Echilibrul financiar

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE ..2
CAP. I PREZENTAREA NOTIUNII DE BILANT CONFORM IAS 1 SI CONFORM REGLEMENTARILOR DIN ROMANIA. BILANTUL FUNCTIONAL SI BILANTUL PATRIMONIAL 3
1.1 Prezentarea notiunii de bilant conform IAS 1 3
1.2 Prezentarea notiunii de bilant conform reglementarilor din Romania - 
Ordinul 3055/2009 .6
1.3 Teoria bilantului patrimonial ..9
1.4 Teoria bilantului functional ..12
CAP. II PREZENTAREA GENERALA A 
S.C. B.N. AUTO CARGO TRANS S.R.L .17
2.1 Prezentarea societatii ...17
2.2 Abordari contabile 22
2.3 Evolutia principalilor indicatori economici ..23
CAP. III STUDIU DE CAZ , PRIVIND POZITIA FINANCIARA 
A S.C. B.N. AUTO CARGO TRANS S.R.L .25
3.1 Bilantul finaciar al societatii .25
3.2 Analiza ratelor de structura ale activului ..26
3.3 Analiza ratelor de structura ale capitalurilor 31
3.4 Analiza ratelor de gestiune ale activului ..33
3.5 Analiza rentabilitatii .35
3.5.1 Analiza rentabilitatii economice ..35
3.5.2 Analiza rentabilitatii financiare ...35
3.6 Analiza lichiditatii si a solvabilitatii .36
3.7 Analiza situatiei nete 37
3.8 Analiza echilibrului financiar ...38
CONCLUZII ...48 BIBLIOGRAFIE 50


Extras din proiect Cum descarc?

O mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata economica si chiar sociala a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmareste stabilirea si analiza bilantului contabil, intrucat acesta este cel mai important si cel mai complex document al contabilitatii, care ,,oglindeste" activitatea agentului economic. Titularul unui patrimoniu trebuie sa verifice situatia lui la o anumita perioada de timp, iar bilantul contabil este metoda prin care comerciantul evalueaza intreaga sa activitate pe parcursul unui exercitiu financiar.
Obiectul lucrarii de fata il constituie bilantul contabil al societatii comerciale ,,B.N. AUTO CARGO TRANS S.R.L". Este, deci, o lucrare cu precadere practica . 
Abordand succesiv diferitele etape ce trebuie parcurse in stabilirea modului de intocmire a bilantului societatii mai sus mentionate, lucrarea este structurata in 3 capitole.
Primele 2 capitole cuprind elemente teoretice, necesare pentru aprofundarea notiunii de ,,bilant" si cunoasterea societatii comerciale ,,B.N. AUTO CARGO TRANS S.R.L.". 
Ultimul capitol al lucrarii este un model practic de intocmire , analiza si control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2009 si 2010 .
In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de vedere teoretic, bilantul contabil conform Standardelor Internationale de Contabilitate ( IAS 1) si conform Reglementarilor din Romania din Ordinul 3055/2009 , teoria bilantului functional precum si cea a bilantului patrimonial .
Capitolul II reuneste datele privitoare la societate ca: istoric, obiect de activitate, forma juridica, principalii clienti, principalii furnizori, concurenta, durata de activitate,performantele intreprinderii, modul de organizare a contabilitatii.
In capitolul III se trece la elaborarea bilantului contabil pe 2009 si 2010 . Se vor analiza si se vor calcula ratele de structura ale activului, ale capitalurilor, indicatorii de solvabilitate , indicatorii de lichiditate. De asemena vor fi calculate si analizate : Situatia Neta, Fondul de Rulment , Necesarul de Fond de Rulment si Trezoreria Neta .
CAPITOLUL I
PREZENTAREA NOTIUNII DE BILANT CONFORM IAS 1 SI CONFORM REGLEMENTARILOR DIN ROMANIA . BILANTUL FUNCTIONAL SI BILANTUL PATRIMONIAL . 
1.1 Prezentarea notiunii de bilant conform IAS 1.
O entitate va prezenta activele curente si imobilizate, precum si datoriile curente si pe termen lung ca si clasificari separate in bilant, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt credibile si mai relevante.Atunci cand se aplica aceasta exceptie toate activele si datoriile trebuie prezentate pe larg, in ordinea lichiditatii.Indiferent de metoda de prezentare adoptata pentru fiecare element de activ si datorie care combina sume ce se asteapa a fi recuperate sau achitate la (a) nu mai mult de douasprezece luni de la data bilantului si (b) mai mult de douasprezece luni dupa data bilantului, o entitate va prezenta valoarea ce se preconizeaza a fi recuperata sau achitata dupa mai mult de douasprezece luni. Infomatiile despre datele la care se preconizeaza scadenta activelor si datoriilor sunt utile pentru evaluarea lichiditatii si solvabilitatii entitatii.Activele financiare cuprind creantele comerciale si similare, iar datoriile financiare includ datoriile comerciale si pe cele similare,informatiile privind data anticipata pentru recuperarea si stingerea activelor si datoriilor nemonetare,cum sunt stocurile si provizioanele, sunt si ele utile,indiferent daca activele si datoriile sunt sau nu clasificate ca fiind curente/imobilizate(pe termen lung).
- Activele curente
Un activ va fi clasificat ca activ curent atunci cand satisface oricare dintre urmatoarele conditii:
a) se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;
b) este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii;
c) se asteapta a fi realizat in termen de douasprezece luni la data bliantului;
d) reprezinta numerar sau echivalente de numerar(situatiile fluxurilor de trezorerie),cu exceptia cazului in care este interzisa modificarea sau utilizarea sa pentru a stinge o datorie pentru o perioada de cel putin douasprezece luni de la data bilantului.Toate celelate active vor fi clasificate ca active imobilizate(activele corporale,necorporale si financiare).
Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea activelor care sunt destinate procesarii si finalizarea lor in numerar sau echivalente de numerar.
- Datorii curente
O datorie va fi clasificata ca datorie curenta atunci cand satisface oricare dintre urmatoarele criterii:
- se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;
- este detinut in primul rand spre a fi tranzactionata;
- este exigibila in termen de douasprezece luni dupa data bliantului;
- entitatea nu are un drept neconditioant de a amana achitarea datoriei pentru cel putin douasprezece luni dupa data bilantului.Toate celelalte datorii vor fi clasificate ca datorii pe termen lung.
Anumite datorii curente, cum ar fi datoriile comerciale si cele catre angajati si alte costuri de exploatare, fac parte din fondul de rulment utilizat in ciclul normal de exploatare al entitatii.Astfel de elemente de exploatare sunt clasificate ca datorii curente, chiar daca sunt exigibile dupa mai mult de douasprezece luni de la data bilantului.
O entitate isi clasifica doatoriile finaciare ca fiind curente daca ele trebuie decontate in douasprezece luni de la data bilantului,chiar daca: termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de douasprezece luni; si este incheiat un acord de refinatare sau de reesalonare a platiilor pe termen lung dupa data bilantului si inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru emitere.
Daca o entitate preconizeaza si are capacitatea sa refinanteze sau sa reinnoiasca o obligatie pentru cel putin douaspezece luni dupa data bilantului conform unei facilitati de imprumut existente, ea clasifica obligatia ca fiind pe termen lung chiar daca, in caz contrar, ar fi trebuit achitata intr-o perioada mai scurta. Totusi, in situatia in care refinatarea sau reinnoirea obligatiei nu ar fi la indemana entitatii, nu se ia in calcul potentialul de refinantare si obligatia este clasificata ca fiind curenta .
- Informatii ce trebuie prezentate in bilant
Bilantul va cuprinde elemente-rand care prezinta cel putin urmatoarele valori:
a) imobilizari corporale;
b) investitii imobiliare;
c) imobilizari necorporale;
d) active financiare;
e) investitii financiare contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;
f) active biologice;
g) stocuri;
h) creante comerciale si similare;
i) numerar si echivalente de numerar;
j) datorii comerciale si similare;
k) provizioane;
l) datorii financiare;
m) datorii si creante pentru impozitele amanate si creante privind impozitele amanate;
n) datorii privind impozitele amanate si creante privind impozitele amanate; 
o) interes minoritar, prezentat in cadrul capitalurilor proprii;
p) capital emis si rezerve atribuite actionarilor societatii-mama.
Bilantul va include, elemente-rand care prezinta urmatoarele valori: pe de o parte, totalul activelor clasificate ca fiind detinute pentru a fi vandute si active incluse in grupurile de cedare, iar pe de alta parte, datoriile incluse in grupurile de cedare,clasificate ca fiind detinute pentru vanzare.


