Modelarea aplicațiilor financiar contabile

Cuprins proiect Cum descarc?

CAPITOLUL 1. Sisteme informaţionale financiar-contabile 
Structura sistemului informaţional financiar-contabil 5 
Date, informaţii, cunoştinţe. Sistem informaţional - Sistem informatic 5 
Locul şi rolul sistemului informaţional financiar-contabil în cadrul firmei 7 
Arhitectura sistemului informaţional financiar-contabil 10 
Sisteme integrate de gestiune pentru managementul firmei 15 
CAPITOLUL 2. Metode utilizate în analiza şi proiectarea sistemelor 
informatice financiar-contabile 
2.1. Metode sistemice - MERISE 24 
Modelarea conceptuală 28 
Modelarea organizaţională 38 
Modelarea logică 39 
Modelarea fizică 44 
Paradigma orientării spre obiecte 45 
Limbajul unificat de modelare UML 50 
Modelarea cazurilor de utilizare 53 
Modelarea statică 58 
Modelarea aspectelor dinamice 63 
Arhitectura sistemului 68 . 
Concluzii cu privire la MERISE şi UML 72 
Ciclul de realizare a unui sistem informatic 72 
Analiza domeniului studiat şi a cerinţelor utilizatorilor 73 
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la 
nivelul conceptual din Merise 74 
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la 
nivelul organizaţional din Merise 79 
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la nivelul logic din Merise 79 
Consideraţii privind UML şi Merise, plecând de la arhitectura sistemului 80 
Comparaţii sintetice între unele diagrame UML şi modelele Merise 81 
Consideraţii finale 81 
CAPITOLUL 3. Tehnologii moderne de organizare şi analiză a datelor 
financiar-contabile 
3.1 Depozite de date (DataWarehouse) 85 
Caracteristicile unui depozit de date 85 
Arhitectura unui depozit de date 87 
Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 
Tipuri de date manipulate de un depozit de date 89 
Construirea şi popularea cu date a unui depozit de date 90 
OLAP (On-Line Analytical Processing) 92 
Caracteristici generale 92 
Modelarea multidimensională 94 
Modele de organizare a depozitelor de date, utilizabile pentru 
analiza multidimensională 99 
CAPITOLUL 4. Metode şi tehnici pentru dezvoltarea 
produselor informatice 
4.1. Dezvoltarea asistată a aplicaţiilor, cu ajutorul instrumentelor CASE 103 
Introducere 103 
Categorii de instrumente CASE 104 
Componentele unui instrument CASE 105 
eXtreme Programming 108 
Introducere 108 
Comunicarea, Simplitatea, Feedback-ul, Curajul - 
cele patru valori promovate de XP 110 
Principii şi practici ale eXtreme Programming 112 
XP şi alte metode 115 
Studiu de caz privind dezvoltarea unei aplicaţii pentru contabilitatea 
financiară, utilizând ca tehnică de dezvoltare eXtreme Programming 117 
4.3. 
Rational Unified Process 125 
Caracteristicile şi practicile metodei 125 
Fazele şi procesele Rational Unified Process 129 
4.4. 
Rapid Application Development 133 
Caracteristici generale 133 
Ciclul de viaţă al unui sistem informatic, conform RAD 135 
4.5. 
Consideraţii cu privire la eXtreme Programming, Raţional Unified Process, 
Rapid Application Development şi varianta tradiţională de dezvoltare 
a produselor informatice 139 
CAPITOLUL 5. Integrarea aplicaţiilor prin utilizarea tehnologiilor WEB 
Internet, Intranet, Extranet în viaţa unei firme 145 
Baze de date on-line 149 
ASP şi ASP.NET 150 
Serviciile WEB (Web Services) 156 
XML (eXtensible Markup Language) 158 
Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 
CAPITOLUL 6. Pachet de aplicaţii financiar-contabile, pentru gestiunea 
tranzacţiilor şi analiza multidimensională. 
Interacţiunea cu mediul Internet/Intranet/Extranet 
6.1. 
6.2. 
Descrierea generală a pachetului de aplicaţii 166 
Pachetul de aplicaţii pentru gestiunea tranzacţiilor, 
destinat nivelului tranzacţional al firmei 166 
Descrierea sintetică a activităţii firmei 169 
Modelarea sistemică, cu ajutorul Merise 171 
Modelarea obiectuală cu UML 180 
Aplicaţie destinată nivelurilor de management operaţional, tactic şi strategic, 
bazată pe analiza multidimensională OLAP 195 
Construirea unui depozit de date (DataWarehouse), în SQL Server 2000 196 
Definirea unor cuburi OLAP în MS SQL Server 2000 202 
Aplicaţie client Visual C# NET, pentru accesarea cuburilor OLAP 207 
6.4. 
Aplicaţii şi servicii WEB pentru interacţiunea cu mediul Internet/Extranet/Intranet 209 
Serviciu WEB, pentru prezentarea ofertelor de produse către 
clienţii înregistraţi, in funcţie de statut 212 
Aplicaţie ASP NET pentru efectuarea comenzilor on-line 217 
Serviciu WEB, pentru furnizarea către clienţii firmei, a tranzacţiilor efectuate 223 
Aplicaţie ASP NET, pentru analiza multidimensională OLAP, într-un mediu 
Intranet/Internet 225 
Consideraţii finale 228 
Bibliografie 231


Extras din proiect Cum descarc?

