Practică normalizare

Cuprins proiect

1. Scurtă prezentare a organizaţie 1
Scurt istoric: 1
Structura organizatorică şi funcţională, inclusiv prezentarea organigramei 2
Organizarea compartimentului financiar contabil şi relaţiile cu celelalte compartimente 5
2. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar 5
Întocmirea balanţei de verificare primară. 6
Înventarierea generală a patrimoniului 6
Contabilizarea operaţiunilor de regularizare privind diferenţele de inventar 6
Stabilirea rezultatului contabil 12
Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea acestuia, repartizarea profitului. 14
Întocmirea balanţei de verificare finale 23
3. Lucrări de sistematizare a datelor în situaţiile financiar anuale, redactarea bilanţilui, redactarea contului de profit şi pierdere, redactarea contului de profit sau pierdere. 24
4. Studierea aplicaţiilor informatice specifice activităţii financiar+contabile, cu prezentarea structurii bazelor de date. 25
Descrierea a aplicaţiilor informatice existente 25
Descrierea structurii tabelelor bazei 26
5. Descrierea principalelor metode de securitate ( fizică, logică, a personalului, etc.) adoptate de firmă pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea informaţiilor financiar – contabil. 28
6. Matricea de control 30


Extras din proiect

1. Scurtă prezentare a organizaţie 
Scurt istoric: 
• Înfiinţare
Organizaţia a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.3/21.07.1995, statutul juridic din prezent: societate pe actiuni, cu un capital social de 1.815.740,00 RON integral de stat, subscris şi vărsat. Este înregistrată la Oficiul Român al Comerţului Neamţ sub nr.J27/691/1995, având codul unic de înregistrare 7613398, fiind plătitor de TVA din 01.04.1996.
• Profil de activitate 
Societatea comercială SC „Troleibuzul” SA are ca principal obiect de activitate (conf. cod CAEN):
- 4931-transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători.
Alte activităţi desfăşurate sunt (conf. cod CAEN):
- 4520 - întretinerea şi repararea autovehiculelor;
- 2562 - operaţiuni de mecanica generală;
- 7120 - activităţi de testări şi analize tehnice.
Evoluţia societăţii comerciale de la înfiinţare până în prezent
Anii Profit brut 
1996 15000 lei
1998 17684 lei
2000 15743 lei
2002 13567 lei
2004 14688 lei
2006 17855 lei
2008 109887 lei
2010 15889 lei
Performanţe înregistrate
1997 - Locul I - Topul Firmelor 1996, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Neamţ 
1998 - Locul I - Topul Firmelor 1997, Camera de Comerţ şi Industrie a judeului Neamţ 
1999 - Locul I - Topul Firmelor 1998, Camera de Comerţ şi Industrie a judetului Neamt 
2000 - Locul I - Topul Firmelor 1999, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt
2001 - Locul I - Topul Firmelor 2000, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt
2002 - Locul I - Topul Firmelor 2001, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt
2006 - Locul II- Topul Firmelor 2006, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt
2007 - Diploma de onoare pentru modernizarea transportului de calatori din municipiul Piatra Neamt
Structura organizatorică şi funcţională, inclusiv prezentarea organigramei
Societatea este organizată pe o structură care are trei nivele ierarhice (managementul de vârf, conducerea serviciilor, personalul de executie). Structura asigură desfăşurarea tuturor proceselor pe care le dezvoltă organizaţia având prevăzută funcţia „Responsabil Management calitate/mediu”. Funcţie de volumul de activitate şi de capacitatea persoanelor implicate, unele dintre aceste activităţi au fost cumulate în cadrul aceluiaşi serviciu. Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului sunt definite pentru fiecare post în Fişa postului. În fruntea fiecărui serviciu, se află câte un şef de serviciu care se subordonează managementului de vârf (directorului general).
Conducere 
Conducerea organizaţiei este asigurată, în conformitate cu statutul, de către: Adunarea Generală a Acţionarilor; Consiliul de Administraţie şi Comisia de Cenzori; conducerea operativă este realizată de Directorul General.
În subordinea Directorul General se află inginerul şef şi contabilul şef. Tot în subordinea directă a Directotului General se află şi responsabilul/persoana desemnată pentru următoarele activităţi: calitate/mediu, resurse umane, servicii suport.
În subordinea inginerului şef se află personalul care execută următoarele activităţi: exploatare (programare curs, executare program transport, urmărire execuţie program transport , control trafic, control călătorii, autogara) şi tehnică (întreţinere autobuze şi trolebuze, reparaţii parc auto, ITP, reparaţii terţi, întreţinere şi reparaţii fir contact).
În subordinea contabilului şef se află persoanele care execută următoarele activităţi: relaţia cu clienţul (marketing+prognoze, publicitate/reclame, ofertare/contractare, sesizări/reclamaţii), aprovizionare şi achiziţii publice, recepţie materiale, stocare/gestiune stocuri), financiar-contabilă (finanţare-fiscalitate, evidenţa contabilă, calcul salarii, casieri).


Fisiere în arhivă (2):

  • balanta de verif finala trolee.xlsx
  • Practica Normalizare.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!