Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere 1
CAP.I. Notiuni teoretice despre audit 1
Conceptul de audit financiar, audit intern si audit extern, tipuri
fundamentale de audit, aria de aplicabilitate a auditului
1.1 Obiectivul auditului
1.2 Aria de aplicabilitate 1-3
2. Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, conditii ce
trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei.
2.1 Conditii pentru exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
2.2 Reguli generale pentru desfăsurarea activitătii de audit financiar
2.3 Confidentialitatea
2.4 Conduita profesională
2.5 Standardele tehnice 4
Cap.II. Standarde de audit 6
1 Prezentare generala
1.1 Standarde Internationale de audit
1.2 Conceptul privind „cele mai bune practici”in activittea de audit a Curtii de conturi a Romaniei
Definitii si explicatii
1.3 Structura standardelor de audit 6
2. Standarde de audit specifice etapei de rapotare
1.1 Structura si continutul rapoartelor de audit
2.2 Opinia de audit
2.3 Constatarii,concluzii,recomandari 8
3. Raportul auditorului privind situatiile financiare
3.1 Raportul auditorului e necesar sa contina o expresie clara a opiniei auditorului cu privire la situatiile financiare.
3.2 Elemente ala raportului auditului in cadrul unui audit realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 10
Cap.III Aspecte teoretice privind auditul financiar in conditiile armonizari cu Standardele Internationale de Contabilitate
1.Repere istorice ale auditului financiar
2.Ansamblul relational contab.-control financiar-audit financiar,armonizate cu Stand.Internt. de Contabilitate
-Evaluarea de catre auditorul financiar a contabilitatii socitatii auditate 12
Cap.IV Note asupra situatiilor financiare(CPP) la SC ORIZONT 2000 SA-Bucuresti,anul 2009
1.Prezentarea societatii 
2.Principii generale ale contabilitatii
3.Contul de profit si pierdere(anexa)
4.Venituri din exploatare
5.Cifra de afaceri
6.Costul marfurilor vandute si al serviciilor prestate
7.Cheltuieli cu aigurarea si protectia sociala 15
Cap.V Raport de audit financiar la SC ORIZONT 2000 SA,pentru anul 2009 19-21
Constatari,concluzii,recomandari 
Bibliografie 22


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu inaintarea procesului de reforme si integrarea economiei romanesti in structurile Uniunii Europene.
Auditul financiar in Romania se afla la inceput de drum,reglementarile legislative din ultimii ani,previzioneaza tendinte normale pentru cresterea rolului acestuia in secolul ce a inceput. Acest aspect este motivat de numeroasele schimbari de ordin economic,ce au loc in societatea romaneasca,cum ar fi dezvoltarea activitatii bursiere,cresterea numarului de tranzactii financiare,scinziunea si falimentul societatilor.
Astfel,prezenta lucrare de audit doreste a imbraca vesmantul lucrarii de cercetare stiintifica in domeniul auditului financiar,ce conduce catre abordari de natura teoretica necesare pentru prezentarea opiniilor personale,dezbateri atente ce reliefeaza aspecte fragile ale implementarii Standardelor Internationale de Contabilitate si abordare practica a procedurilor de audit financiar,venind cu propuneri novatoare in vederea implementarii unor noi proceduri de audit financiar. 
CAP.I NOTIUNI TEORETICE DESPRE AUDIT
1. Conceptul de audit financiar, audit intern si audit extern, tipuri
fundamentale de audit, aria de aplicabilitate a auditului.
Audit înseamnă examinarea de către o persoană competentă si independentă a fidelitătii reprezentărilor contabile si financiare, a probitătii si credibilitătii tranzactiilor economice.
Obiectul auditului a evoluat progresiv de la o corectare specifică a fraudelor în documentele contabile până la o apreciere globală de fidelitate a rapoartelor emise de agentii economici si o analiză critică a procedurilor si structurilor acestora.
Prin audit se întelege:
• o examinare profesionistă a unei informatii, în vederea exprimării unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate;
• o cercetare, în scopul de a produce o judecată motivată si independentă, cu referintă la normele de evaluare, în vederea aprecierii fiabilitătii ori eficientei sistemelor si procedurilor unui agent economic;
• un examen obiectiv al unui element, cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditului;
• procesul desfăsurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate (auditori) prin care se analizează si evaluează, profesionist, informatii privind o entitate, prin tehnici si procedee specifice, în scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit. Pe baza probelor de audit, auditorii emit, în raportul de audit, o opinie responsabilă si independentă, prin apelarea la
criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută
unanim în domeniul în care îsi desfăsoară activitatea entitatea auditată.
Procesul de audit, numit si misiune de audit, se derulează pe baza unor standarde
nationale sau internationale. Auditorii sunt persoane care dobândesc această calitate în
conditiile strict reglementate de legislatia în vigoare. Entitatea auditată poate fi: o unitate
patrimonială (societate comercială, regie autonomă etc.), guvernul în ansamblu, ministere,
departamente, programe, acttiuni, tranzactii, operatiuni. Analiza informatiilor în misiunea de
audit se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute în domeniu, care
furnizează auditorului probe de audit, pe baza cărora îsi fundamentează opinia. Evaluarea si
interpretarea rezultatelor obtinute se efectuează în conditiile existente si luării în considerare
a unor criterii de evaluare, care au la bază referinte contabile identificate (norme contabile
nationale sau internationale sau referinte contabile recunoscute unanim în domeniu) sau
principiile sănătoase de management, respectiv buna practică managerială recunoscută de
specialisti în domeniu.
Auditul financiar este:
▪ o examinare independentă (o expresie de opinie) a situaŃiilor financiare efectuată de un
auditor delegat, în conformitate cu orice obligatie statutară relevantă;
▪ un aport de credibilitate asupra informatiilor contabile publicate de agentul
economic. Pentru persoane exterioare agentului economic, avizul sau opinia unui
profesionist contabil independent asupra documentelor financiare ale agentului economic
constituie cea mai bună indicatie privind gradul de încredere pe care poate să-l acorde
acestor documente. Avizul presupune o examinare completă a documentelor financiar contabile si actelor justificative si are scopul de a arăta dacă documentele respective
prezintă corect sau nu situatia financiară a agentului economic si rezultatul operatiunilor
privind perioada specificată. Fără această atestare a unui auditor independent, documentele
financiar-contabile pot fi puse la îndoială sub aspect real si juridic;
▪ o revedere critică pentru evaluarea unei situatii financiar-contabile determinate;
▪ o examinare efectuată de un profesionist competent si independent, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra valabilităŃii si corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea agentului economic, precum si asupra imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de agentul economic. Imaginea fidelă este asociată cu regularitatea si sinceritatea contabilitătii.


Fisiere în arhivă (2):

  • audit-studiu de caz.doc
  • Raportul Auditorului Financiar la Situatiile Financiare Anuale Intocmite.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!