SISTEME INFORMAŢIONALE 
FINANCIAR-CONTABILE 
Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 
1.1. Structura sistemului informaţional financiar-contabil 
1.1.1. Date, informaţii, cunoştinţe. Sistem informaţional - sistem informatic 
5 
În prezent, aproape în orice firmă, nevoia de cunoaştere şi comunicare este mai acută ca 
oricând, indiferent de domeniul de activitate, datorită tendinţelor actuale manifestate pe piaţă. 
Toate activităţile de comunicare, schimbul de cunoştinţe între oameni şi/sau echipamente se 
realizează cu ajutorul unui element esenţial: informaţia. 
Conceptul de dată, poate fi înţeles ca un aspect măsurabil al unor acţiuni, procese sau 
fenomene. În contextul prelucrării automate a datelor, conceptul de dată poate fi caracterizat 
printr-un identificator, caracteristici proprii şi o anumită valoare. 
Informaţia este un mijloc de comunicare (mesaj) între oameni, oameni-echipamente sau între 
echipamente şi reprezintă un mod de prezentare a cunoştinţelor din toate domeniile. 
Cunoştinţele se pot defini ca un 
ansamblu de informaţii, dobândite de-a 
lungul timpului. Cunoştinţele reprezintă 
nivelul cel mai înalt de rafinare a 
datelor, respectiv a informaţiilor. 
Cele trei concepte, privite prin prisma 
modului 
alcătuiesc 
de 
obţinere 
aşa-numita 
a 
fiecăruia, 
piramidă 
informaţională (vezi Figura 1.1). 
Aşa cum se observă şi din Figura 1.1, 
cunoştinţele reprezintă nivelul cel mai 
înalt de rafinare a datelor, respectiv a 
Figura 1. 1 Piramida informaţională 
informaţiilor, şi orice cerere de informaţii sau date se poate obţine plecând de la cunoştinţe. 
Direcţionarea operativă a informaţiilor (inclusiv calitatea acestora) între compartimentele unei 
firme este esenţială, mai ales spre şi dinspre compartimentele manageriale, ea asigurând 
desfăşurarea, din punct de vedere informaţional, a unei activităţi eficiente. 
Sistemul informaţional al unei firme poate fi definit ca ansamblul tuturor componentelor 
(umane, materiale, virtuale) implicate în procesul de colectare, preluare, prelucrare, 
transmitere, furnizare etc. de informaţii. În cadrul acestor procese, se regăsesc: informaţia 
vehiculată, personalul firmei, documentele cu informaţii, mijloacele de transmitere a 
informaţiilor, sistemele automatizate sau manuale pentru prelucrarea informaţiilor, etc. 
Aproape toate procesele desfăşurate în cadrul sistemului informaţional al unei firme se pot 
automatiza cu ajutorul echipamentelor de calcul, efectul cel mai vizibil al utilizării unor astfel 
Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 
6 
de echipamente fiind reducerea timpilor de realizare a unei operaţii, cu implicaţii directe 
asupra costurilor, etc. 
Culegerea, prelucrarea, transmiterea, furnizarea informaţiilor pe cale electronică, fac parte din 
sistemul informatic al unei firme. Acesta include calculatoare, software, programatori, 
personal de exploatare, datele procesate, reţele de calculatoare, alte componente hardware, 
etc. Sistemul informatic este o componentă de bază a sistemului informaţional al unei firme. 
În prezent, în literatura de specialitate străină, datorită gradului foarte înalt de informatizare a 
sistemului informaţional existent în firmele occidentale, există tendinţa de a unifica noţiunile 
de sistem informatic şi sistem informaţional. 
Sistemul informaţional al unei firme nu trebuie gândit neapărat în legătură cu prelucrarea 
automată a datelor, pentru că sunt firme care nu dispun de asemenea mijloace. 
Indiferent de modul de culegere, transmitere, prelucrare a informaţiilor (manual, automat, 
semiautomat), acestea pot îmbrăca mai multe forme, din punctul de vedere al modului de 
percepţie de către om: text, imagine statică, imagine video, secvenţe audio, etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!