor de achizitii publice la nivelul Uniunii Europene este un deziderat important al pietei comune europene.
Legislatia europeana a incurajat si incurajeaza concurenta intre firme prin utilizarea de proceduri de selectie transparente. De asemenea, legislatia europeana contine prevederi de actiune coercitiva impotriva autoritatilor contractante care nu-si indeplinesc obligatiile.
Directivele europene (17/2004/CE si 18/2004/CE impreuna cu directivele 1989/65/CEE si 92/13/CEE) sunt periodic revizuite in scopul simplificarii cadrului legislativ existente si pentru stimularea utilizarii procedurilor electronice.
La nivel international, Achizitiile Publice sunt exceptate de la regulile de baza ale Organizatiei Comertului International (WTO). In completarea documentelor EU, 12 tari au semnat si acordul WTO asupra procedurilor de achizitii guvernamentale.
Capitolul 1
1.1. Elementele componente ale sistemului achizitiilor publice
Termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritatile publice/"autoritati contractante".
Regulile de achizitii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari. Regulile in baza carora se atribuie contractele de achizitii publice sunt menite sa asigure libertatea de miscarea bunurilor si serviciilor si sa garanteze ca procedurile de atribuire respecta reglementarile privind libera concurenta.
I) autoritatea de reglementare - autoritatea de reglementare este reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP);
II) autoritatile contractante:
- oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
- oricare organism de drept public, altul decat cele de mai sus, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii: este finantat, in majoritate, de catre o alta autoritate contractanta; se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante; in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta.
- oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
- oricare subiect de drept, altul decat cele de mai sus, care desfasoara una sau mai multe activitati relevante in baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati
III) operatorii economici: orice furnizor, prestator sau executant (persoana fizica sau juridica) care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executa lucrari
IV) supraveghetorii sistemului: ANRMAP, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Ministerul Economiei si Finantelor, Curtea de Conturi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Documentarea-cercetarea contabila pentru activitatile de achizitii publice.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007 si OUG 94/2007 HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007.
2. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
3. Directiva Europeana 17 / 2004 / CE
4. Directiva Europeana 18 / 2004 / CE
5. Catana Marius - Cristian, Achizitii publice, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
6. Cosug Nicoleta, Licitatii publice - curs universitar, Editura Universitara, Galati, 2007.
7. Niculeasa Madalin Irinel, Legislatia achizitiilor publice. Comentarii si explicatii , Editura CH Beck, Bucuresti, 2007.
8. Niculeasa Madalin Irinel, Legislatia achizitiilor publice. Comentarii si explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012.
9. Patrascu Horatiu, Culegere de practica judiciara in materie de achizitii publice, Editura Wolterskluwer, Bucuresti, 2010.
10. Roxana Ioana Tigaeru, Sorina Mihaela Tigaieru, Achizitii publice. Licitatii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!