Fisiere în arhivă (1):

 • Echilibrul financiar.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Chadwick.L., Contabilitate de gestiune, Editura Humanitas, Bucuresti, 1999
2. Colasse.B., Contabilitate generala , Editura Moldova, 1995 
3. Epuran.M., Babaita.V., Grosu.C., Contabilitate si control de gestiune, Editura Economica, Bucuresti, 1999
4. Feleaga.N., Malciu.L., Politici si optiuni contabile, Editura Economica, Bucuresti, 2002
5. Feleaga.N., Feleaga.L., Contabilitatea Financiara. O abordare europeana si internationala, Editura Economica, Bucuresti, 2007
6. Georgescu.C.E., Lichiditatea, solvabilitatea si rentabilitatea - indicatori utilizati in demersul decizional, Simpozionul ,,Contabilitate si informatica de gestiune", A.S.E. Bucuresti, 15-16 noiembrie 2002
7. Georgescu.C.E., Valorificarea informatiilor din situatiile financiare in procesul decizional, Analele Universitatii ,,Ovidius" Constanta, 2001 
8. Georgescu.C.E., Lichiditatea, solvabilitatea si rentabilitatea - indicatori utilizati in demersul decizional, Simpozionul ,,Contabilitate si informatica de gestiune", A.S.E. Bucuresti, 15-16 noiembrie 2002
9. Oprean.I. si colectiv, Bazele contabilitatii agentilor economici din Romania, Editura Intelcredo, Deva, 1999
10. Petcu.M., Analiza economico-financiara a intreprinderii. Probleme, abordari, metode, aplicatii, Editura Economica, Bucuresti, 2003
11. Ristea.M., Contabilitatea societatilor comerciale, Editura CECCAR, Bucuresti, 1995
12. Ristea.M., Dumitru.C.G., Contabilitate aprofundata, Editura Universitara, Bucuresti, 2004
13. Robu.D.M., Bilantul contabil, Editura Universitatii Stefan cel Mare, Suceava
14. Rus.I., Bazele contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 2005
- Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, coordonatori, Academia Romana, Dictionarul explicativ al limbii romane (DEX), Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998
- Standardele Internationale de Contabilitate 2001, traducere, Editura Economica, Bucuresti, 2001
- Standardele Internationale de Raportare Financiara 2006, traducere, Editura CECCAR, Bucuresti, 2006
- OMFP nr. 1121/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.602/12.07.2006
- OMFP nr. 3055/2009 , publicat im Monitorul Oficial al Romaniei nr. 766 bis /2009


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!