Politica monetară - partea politicii financiare

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere 
Capitolul I. Generalități privind politica monetară
1.1. Politica monetară 
1.2. Politica monetară economică și monetară de credit
1.3. Obiectivele politicii economice
Capitolul II. Instrumentele politicii monetare
2.1. Instrumente directe și indirecte
2.2. Limitarea creditului
2.2.1 Acțiunile autorității monetare asupra cererii de monedă (sistemul rezervelor obligatorii)
2.2.2 Acțiunile autorității monetare asupra ofertei de monedă centrală (politica de rescontare si politica de baza monetară)
2.2.3. Acțiunile autorității monetare asupra costului monedei centrale (rata de dobandă)
2.2.3.1. Mecanismul de transmitere al variațiilor de rată a dobânzii pe termen scur
2.2.3.2. Obiectivele operaționale ale ratei de dobândă 
2.2.3.3. Mijloacele de acțiune ale băncii centrale asupra nivelului ratei de dobândă
2.2.3.4. Obstacolele utilizării ratei de dobândă ca instrument al politicii monetare
2.2.3.5. Acțiunile băncii centrale asupra structurii la termen a ratei de dobândă
2.3. Efectele politicii monetare asupra activității bancare 
2.3.1. Influența politicii monetare asupra situației și valorii băncii 
2.3.2. Rolul politicii monetare in anumite crize bancare recente
2.4. Canale de transmitere ale politicii monetare
Capitolul III. Scopurile și constrângerile politicii monetare
3.1. Scopurile politicii monetare
3.2. Constrângerile politicii monetare
Capitolul IV. Efectul și eficacitatea politicii monetare
4.1. Efectele politicii monetare
4.2. Eficacitatea politicii monetare 
Capitolul V. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania 
5.1 Evolutia politicii monetare in Romania
5.2. Instrumentele de politica monetara utilizata de BNR 
5.3. Aplicarea rezervei minime obligatorii in Romania
Concluzii
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda reprezintă unul din mijloacele importante de păstrare a avuției și că cererea de monedă depinde parțial de producția monetară, rolul dobânzii în influențarea acesteia fiind mai puțin pus în evidență . Dacă cererea de monedă, susține Friedman , este o funcție stabilă a unor variabile măsurabile și previzibile și dacă se cunosc valorile acestor variabile atunci devine posibilă și previziunea acestora . O școală economică privește controlul masei monetare drept o condiție necesară și suficientă pentru a asigura controlul inflației . Monetariștii au drept element convergent al concepției lor convingerea legată de importanța schimbărilor ofertei de bani in interpretarea corectă a cauzelor inflației. Recomandările specifice politicii economice promovate de către monetariști vizau atingerea unei rate stabile a creșterii ofertei de bani, astfel încât să devină posibil controlul inflației. 
Monetariștii consideră drept un fapt bine stabilit ideea că "inflația este întotdeauna și peste tot un fenomen monetar", așa cum a afirmat M. Friedman. Ei mai susțin de asemenea că șocurile monetare, care sunt expansiunile și contracțiile monetare rapide, sunt o cauză majoră a ciclurilor în economie. Însă o politică monetară activă de atenuare a efectelor indezirabile ale ciclurilor nu este recomandată. Aceasta deoarece efectele politicii monetare sunt resimțite de economia reală cu mari și variabile întârzieri. Așadar, tentativele de a utiliza activ politica monetară discreționara pentru a stabiliza ciclul este mai curând probabil să înrăutățească lucrurile. De exemplu, dacă am experimenta o recesiune, o relaxare a politicii monetare azi, va avea principalul său impact peste aproximativ 2 ani. Între timp economia se poate să-și fi revenit deja, astfel încât relaxarea politicii monetare abia dacă ar mai adăuga atunci gaz pe foc. Astfel, monetariștii optează pentru reguli de politică economică, care să nu se afle la discreția celor care fac politica. Regula de politică economică pe care o recomandă este să stabilească o rată de creștere stabilă pentru oferta bănească. Pentru monetariști, obiectivele de control al inflației și de a minimiza șocurile monetare pentru economie sunt ambele atinse prin stabilirea și menținerea unei rate de creștere a ofertei de bani.
Capitolul I. Generalități privind politica monetară
1.1. Politica monetară
Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acționează asupra cererii și ofertei de monedă din economie. Importanța politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea prețurilor, la care se adaugă limitarea inflației și menținerea valorii interne și externe a monedei. Responsabilitatea îndeplinirii acestor obiective revine băncii centrale, care deține monopolul în formularea și transpunerea în practică a obiectivelor politicii monetare.
Stabilitatea prețurilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar, în același timp, reprezintă un obiectiv central al politicii economice, alături de: creșterea economică durabilă, ocuparea deplină a forței de muncă, sustenabilitatea balanței de plăți. Pentru atingerea acestor obiective, la nivelul fiecărei țări, sunt identificate instrumentele care să conducă la cele mai bune rezultate, dintre care cele mai însemnate sunt: politica fiscală, politica veniturilor, politica monetară, politica valutară si politica comercială .
Politica monetară contribuie la realizarea politicii economice și prin obiectivele specifice care constau în urmatoarele:
a) creșterea masei monetare pâna la un nivel optim 
Acest obiectiv cantitativ se concretizează în determinarea de către autoritatea monetară a unui nivel de creștere a masei monetare, cât mai apropiat de rata de creștere reală a economiei. Astfel, în anii 1970, în țările dezvoltate, obiectivele formulate au vizat dinamica agregatelor monetare, însă regulile au demonstrat că este dificil și limitat un control al masei monetare, atunci când economiile țărilor respective participă puternic la relațiile comerciale și financiare internaționale.
b) menținerea ratei dobânzii la un nivel corespunzător
Rata dobânzii și nivelul optim al acesteia a fost considerată ca obiectiv fundamental al politicii monetare pâna în anii 1970, situându-se în centrul analizelor lui Keynes, care evidențiază ca banca centrală poate echilibra piața monetară prin utilizarea unui nivel de echilibru al ratei de dobandâ. În prezent, rata de dobandă prezintă un rol important în cadrul politicii monetare, prin aceea că permite menținerea unui anumit nivel al cursului de schimb și influențează investițiile agentilor economici .


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica monetara - partea politicii financiare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1) Marc Bassoni Alain Beltone Monnaie, Theories et politiques, Ed. Synthes, 1993.
2) Didier Bruneeel La monnaie. La Revue Banque Editeur, 1992.
3) Campbell Mc. Connell Stanley L. Brue Economics; Principles, Problems and Policies, Mc.Graw- Hill.Inc., 1996.
4) Meir Kohn Money, Banking and Financial Markets, The Dryden Press, 1987.
5) Ludwig van Mises Money, Method and the Mreket Process, Kluwer Academic Publischer, International Edition, 1990.
6) Eugen Radulescu Inflatia, marea provocare, Ed. Enciclopedica, 1999.
7) Paul A. Samuelson William Nordhaus Economics, Fourteenth Editions Mc.Graw-Hill, Inc., 1992.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!