Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii

Cuprins proiect Cum descarc?

1. CAPITAL 3
2. CAPITAL SOCIAL 4
3. REZERLE DIN REEVALUARE 5
4. ALTE REZERVE 7
5. BIBLIOGRAFIA 8


Extras din proiect Cum descarc?

1. CAPITAL
Capitalul si rezervele :capitalurile proprii: reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor entitatii, dupa deducerea tuturor datorilor. Capitalurile proprii cuprind:
-  aporturile de capital
-  primele de capital
-  rezervele
-  rezultatul reportat
-  rezultatul exercitiului financiar.
Capitalul este reprezentat de capitalul social al entitatii. 
Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. Referitor la capitalul entitatii se ofera urmatoarele informatii:
- daca entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris,
- daca conform actului de infiintare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum si valoarea capitalului subscris in momentul infiintarii entitatii si in momentuloricarei modificari in contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzind numarul si in momentul oricarei modificari a capitalului autorizat
- numarul si valoarea actiunilor subscrise in cursul exercitiului financiar in limitele unui capital autorizat. In intelesul prezentelor reglementari, prin capital autorizat se intelege suma maxima a capitalului subscris potrivit statutului sau adunarii generale
- daca exista mai multe clase de actiuni sau parti sociale, numarul si valoarea nominala pentru fiecare clasa.
La elaborarea situatiilor financiare, societatea adopta conceptual financiar de capital, conform caruia, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale societatii.
Standartul International de Contabilitatr nr. 29 ,, Raportarea financiara in economiile hiperinflantioniste" trebuie aplicat situatiilor financiare ae oricarei societati a carei moneda functionala este moneda unei economii hiperinflationiste.
Intr-o economie hiperinflationista nu este utila raportarea fara retratare a rezultatelor din exploatare si a pozitiei financiare in moneda locala. Banii isi pierd puterea de cumparare intr-o asemenea masira, incat compararea valorilor care rezulta din tranzactii si alte evenimente ce au avut loc la momente diferite, chiar in timpul aceleiasi perioade contabile, induce in eroare.
Retratarea situatiilor financiare in conformitate cu prezentul standart poate de nastere la diferente intre valoarea contabila a ctivelor si datoriilor individuale din bilant si baza lor fiscal. Aceste diferente sunt contabilizate in conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.
Trebuie prezentate urmatoarele informatii:
- Faptul ca situatiile financiare si sumele corespondente ale perioadelor anterioare au fost retratate pentru a reflecta modificarea puterii generale de cumparare a monedei functionale si, in consecinta, sunt exprimate in raport cu unitatea de masura existent la data bilantului;
- Daca situatiile financiare au la baza modelul costului istoric sau pec el al costului curent;
- Identificarea si nivelul indicelui preturilor la data bilantului, precum si variatia acestuia indice in timpul perioadei curente si anterioare de raportare.
Prezentarile de informatii impuse de prezentul standart sunt necesare pentru a clarifica baza tratarii efectelor inflatiei in cadrul situatilor financiare. Ele au si scopul de a oferi alte informatii necesare pentru intelegerea acestei bazse si a sumelor ce rezulta (IAS 29).
Conform Ordinului 1286 din decembrie 2012, diferentele rezultate din ajustarile effectuate cu ocazia aplicarii IAS 29 se reflect in contul 118 ,, Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29", cu evidentierea distincta pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de ajustari.
Pierderea contabila reportata provenita din trecerea la plicarea IFRS, din adoptarea aentru prima data a IAS 29, precum si cea rezultata din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acopera din captalurile proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
Elemente ale Capitalurilor Proprii ale S:N Radiocomunicatii SA au fost retrate prin aplicarea indicelui general al preturilor in conformitate cu IAS 29 " Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste " pana la 31 decembrie 2003.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politici contabile privind recunoasterea si evaluarea capitalurilor proprii.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. https://www.scritub.com/economie/contabilitate/Continutul-evaluarea-si-struct74662.php
2. https://www.politici-contabile.ro/manual-politici-contabile/model-manual-politici-si-proceduri-contabile
3. https://www.sif1.ro/ro/informatii-pentru-investitori/raportare-financiara/principii-si-politici-contabile/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!