Lucrare Practică

Extras din proiect Cum descarc?

Lucrare practică nr.1
Reprezentarea cifrică a mişcărilor de valori ca un bilanţ mobil
Situaţia iniţială a unei întreprinderi se prezintă într-un bilanţ didactic cu 15 posturi în activ şi 14 în pasiv.Să se prezinte influenţa operaţiunilor economice asupra bilanţului,prin formularea,la liberă alegere,a unui număr de opt operaţiuni economice(este obligatorie precizarea egalităţilor bilanţiere corespunzătoare şi a silogismului corespunzător).
Activ Bilanţ iniţial Pasiv 
Nr.
crt. Denumirea
postului Sume Nr.
crt. Denumirea 
postului Sume
1 Terenuri 5.500 1 Capital subscis nevărsat 7.000
2 Construcţii 7.500 2 Capital subscris vărsat 4.400
3 Materii prime 4.500 3 Rezerve legale 5.800
4 Materiale consumabile 8.000 4 Profit sau pierdere 3.200
5 Materiale de natura obiectelor de inventar 6.550 5 Credite bancare pe termen lung 9.550
6 Produse finite 5.000 6 Amortizarea imob. corporale 2.600
7 Mărfuri 10.550 7 Furnizori 7.550
8 Clienţi 8.000 8 Efecte de plătit 8.000
9 Efecte de primit de la clienţi 3.550 9 Clienţi-creditori 7.500
10 Avansuri acordate personalului 550 10 Personal-salarii datorate 8.500
11 Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul 
7.000 11 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 
9.380
12 Debitori diverşi 2.350 12 TVA de plată 6.500
13 Conturi la bănci în lei 9.500 13 Creditori diverşi 3.620
14 Casa în lei 8.500 14 Credite bancare pe termen scurt 4.100
15 Avansuri de trezorerie 650 
TOTAL ACTIV 87.700 TOTAL PASIV 87.700
În cursul perioadei de gestiune curente au loc următoarele operaţiuni 
economice:
1.Se înregistrează primirea unui credit bancar pe termen scurt,conform 
extrasului de cont,în valoare de 7.500 lei.
2.Se încasează de la un client “X” suma de 5.000 lei conform extrasului de cont.
3.Se înregistrează transferul rezervelor în categoria capitalului subscris vărsat în 
suma de 3.000 lei,în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor.
4.Se recepţionează conform facturii fiscale a furnizorului,materii prime în 
valoare de 1.500 lei.
5.Se achită conform ordinului de plată, factura furnizorului pentru materii prime 
în valoare de 1.500 lei. 
6.Se aduce ca aport un utilaj evaluat la valoarea de 7.000 lei.Aportul corespunde 
capitalului subscris nevărsat,pe baza procesului verbal de recepţie şi a actelor 
care dovedesc provenienţa bunului.
7.Conform ordinului de plată,se achită obligaţia de plată a T.V.A. faţă de 
bugetul de stat în valoare de 5.000 lei.
8.Se ridică de la bancă cu cec de numerar suma de 10.000 lei pentru plata salariilor.
1.În activul bilanţului sporeşte disponibilul din contul bancar (“Conturi la bănci 
în lei”) cu suma de 7.500 lei,iar în pasivul bilanţului creşte datoria societăţii 
faţă de bancă (”Credite bancare pe termen scurt”)cu aceeaşi valoare. 
Operaţiunea generează mişcare opusă de sporire.
Egalitatea bilanţieră: A+X=P+X
Silogismul: “Dacă un element de activ sporeşte cu o anumită valoare,fără ca în acelaşi timp un alt element de activ să se reducă,pasivul sporeşte”.
Activ Bilanţ nr.2 Pasiv 
Nr.
crt. Denumirea
postului Sume Nr.
crt. Denumirea 
postului Sume
1 Terenuri 5.500 1 Capital subscis nevărsat 7.000
2 Construcţii 7.500 2 Capital subscris vărsat 4.400
3 Materii prime 4.500 3 Rezerve legale 5.800
4 Materiale consumabile 8.000 4 Profit sau pierdere 3.200
5 Materiale de natura obiectelor de inventar 6.550 5 Credite bancare pe termen lung 9.550
6 Produse finite 5.000 6 Amortizarea imob. corporale 2.600
7 Mărfuri 10.550 7 Furnizori 7.550
8 Clienţi 8.000 8 Efecte de plătit 8.000
9 Efecte de primit de la clienţi 3.550 9 Clienţi-creditori 7.500
10 Avansuri acordate personalului 550 10 Personal-salarii datorate 8.500
11 Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul 
7.000 11 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 
9.380
12 Debitori diverşi 2.350 12 TVA de plată 6.500
13 Conturi la bănci în lei
(9.500+7.500=17.000) 17.000 13 Creditori diverşi 3.620
14 
Casa în lei 
8.500 14 Credite bancare pe termen scurt
(4.100+7.500) 
11.600
15 Avansuri de trezorerie 650 
TOTAL ACTIV 95.200 TOTAL PASIV 95.200
87.700+7.500=87.700+7.500
95.200=95.200
2. În activul bilanţului creşte disponibilul aflat în contul la bancă (“Conturi la 
bănci în lei”) cu suma de 5.000 lei şi concomitent scade creanţa societăţii faţă
de clienţi (“Clienţi”) cu aceeaşi sumă.Operaţiunea generează mişcare 
permutativă în activ.
Egalitatea bilanţieră: A+X-X=P
Silogismul: “Dacă un element de activ sporeşte cu o anumită valoare şi concomitent un alt element de activ,se reduce cu aceeaşi valoare,iar pasivul rămâne neschimbat”.
Activ Bilanţ nr.3 Pasiv
Nr.
crt. Denumirea
postului Sume Nr.
crt. Denumirea 
postului Sume
1 Terenuri 5.500 1 Capital subscis nevărsat 7.000
2 Construcţii 7.500 2 Capital subscris vărsat 4.400
3 Materii prime 4.500 3 Rezerve legale 5.800
4 Materiale consumabile 8.000 4 Profit sau pierdere 3.200
5 Materiale de natura obiectelor de inventar 6.550 5 Credite bancare pe termen lung 9.550
6 Produse finite 5.000 6 Amortizarea imob. corporale 2.600
7 Mărfuri 10.550 7 Furnizori 7.550
8 Clienţi
(8.000-5.000=3.000) 3.000 8 Efecte de plătit 8.000
9 Efecte de primit de la clienţi 3.550 9 Clienţi-creditori 7.500
10 Avansuri acordate personalului 550 10 Personal-salarii datorate 8.500
11 Decontări cu asociaţii/acţionarii privind capitalul 
7.000 11 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 
9.380
12 Debitori diverşi 2.350 12 TVA de plată 6.500
13 Conturi la bănci în lei
17.000+5.000=22.000 22.000 13 Creditori diverşi 3.620
14 Casa în lei 8.500 14 Credite bancare pe termen scurt 11.600
15 Avansuri de trezorerie 650 
TOTAL ACTIV 95.200 TOTAL PASIV 95.200
3. În pasivul bilanţului,elementul “Rezerve legale” scade cu 3.000 lei şi 
concomitent,elementul “Capitalul subscris vărsat” creşte cu aceeaşi 
sumă.Operaţiunea generează mişcare permutativă în pasiv.
Egalitatea bilanţieră: A=P+X-X
Silogismul: “Dacă un element de pasiv sporeşte cu o anumită valoare şi concomitent un alt element de pasiv,se reduce cu aceeaşi valoare,iar activul rămâne neschimbat”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Lucrare Practica.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!