Proiectarea sistemului de contabilbitate pe documente evidențe și registre

Cuprins proiect

Capitolul I. Prezentarea societatii. .2
I.1. Infiintare, denumire, capital. . .2
I.2. Domeniul de activitate. .2
I. 3. Organizarea contabilitatii. 3
Capitolul II.Proiectarea sistemului de contabilbitate pe documente, evidente . 4
Si registre
II.1.Identificarea documentelor justificative. . 4
II.2 Modul de completare, utilizare, circulatie si arhivare a documentelor. .4
II.3. Organizarea interna a gestiunii formularelor si imprimantelor. 5
II.4. Registre contabile.11
Capitolul III. Proiectarea sistemului de contabilbitate pe conturi.12
III. 1 Deschiderea exercitiului.12
III. 2 Inregistrare cronologica si sistematica.12
III.3 Formule contabile de inregistrare curenta.13
III.4.Formule contabile de stornare.14
Capitolul IV Cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale.15
Capitolul V. Inchiderea contului121 – Profit si pierdere.18


Extras din proiect

Cap.I. Prezentarea societatii
I.1. Infiintare, denumire, capital
Societatea DIGITAL VISION SRL s-a constituit la data de 30 ianuarie 2001in baza legii 31/1990. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J21/11/2001. Codul unic de inregistrare (CUI) primit dupa depunerea cererii de inmatriculare la Ministerul Finantelor Publice 13669601.
Actul constitutiv al societăţii DIGITAL VISION SRL cuprinde urmatoarele elemente principale:
Forma juridica:
Potrvit art.1 alin.2 din Legea nr31/1990 “societatile comerciale cu sediul pe teritoriul Romaniei sunt persoane juridice romane”.
Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata cu capital privat.
Denumirea societatii :
Numele dat este : « DGITAL VISION » SRL.
Sediul social :
Sediul social se stabileste in localitatea Grivita, Judetul Ialomita.
Durata societatii :
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.
Capitalul social :
Capitalul subscris si varsat este de 200 RON, depus pe baza foii de varsamant.
Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute de trei asociati.
Administrarea acestei societati comerciale este facuta de un singur administrator.
Forta de munca:
Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 12 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Necesarul de personal, angajat pe baza de contract de munca, in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.
Dizolvarea si lichidarea:
Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.
I. 2. Domeniu de activitate
Activitatea principala a societatii va fi :
9220 Activitati de radio si televiziune
Aceasta clasa include:
- difuzarea programelor de radio si televiziune;
- productia programelor de radio si televiziune, combinata sau nu cu difuzarea.
Programele produse si difuzate pot fi in scopuri recreative, publicitare, educative sau de informare.
Acestea sunt inregistrate pe benzi care pot fi vandute, inchiriate sau conservate, in vederea unei difuzari sau redifuzari ulterioare.
Aceasta clasa exclude:
- transmisii de radio si televiziune, prin retele de cablu;
- transmisii de radio si televiziune, prin relee sau satelit;
- productia de filme, DVD-uri si benzi video, produse in studiouri de film;
- activitati ale agentiilor de presa
I.3. Organizarea contabilitatii
Stabilirea procedurilor interne privind organizarea si conducerea contabilitatii intra in atributiunile administratorului societatii.
La societatea DIGITAL VISION SRL contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitate operatiilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
Organigrama
Cap. II. Proiectarea sistemului de contabilbitate pe documente, evidente si registre
II. 1. Identificarea documentelor justificative 
Una din cerintele contabilitatii o constituie fundamentarea si justificarea tuturor datelor sale pe baza de documente de aceea o tranzactie trebuie consemnata in documente care sa ateste infaptuirea ei. ’’Orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ ‘ Dupa ce tranzactia este consemnata in documente, aceasta va putea fi inregistrata in conturi. Inregistrarile contabile se efectueaza numai pe baza de documente. Documentele sunt actele scrise cu prilejul efectuarii operatiilor economico-financiare. Totalitatea actelor scrise in care se consemneaza pentru prima data operati economico-financiare reprezinta documentatia primara.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiectarea Sistemului de Contabilbitate pe Documente Evidente si Registre.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!