Proiecte pentru domeniul Creștinism pagina 1 din 2

doc

Monahismul

Introducere Conform cu concepţia Bisericii Ortodoxe mişcarea monahală este intruchiparea perfectă la tot ceea ce înseamnă viaţa de credinţă. Doar monahii care merg pe calea “urcuşul-ui spiritual” pot ajunge la cunoaşterea superioară a lui Dumnezeu – starea de îndumnezeire. Trăsătura care caracterizează mişcarea monahală este accentuarea aspectului ascezei în vederea perfecţionării, sfinţirii, şi unirii cu Dumnezeu. Philip Schaff defineşte ascetismul ca fiind “o auto-disciplinare rigidă prin care omul tinde spre o dominaţie deplină a spiritului asupra trupului şi materiei.” Astfel conform c... vezi detalii

doc

Mesajul bisericilor din Apocalipsă

Capitolul I. Aspecte metodice 1. Definirea, delimitarea şi încadrarea subiectului Subiectul analizat în lucrarea de faţă este mesajul transmis de apostolul Ioan către şapte biserici din Asia Mică. Subiectul se va aborda în mod deosebit din punct de vedere istoric şi socio-cultural fără însă ca analiza exegetică a pasajelor ce conţin aceste mesaje să fie neglijată. Această lucrare se încadrează în Teologia Biblică a Noului Testament şi îşi propune să contureze o înţelegere clară a contextului în care au fost scrise aceste scrisori, importanţa pe care au avut-o pentru bisericile din primele... vezi detalii

docx

Taina Cununiei și Rolul ei în Viața Societății

ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea problemelor existenţiale pe care le ridică, fiind Taina care intră cel mai mult în tangenţă cu viaţa creştinilor. Într-adevăr, ea priveşte însăşi fiinţa omului, tot atât de mult ca şi viaţa de zi cu zi. Taina Cununiei poartă un rol foarte important in viaţa omului deoarece, în spatele acesteia stă preocuparea fiinţei umane de a-şi împlini vocaţia de fiinţă socială ce caută mântuirea, prin sacrificiu şi dăruire. Omul nu a fost creat să fie un însi... vezi detalii

doc

Martorii lui Iehova - Factor de Tensiune Interconfesională

Trăim într – un timp al tehnicii avansate şi al vitezei. Lumea pare că este într-o continuă schimbare şi căutare. Şi în peisajul interconfesional contemporan lucrurile se schimbă, din cauze multiple. Accesul la internet a modificat într-un mod categoric accesul la informaţie, la cea de ordin spiritual inclusiv. Lucruri greu abordabile cu ceva timp în urmă – informaţie, cărţi, imagini sunt acum disponibile prin intermediul unui calculator conectat la internet. Desigur, acest lucru nu înlocuieşte o educaţia duhovnicească propriu-zisă, dar, cu o bună îndrumare o poate ajuta. Sau, din contră, o... vezi detalii

doc

Genealogia Mântuitorului în Evanghelia După Matei cu Precizarea Rostului celor Trei Femei Păgâne

Capitolul Ι Lămuriri noţionale tehnice despre termenii „Evanghelie“, „genealogie“ etc. În limbajul Evangheliei din Cartea neamului, creştinismul are nu numai dimensiunile adâncimii, care ridică din lumea relativităţii spre zările desăvârşirii, ci afundă în timp şi leagă de trecutul istoric, de părinţii şi moşii şi strămoşii, cei după trup, ai lui Iisus: Avraam, Isaac, Iacob, David, Solomon… Noul Testament începe cu textul Cărţii neamului lui Iisus Hristos, de la Matei I, 1-24. Textul acesta conţine sfârşitul începutului şi începutul sfârşitului, pentru că fixează interdependenţa existen... vezi detalii

doc

Taina Căsătoriei

Capitolul I A. Căsătoria în Vechiul Testament. În Israelul antic, căsătoria şi viaţa de familie, prezentau aceleaşi caracteristici care erau în tot orientul antic. Căsătoriile erau de tip patriarhal, tatăl familiei, avea autoritate asupra soţiei, copiilor, nepoţilor, servitorilor şi sclavilor. Lăsarea unei zestre (dote), tatălui logodnicei, nu trebuie să fie interpretat ca şi cumpărarea soţiei; de fapt acest lucru însemna, era ca un fel de recompensă pentru familia care „pierde” un membru al familiei sale. „Mahor” indică faptul că matrimoniul e făcut după reguli; dota servea ca şi garanţi... vezi detalii

pdf

Creștinismul în Scythia Minor pana în Veacul al VII-lea în Lumina Necropolelor

Problema începuturilor crestinismului pe teritoriul tarii noastre a preocupat multi cercetatori atât de formatie istorica, cat si teologica. Ea a fost abordata din mai multe puncte de vedere: istoric, arheologic, epigrafic, hagiografic, fiecare autor prezentându-si pozitia, uneori ajungându-se chiar la divergente de opinie. Lucrarea de fata isi propune sa abordeze, in limitele unei lucrari de acest gen, problema raspândirii crestinismului in Scythia Minor in „lumina” descoperirilor din necropolele dobrogene cele mai importante. De aceea este necesar mai întâi un scurt excurs istoric... vezi detalii

ppt

Islamul

Istoria islamului Islamismul, credinţa musulmanilor constituie o tendinţa dominantă în vieţile multor popoare din Orientul Mijlociu, vestul Asiei si nordul Africii. Impactul acestei credinţe asupra lumii este deosebit de mare. În lumea zilelor noastre, Islamismul este religia care înregistrează o rapidă creştere; După cum se ştie istoria de început a Islamului a gravitat în jurul unui singur personaj central: ,,Mahomed”. Islamismul este cea mai tânăra dintre religiile majore ale lumii, atât de orientata către misiune, încât a egalat aproape creştinismul în ceea ce priveşte numărul conve... vezi detalii

