Monografie contabilă - SC Alton SRL

Extras din proiect

1. Inregistrarea capitalului social subscris conform notei contabile nr.1/01.03.08:
• Claidri 31.000 lei
• Utilaje 30.000 lei
• Teren 25.000 lei
• Autocamion 14.000 lei
• Obiecte de inventar 3.000 lei
• Numerar depus la banca 38.000 lei
TOTAL 141.000 lei
456 = 1011 – 141.000
2. Inregistrarea varsamintelor aportului in natura si in numerar conform notei contabile
nr.2/01.03.08
% = 456 - 141.000
2111 - 25.000
212 - 31.000
2131 - 30.000
2133 - 14.000
303 - 3.000
5121 - 38.000
3. Trecerea de la capital subscris nevarsat la capital subscris varsat conform notei contabile nr.3/01.03.08
1011 = 1012 – 141.000
4. Evidentierea in contabilitate a sumelor imprumutate (SC ATLON S.R.L. cu ocazia constituirii angajeaza un imprumut de 2.000 lei cu terte persoane) conform chitantei nr.1/01.03.08
5311 = 462 – 2.000
5. Inregistrarea sumelor cheltuite pentru constituirea societatii, conform documentelor justificative, care urmeaza a fi rambursate dupa inceperea activitatii (suma cheltuita este 2.000 lei si TVA deductibila) conform chitantei nr.2/01.03.08
TVAdeductibila = 2.000 x 19% = 380
% = 5311 - 2.380
201 - 2.000
4426 - 380
6. Inregistrarea ridicarii sumei de la banca (dupa obtinerea autorizatie de functionare si inceperea activitatii pentru achitarea imprumutului angajat, ocazionat de constituirea societatii) conform filei CEC nr.0002456/02.03.08, extrasului de cont nr.1/02.03.08 si registrul de casa nr.101/02.03.08
581 = 5121 – 2.380
5311 = 581 – 2.380 
7. Inregistrarea achitarii creditorilor conform chitantei nr.3/02.03.08
462 = 5311 – 2.000
8. Inregistrarea sumelor ridicate in numerar, 2.000 lei conform filei de CEC nr.0002457/03.03.08, extrasului de cont nr.2/03.03.08 si registrul de casa nr.102/03.03.08
581 = 5121 – 2.000
5311 = 581 – 2.000
SC ATLON S.R.L. contracteaza achizitionarea de utilaje si instalatii de lucru in valoare de 8.000 lei si TVA aferenta 19%. Societatea acorda un avans de 2.000 lei. La data primirii facturii fiscale a furnizorului se receptioneaza utilajele. Firma achita diferenta de pret printr-un bilet la ordin.
8.000 x 19% = 1.520
8.000 + 1.520 = 9.520
9.520 – 2.000 = 7.520
9. Inregistrarea facturii fiscale primite si receptia utilajelor conform facturii nr.92450/03.03.08 si NIR nr.300/03.03.08
% = 404 - 9.520
2131 - 8.000
4426 - 1.520
10. Inregistrarea avansului acordat conform ordinului de plata nr.211/03.03.08 si extrasului de cont nr.2/03.03.08
232 = 5121 – 2.000
11. Inregistrarea platii furnizorului conform biletului la ordin din 04.03.08 
404 = % - 9.520
232 - 2.000
405 - 7.520
12. Inregistrarea platii biletului la ordin la scadenta acestuia din contul curent la banca conform biletului la ordin din 04.03.08 si extrasului de cont nr.3/04.03.08
405 = 5121 – 7.520
SC ATLON S.R.L. achizitioneaza materii prime in valoare de 5.000 lei, TVA 19%. Furnizorul se achita din contul curent de la banca.


Fisiere în arhivă (5):

 • Monografie Contabila - SC Alton SRL
  • BALANTA.doc
  • BILANT.doc
  • Monografie Contabila - SC Alton SRL.doc
  • Registrul jurnal.doc
  • SALARIZARE.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!