Misiunea de Expertiză Contabilă - Normele de Raport

Extras din proiect Cum descarc?

Orice misiune a profesionistului contabil trebuie sa se incheie cu un raport scris.
Corpul a elaborat NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR CONTABILE,şi anume:
a)Norme specifice privind redactarea raportului de expertiză contabilă
b) Norme specifice privind semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă
Capitolul 1.Norme specifice privind redactarea raportului de expertiză contabilă
Lucrările şi concluziile expertizei contabile se consemnează într-un raport scris care trebuie să cuprindă cel puţin trei capitole: Capitolul I INTRODUCERE, Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE şi Capitolul III CONCLUZII.
Structura celor trei capitole obligatorii trebuie respectată.
Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi, opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia.
Capitolul , „INTRODUCERE”, al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele paragrafe:
- Paragraful de identificare a expertului(ţilor) contabil(i) nominalizaţi pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la:numele şi prenumele expertului(ţilor), domiciliul acestuia(acestora), numărul carnetului de expert contabil şi poziţia din Tabloul experţilor contabili.
- Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. În acest paragraf se menţionează:
- În cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(ţilor), respectiv Încheiere de şedinţă (în cazurile civile) sau ordonanţă a organelor de urmărire penală(în cazurile penale), cu menţionarea datei acestuia, denumirea şi calitatea procesuală a părţilor , domiciliul sau sediul social al acestora, numărul şi anul dosarului şi natura acestuia (civil sau penal);
- În cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numărul şi data contractului în baza căruia se efectuează expertiza contabilă solicitată.
- Paragraful privind identificarea împrejurărilor şi circumstanţelor în care a luat naştere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractată expertiza contabilă extrajudiciară;
- Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia «ad-literam» din formularea acestora în «Încheierea de şedinţă» (cauzele civile), respectiv în ordonanţa organelor de urmărire şi cercetare penală (cauzele penale). În cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor) acestora trebuie să fie cea din contract.
- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei şi locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. În cazul expertizelor contabile, dispuse de organele în drept, în cauze civile, data şi locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentată prin citarea părţilor prin scrisoare cu aviz de primire.
- Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legătură cauzală cu obiectul(vele) expertizei contabile şi care a stat la baza întocmirii raportului de expertiză contabilă. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie să fie strict adecvat necesităţilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.
- Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiză contabilă cu menţionarea expresă dacă s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având acelaşi obiect(ive). De asemenea, în acest paragraf trebuie menţionat dacă sau folosit lucrările altor experţi (contabili, tehnici etc.), probleme ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei.
- Paragraful privind identificarea datei iniţiale până la care raportul de expertiză contabilă trebuia depus la beneficiar şi indicarea eventualelor perioade de prelungire faţă de termenul iniţial.
Capitolul II, „DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE”, al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv(întrebare) al (a) expertizei contabile, care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar actele şi faptele analizate, locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor, sursele de informaţii utilizate, dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dacă aceste prezentări ar îngreuna în alegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă, este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă, iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora.


Fisiere în arhivă (1):

  • Misiunea de Expertiza Contabila - Normele de Raport.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!