Reorganizarea societății Material Construct SRL

Cuprins proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA ȘI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE SOCIETATII MATERIAL COSTRUCT S.R.L. 1
1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor și scop .1
1.2. Reorganizarea: concept, implicații și avantaje 2
CAPITOLUL II
APLICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ȘI EVALUARE ASUPRA ÎNTREPRINDERII S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L. 1
2.1. Perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului .10 
2.1.1. Prezentarea societății debitoare 10
2.1.2. Mijloacele financiare disponibile 12
2.1.3. Piața țintă și concurența ...12
2.1.4. Furnizorii ..13
2.2. Analiza activității debitoarei în timpul procedurii de insolvență 14
2.2.1. Analiza contului de profit și pierdere ..14
2.2.2. Perspectivele de redresare în raport cu situația debitoarei ..20
CAPITOLUL III
POSIBILITĂȚI DE REORGANIZARE ..21
3.1. Programul de plată al creanțelor .20
3.1.1. Situația pasivului debitoarei 21
3.1.2. Programul de plăți .22
3.2. Termenul de executare a planului de reorganizare ...23
3.3. Tratamentul creanțelor ...27
3.4. Măsuri adecvate pentru punerea planului în aplicare .24
CONCLUZII ...39
BIBLIOGRAFIE .42


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA ȘI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE SOCIETATII S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L.
1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor și scop
Cadrul legal:
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată și completată prin OUG nr. 173/2008.
Legea insolvenței, enumeră printre principiile de bază care guvernează aplicarea ei și pe cel al preeminenței reorganizării față de faliment și care-și găsește consacrarea explicită în mai multe din articolele actului normativ amintit, având astfel pe lângă o fundamentare economică și socială și una legală. 
Salvarea afacerii debitorului ca obiect prioritar al reglementării legale presupune “tratarea” și remedierea incapacității de plată a comerciantului printr-un ansamblu de măsuri care tind să asigure un management competent și eficient întreprinderii aflate în dificultate .
Autorul planului
Planul de reorganizare este întocmit de administratorul judiciar, în temeiul și cu respectarea art. 94 alin. (1) litera (a) și anume: ...”cu aprobarea adunării generale a ascoiaților, în termen de 30 de zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării, potrivit art. 28, a intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanșată de acesta, și potrivit art. 33 alin (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori”.
La baza întocmirii planului au stat informațiile furnizate de către managerul societății, documentele contabile și registrele de evidență internă ale societății, precum și informațiile publice obținute de la instituțiile publice.
Scopul planului
Scopul planului de reorganizare este acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență. Acesta corespunde cu scopul Legii 85/2006 expus fără echivoc în art.2. Pe lângă acest scop declarat al legii, reorganizarea urmărește menținerea societății în viața comercială.
Prezentul plan își propune să acționeze pentru restructurarea activității debitoarei pe principalele funcțiuni ale acesteia și anume: comercială, de personal, de producție, având ca obiectiv principal plata pasivului S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L. și reinserția debitoarei în activitatea economică. Toate măsurile implementate prin plan precum și derularea activității debitoarei se vor face sub controlul strict al administratorului judiciar. 
1.2. Reorganizarea: concept, implicații și avantaje
Concept și implicații
După cum reiese din definiția dată de Legea nr. 85/2006, “reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată al creanțelor”. Conceptual, reorganizarea înseamnă punerea în aplicare a unui plan care să aibă ca finalitate plata datoriilor societății pe baza unui program de plăți care să permită continuarea activității debitoarei și în final reinserția acesteia în circuitul economic . 
Având în vedere cele prezentate mai sus principalele implicații ale reorganizării se manifestă în plan economic și social. 
În plan economic, procedura reorganizării vizează funcțiunile: financiar-contabilă, de producție și comercială, presupunând implementarea unor măsuri care să permită comerciantului aflat în dificultate din punct de vedere financar, să se redreseze și să-și reia activitatea comercială. În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de operații care urmăresc tratarea și remedierea stării maladive a întreprinderii debitorului, în vederea salvării afacerii și a redresării activității acesteia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Reorganizarea societatii Material Construct SRL.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Adam I., Savu C.N., “Legea procedurii insolvenței”, Editura C.H. Beck, București, 2006
2. Angheni S., Volonciu M., Stoica C., “Drept comercial”, Editura C.H. Bech, București, 2008
3. Blan E., “Drept financiar public”, Editura C.H.Beck, București, 2007
4. Bucătaru D., “Evaluarea întreprinderii”, Editura Junimea, Iași, 2006
5. Bufan R., “Reorganizarea judiciară și falimentul”, Editura Mirton, Timișoara, 2003
6. Cărpenaru St. D., Nemeș V., Hotca A., “Noua lege a insolvenței - Legea nr. 85/2006. Editura Hamangiu, București, 2006
7. Cărpenaru St. D., “Drept comercial. Procedura falimentului”, Editura Global Print, București, 2006
8. Cărpenaru St. D., “Drept comercial român, ediția a VII-a revăzută și adăugită”, Editura Universul Juridic, București, 2007
9. Cărpenaru St. D., Davis D., “Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole”, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 2009
10. Crețu C.M., Constandache N., Roman G., “Bazele contabilității - Teorie, aplicații practice și teste grilă”, Editura Zigotto, Galați, 2010
11. Cristea S., Stoica C., “Drept comercial”, Editura Lumina Lex, București, 2006
12. Iosif Gh.N., “Analiza diagnostic a firmei”, în Tribuna Economică, v. 17, nr. 44, 2006
13. Nasz B., “Principiile procedurii insolvenței”, în R.D.C. nr. 10/2008
14. Nica D., “Evaluarea întreprinderii”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007
15. Păvăloaia W., Păvăloaia D., “Diagnosticul și evaluarea întreprinderii”, Editura Tehnopress, Iași, 2006
16. Petrescu S., “Analiză și diagnostic financiar - contabil (ghid teoretico - aplicativ)”, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura CECCAR, București, 2008
17. Saguna D.D., Sova D., “Drept financiar și fiscal”, Editura C.H. Beck, București, 2007
18. Stan S.V., “Evaluarea întreprinderii”, Ediția a doua revizuită, Editura Invel Multimedia, București, 2006
19. *** Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat
20. *** Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului 
21. *** Legea 137/1995 privind protecția mediului
22. *** Legea 21/1996 Legea concurenței
23. *** Legea 99/1999 Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
24. *** Legea 37/2002 privind aprobarea O.G. nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
25. *** Legea 85/2006 privind procedura insolvenței


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!