Proiect de practică contabilitate

Cuprins proiect

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII ACTIVITĂTII ÎNTREPRINDERII ŞI A CONTABILITĂŢII.
1. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII 3 
2. ORGANIZAREA EVIDENŢEI CONTABILE LA
ÎNTREPRINDERE 6
3. AUTOMATIZAREA SISTEMULUI DE INFORMAŢIE 7
CAPITOLUL II. CONTABILITATEA MATERIALELOR, 
OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ
DURATĂ 9
CAPITOLUL III. DOCUMENTAREA, CALCULUL, ŞI 
CONTABILITATEA SALARIULUI 11
CAPITOLUL IV. CONTABILITATEA PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE, A PRODUSELOR FABRICATE ŞI A MĂRFURILOR. 
1.Producţia în curs de execuţie 15
2.Produse fabricate 17
3. Contabilitatea mărfurilor 19
CAPITOLUL V. CONTABILITATEA CONSUMURILOR ŞI CALCULAŢIA COSTULUI DE PRODUCŢIE 21


Extras din proiect

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A STRUCTURII
ŞI ORGANIZĂRII ACTIVITĂTII ÎNTREPRINDERII ŞI A CONTABILITĂŢII.
1. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII
Secţia de producere a oglinzii (în prezent S.A. ”Oglindire”) s-a întemeiat pe 5 iulie 1957 în incinta atelierului „Crasnaia Zvezda”.
În anul 1958 secţia de producere a oglinzii a devenit fabrică, iar în anul 1964 fabrica a intrat în sistemul Ministerului de Mobilă şi Prelucrare a Lemnului RSSM.
S.A. „Oglindire” a fost înregistrată de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub numărul de înregistrare 106016642 din 26 noiembrie 1993, în prezent IDNO şi cod fiscal 1003600015992.
Statutul este aprobat prin hotărîrea Adunării Generale a companiei: proces verbal nr.1, din 26 noiembrie 1993.
Denumirea completă a Întreprinderii –Societatea pe acţiuni „Oglindire”.
Întreprinderea este o persoană juridică, are o bilanţă proprie, cont de decontare şi alte conturi, poate încheia din numele său contracte, dobîndi drepturile personale nepatrimoniale şi purta răspundere cu tot patrimoniul său.
Reşedinţa, sediul juridic şi poştal ale Întreprinderii: Republica Moldova, or. Chişinău, str. M. Drăgan nr. 11A. Are deschis cont de decontare 2224903498387 la BCA “Mobiasbancă” SA.
Întreprinderea dispune de ştampilă şi de celelalte rechizite necesare pentru desfăşurarea activităţii sale. În activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova, de Statut şi de Contractul de constituire a Întreprinderii. Este în drept de a-şi promova independent activitatea economică din numele său în limitele stabilite de legislaţie. 
În acest scop Întreprinderea are dreptul de a-şi desfăşura următoarele activităţi economice.
• Producerea oglinzilor
• Producerea sticlei 
• Ornamentarea sticlei şi a oglinzii
• Tonarea sticlei şi a oglinzii
S.A. ”Oglindire” conform Contractului de Constituire şi Statutului Societăţii are un Capital Statutar în mărime de 1172250 lei divizat în 46890 acţiuni ordinare nominative, valoarea nominală a unei acţiuni fiind în mărime de 25 lei. În prezent acţiunile Societăţii aparţin la 271 persoane fizice şi la 6 persoane juridice, statul nedeţinînmd nici o acţiune, ca rezultat întreprinderea este o societate cu capital privat. Societatea deţine 76890 acţiuni autorizate spre plasare, 46890 plasate, inclusiv 1490 acţiuni de tezaur.
Acţionarii de bază ai Societăţii sînt:
Nr.
de ord Numele persoanei înregistrate Documentul de identitate, adresa poştală Numărul de acţiuni Procen- tul
6 1 persoană juridică
2 persoană juridică
3 persoană juridică
4 persoană juridică
5 persoană juridică
6 persoană juridică Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 2490
2250
1245
140
90
50 5,31
4,12
2,65
0,29
0,19
0,81
7
8 271 persoane fizice
SA „Oglindire” Xxxxxxxxxxxxx
Str. M.Drăgan 39135
1490 83,46
3,17
Total 46890 100
Întreprinderea efectuează evidenţa rezultatelor activităţii sale, duce evidenţa contabilă şi statistică în ordinea determinată de legislaţia Republicii Moldova.
Structura de conducere a „S.A. Oglindire” este reprezentată prin organele de conducere a întreprinderii şi anume:
• Director
• Vice – director pe economie
• Vice – director
• Contabilitate 
• Serviciul marketing. Ecologie
• Secţia de producere a oglinzii şi a sticlei. Controlul calităţii
• Magazinul de firmă
• Serviciul de reparaţie a utilajului
• Depozitul produselor finite
• Secţia de aprovizionare
• Jurist
• Servicii de construcţie şi reparaţie. 
Schema structurii organizatorice a S.A. „Oglindire”:
Director
Vice – director Vice – director 
pe economie
Contabilitate Serviciu marketing, Secţia de producere
ecologie a oglinzii şi a sticlei, 
controlul calităţii
Magazin de firmă Serviciu de reparaţie 
a utilajului
Depozitul produselor Secţia de aprovizionare
finite
Jurist Servicii de construcţie
şi reparaţie
În prezent S.A. „Oglindire” cu componenţa de 55 persoane produce mai mult de 10 mii m2 de sticlă, în jur de 10 mii m2 de sticlă pentru mobilă şi oglindă de diferite figuri şi mărimi în volum de 600 mii lei anual. În afară de aceasta fabrica primeşte comenzi de la populaţie aşa ca: ornamentarea şi tonarea sticlei şi oglinzii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect de Practica Contabilitate.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!