Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

Cuprins proiect

Partea I: Descrierea entităţii şi organizarea contabilităţii în cadrul SC ZINVAS CAR SRL
Partea II: Caiet de practică aferent activităţilor propuse şi desfăşurate, pe zile 
Partea III: Proiect de practică
- Situaţie iniţială
- Monografie contabilă
- Registrul Jurnal
- Cartea Mare Sintetică
- Balanţa de verificare
- Raportare financiară
Partea IV: Concluzii
- Caracterizare de stagiu din partea tutorelui de practică
- Adeverinţa de practică
Bibliografie


Extras din proiect

PARTEA I
- DESCRIEREA ENTITĂŢII
Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul Comerţului este J29/1337/2003. S-a declarat de la început ca societate comercială plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare 15667399 din data de 13.08.2003.
În prezent entitatea îşi desfasoară activitatea de vânzări în comuna Aluniş, sat Aluniş, nr. 39, judeţul Prahova, îndeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.
Actul constitutiv al entităţii ZINVAS CAR SRL cuprinde:
- FORMA JURIDICĂ: Forma juridică a societăţii este de Societate cu Raspundere Limitată. 
- DENUMIREA SOCIETĂŢII: Numele dat este : « ZINVAS CAR » SRL.
- SEDIUL SOCIAL: Sediul social se stabileşte în comuna Aluniş, sat Aluniş, nr. 39, judeţul Prahova.
Punct de lucru: localitatea Vălenii de Munte, strada Caraiman, parterul blocului D3, spatiul A , judeţul Prahova. 
- DURATA SOCIETĂŢII : Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.
- OBIECTUL SOCIETĂŢII: Activitatea principală a societăţii a fost în perioada 2003-2009 : 4711 - Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. 
Începând cu anul 2010 firma şi-a schimbat domeniul de activitate în 4521- Construcţii civile şi industriale.
- CAPITALUL SOCIAL: Capitalul subscris şi vărsat este de 100 RON. Capitalul social se împarte în 5 părţi sociale egale, în valoare nominală de 20 RON fiecare.
- ADMINISTRAREA ŞI PREZENTAREA: Societatea este administrată şi reprezentată, cu puteri depline, pe durată nelimitată, de o persoana fizică, cetăţean român.
- BENEFICII ŞI PIERDERI: Cota parte din beneficiu ce se va plăti asociatului unic constituie dividende. Dividendele se vor plăti în totalitate asociatului unic care va suporta şi eventualele pierderi rezultate din activitatea societăţii.
- FORŢA DE MUNCĂ: Societatea va putea angaja personal cu contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale. Are în prezent 11 salariati cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
- DIZOLVAREA SI LICHIDAREA: Societatea se dizolvă prin voinţa asociaţilor, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, faliment sau micşorarea capitalului sub limita legală.
- ORGANIZAREA ŞI ŢINEREA CONTABILITĂŢII
Contabilitatea, în cadrul SC ZINVAS CAR SRL, se ţine în departament distinct, cu personal angajat cu pregătire de specialitate.
Organizarea contabilităţii revine Directorului Economic, care coordonează activitatea economic în cadrul societăţii şi dispune de lichidităţile firmei, iar ţinerea contabilităţii revine contabilului şef.
- Registrele de contabilitate
Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare şi Registrul-inventar.
- Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau intrare a acestora în entitate. În cadrul entităţii ZINVAS CAR SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate « SAGA » , pe baza înregistrărilor efectuate zilnic. Se listează la sfarsitul lunii. Operatiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate, pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.


Fisiere în arhivă (2):

  • Practica in Cadrul Entitatii SC Zinvas Car SRL
    • Balanta de verificare.doc
    • Practica in Cadrul Entitatii SC Zinvas Car SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!