pdf

Viatța și impactul lui Girolamo Savonarola (1452-1498) asupra reformei

INTRODUCERE Cu siguranta ca multe personalitati marcante ale istoriei bisericii de-a lungul celor doua milenii de existenta a sa, pe care Dumnezeu le-a folosit adesea pentru revitalizarea si indreptarea ei de-a lungul timpului, ne stau astazi ca repere de o valoare extraordinara. Au existat oameni mari precum Calvin sau Martin Luther, care prin contributia lor au avut un impact foarte mare in modelarea fondului societatii moderne occidentale de azi. Insa, departe de a avea loc `peste noapte`, aceste reforme sociale si spirituale au fost mai degraba varful de lance al unor eforturi de mai mu... vezi detalii

doc

Teologia Paulina

1. PERSOANA LUI HRISTOS Dovedind că posedă calităţi rabinice, Pavel a avut privilegiul de a studia mai mult “la picioarele lui Gamaliel” după cum însuşi mărturiseşte în Fapte 22:3, şi a primit cele mai temeinice cunoştinţe privind legile, obiceiurile şi tradiţiile religiei iudaice în cadrul celei mai zeloase dintre grupările religioase – a fariseilor (fariseu = cel despărţit, separat de lume)1. Devenind apoi, el însuşi, învăţător al Legii, ajunge datorită zelului său paroxistic, un înverşunat prigonitor şi persecutor al tinerei Biserici creştine (Fapte 8:31; 9:1). Pentru că potrivit concep... vezi detalii

docx

Perspectiva creștină asupra avortului și abandonului de copii

Definitie Avortul reprezinta terminarea (oprirea) sarcinii prin orice mijloace, inainte ca fatul sa fie suficient dezvoltat pentru a supravietui. Definitia data de Organizatia Mondiala a Sanatatii este limitata la terminarea (oprirea) sarcinii inainte de 22 saptamani de gestatie, calculata in functie de data primei zile a ultimei menstruatii si expulzarea unui fat nou-nascut care cantareste mai putin de 500 grame. In Romania, aceasta definitie se concretizeaza prin terminarea sarcinii inainte de 28 de saptamani de gestatie, dupa data primei zile a ultimei menstruatii normale si expulzarea u... vezi detalii

doc

Exegeza textelor din I Regi - secțiunea I și simbolismul lor comentat de Sfântul Grigorie cel Mare

1.1. „Era în vremea aceea un om unic la Ramataim-Ţafim, în Muntele Efraim, cu numele Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, efraimitul.”(1-1) Cel pe care îl reprezintă acest „bărbat” este, oare, altcineva decât Dumnezeul nostru şi Mântuitorul nostru? El s-a arătat în slăbiciunile trupului nostru, însă această slăbiciune a naturii pe care El şi-a asumat-o, El nu a lăsat să fie dominată de ispitele unei vieţi uşoare. 2. Vir („bărbat”) provine, după cum se ştie, din virtus („virtute”). În paradis, unde a fost creat, omul a intrat în conflict cu îngerul apostat... vezi detalii

doc

Gnoseologia crestină

Nimic nu este mai dificil decat sa spui Cine este Dumnezeu. Aceasta dificultate nu tine neaparat numai de nivelul intelectual al credinciosului, desi se observa, adesea, la oamenii cu carte o tendinta mai accentuata de a defini si, ca atare, acestia sunt panditi de un risc mai mare de a gresi. Cine pare sa se refere mai mult la fiinta unui subiect, ori, dupa fiinta Sa, Dumnezeu ramane imposibil de cunoscut de catre oameni. Este aceasta incognoscibilitate, printre altele, si una dintre consecintele logice ale dumnezeirii Sale. Orice lucru sau persoana care ar putea fi cuprinsa si definita ar... vezi detalii

pdf

Idolatria în contextul cărții 2 Cronici

INTRODUCERE Una dintre dificultatile majore cu care poporul evreu s-a confruntat in relatia sa cu Dumnezeu de-a lungul istoriei, pe care Vechiul Testament ne-o descrie, a fost idolatria. De aceea, nu putine sunt cartile Bibliei ce dezbat aceasta problema. Astfel, incepand cu Pentateuhul, apoi cartile istorice si profetiile biblice, ne descriu fiecare mai succinct sau mai pe larg diferite forme de idolatrie pe care Poporul lui Dumnezeu le-a adoptat si in care din pacate s-au complacut vremi indelungate. Cu siguranta ca in mediul crestin aceasta problematica a idolatriei reprezenta un subiect... vezi detalii

doc

Influența bizantină în Moldova și Țara Românească în viziunea lui Alexandru Elian

1. ARGUMENT Alexandru Elian constituie o personalitate complexă, care stârneşte admiraţia pe parcurs ce incerci sa cuprinzi ceea ce a adus, prin eforturile sale, literaturii noastre. Scrisul său este variat, imbracând forma traducerilor, a studiilor de istorie a Bizanţului, a articolelor despre oameni de cultură de o importanţă vitală pentru noi. Variaţia aceasta şi capacitatea de a alcătui lucrări atât de diverse, dar foarte bine documentate, indică şi valoarea pe care acest istoric şi bizantinolog a avut-o. Se remarcă mai ales, în studiile sale, unghiul inedit din care priveşte eveniment... vezi detalii

Hopa sus!