Tratamentul contabil al provizioanelor, datoriilor contingente și activelor contingente potrivit IPSAS 19

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROVIZIOANELE - IPSAS 19 3
I.1. DOMENIUL DE APLICARE AL IPSAS 19 3
I.2. OBIECTIVUL STANDARDULUI 4
I.3 CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR, DATORIILOR CONTINGENTE SI A ACTIVELOR CONTINGENTE 4
I.4. ETAPELE EVALUARII SI RECUNOASTERII PROVIZIOANELOR, ACTIVELOR CONTINGENTE SI DATORIILOR CONTINGENTE. 8
CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ PRIVIND IPSAS 19 10
BIBLIOGRAFIE 12


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Contabilitatea s-a perfectionat de-a lungul vremii astfel incat sa corespunda cerintelor informationale ale momentului. Acest domeniu se caracterizeaza ca fiind unul deschis si receptiv la schimbarile din mediile politic, economic, social si cultural. In contextul procesului de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiara a prins contur. In acest sens, rolul central revine standardelor internaionale de raportare financiara.
In procesul de globalizare a economiilor a aparut necesitatea adoptarii de standarde internaionale de contabilitate si pentru sectorul public. IFAC a constituit in acest sens in anul 1995 IPSASB, organism ce are ca prim scop elaborarea de standarde contabile de inalta calitate, aplicabile pentru sectorul public la nivel mondial. 
Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public emise de IFAC
- Asigura nevoia unui limbaj comun pe care intreaga comunitate financiara internationala o doreste
- Usureaza activitatea celor ce pregatesc, auditeaza sau utilizeaza situatii financiare;
- Este puntea de legatura intre entitatile publice si cele private;
- Contribuie la asigurarea unei baze comune pentru contabilitate si raportare in toate tarile, rezultand o mai buna si mai eficienta analiza financiara;
- Contribuie la reducerea costurilor deoarece contabilii, auditorii, analistii financiari, investitorii, si organismele de reglementare nu vor ma fi obligati sa converteasca sau sa reconcilieze situatiile fiannciare dintr-un set de standarde in alt set de standarde.
Principalele modificari impuse de standardele IPSAS
- aplicarea principiului patrimoniului ce presupune inregistrarea imobilizarilor la activ si amortizarea lor in fiecare an;
- aplicarea principiului prudentei: recunoasterea de provizioane chiar si cele de pensii;
- prezentarea a 5 situatii financiare: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, a modificarilor active nete, anexe la situatiile financiare;
- trecerea de la contabilitatea de casa la contabilitatea de angajamente
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROVIZIOANELE - IPSAS 19
I.1. Domeniul de aplicare al IPSAS 19
O entitate care intocmeste si prezinta situatiile financiare in baza contabilitatii de angajamente ar trebui sa aplice acest Standard in contabilizarea provizioanelor, datoriilor contingente si activelor contingente, cu exceptia: 
a) Acelor provizioane si datorii contingente aparute de pe urma beneficiilor sociale oferite de o entitate pentru care aceasta nu primeste, direct de la beneficiari, contravaloarea aproximativ egala cu valoarea acelor bunuri si servicii oferite; 
b) Celor generate de instrumente financiare care sunt reflectate la valoarea justa; 
c) Celor rezultate din contracte executorii, cu exceptia contractelor oneroase; 
d) Celor rezultate din activitatea intreprinderilor de asigurari in relatia cu clientii asigurati; 
e) Celor care constituie obiectul altui IPSAS; 
f) Celor aparute in relatie cu impozitul pe profit sau cu echivalente ale acestuia; 
g) Celor aparute de pe urma beneficiilor angajatilor, cu exceptia beneficiilor de la terminarea contractului de angajare care apar ca rezultat al unei restructurari. 
I.2. Obiectivul standardului
Obiectivul acestui standard este de a defini provizioanele, datoriile contingente si activele contingente, de a identifica circumstantele in care provizioanele ar trebui recunoscute, modul in care ar trebui evaluate si prezentarile care ar trebui sa fie facute in legatura cu acestea.
I.3 Contabilitatea provizioanelor, datoriilor contingente si a activelor contingente
Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta . 
Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau angajamente contabile, datorita factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei.
Spre deosebire de acestea: 
a) Datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plata a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori si care au fost facturate, sau a caror plata a fost convenita in mod oficial cu furnizorii;
b) Angajamentele contabile sunt obligatii de plata pentru bunuri si servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost inca platite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra platii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor. 
Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: 
- litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte; 
- cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si de alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor; 
- alte provizioane.


Fisiere în arhivă (1):

 • Tratamentul contabil al provizioanelor, datoriilor contingente si activelor contingente potrivit IPSAS 19.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. IFAC, Manualul de Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediia 2009, Editura CECCAR, Bucuresti, 2009
2. Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Ed.CECCAR, Bucuresti,2005
3. https://www2.slideshare.net/contabilitate-publica
4. https://contabilul.manager.ro/a/3565/provizioane-active-contingente-si-datorii-contingente.html?fbclid=IwAR0g5n6l4WLxMLmRMvLPqmvq7qYZrzR7W-Wf9qeW-ciRXFKl3hzxcX4zqzA


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!