Proiecte pentru domeniul Criminologie pagina 1 din 3

docx

Organizații Mafiote Italiene

Introducere Crima organizată este o formă a criminalităţii care din momentul apariţiei a evoluat şi s-a diversificat, pătrunzînd în diverse sfere precum cea politică, economică, socială, lăsîndu-şi vizibil amprenta asupra dezvoltării unor state şi a nivelului de trai de pe aceste teritorii. Chiar dacă este un fenomen a căror origini le regăsim cu multe secole în urmă, totuşi în ultimele decenii crima organizată în special, cea la nivel transnaţional a crescut ca amploare, factorii fiind diverşi (situaţia financiară, capitalul uman, globalizarea) Formele crimei organizate au căpătat noi v... vezi detalii

doc

Personalitatea Criminalului în Serie

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA JURIDICĂ DE INFRACŢIUNE Din punct de vedere juridic, un comportament delicvent este definit printr-o serie de trăsături specifice, care se regăsesc în majoritatea sistemelor legislative şi anume: a) reprezintă o faptă, o acţiune (inacţiune) cu caracter ilicit, imoral, ilegitim, ilegal, prin care sunt violate şi prejudiciate anumite valori şi relaţii sociale; b) această faptă este comisă de o anumită persoană care acţionează deliberat, conştient şi responsabil (are răspundere penală); c) fapta respectivă este incriminată şi sancţio... vezi detalii

doc

Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE În cercetarea criminologică se acordă atenţie şi criminalităţii după sex, precum şi după vârstă, poziţie economică, etnie şi altele.Din punct de vedere criminologic interesează în primul rînd în ce măsură şi în ce proporţie participă femeile la criminalitate iar în al doilea rînd la ce fel de infracţiuni participă ele mai frecvent.Astfel, în lucrarea susţinută cu titlul “Aspecte criminologice privind criminalitatea feminină” voi dezbate pe lîngă factorii creditori, anatomici, fiziologici, psihologici, geografici, politici, demografici, economici şi socio-culturali, factori ce c... vezi detalii

docx

Principiul Locard

1. Introducere In zilele noastre s-au trecut cu vederea mai multe concepte practice si filozofice, se ridica intrebarea daca domeniul stiintei criminalistice este in pericol de disparitie, desi s-au realizat progrese semnificative in ceea ce priveste capacitatile analitice. Astfel se ridica trei aspecte: rolul generalismului intr-o epoca de specializari, rolul educatiei in pregatirea viitoarei generatii de oameni de stiinta in criminalistica; implementarea instrumentelor avansate ce sunt focusate pe statistici si a instrumentelor ce pot fi utilizate pe teren. Domeniul stiintei criminalistic... vezi detalii

doc

Criminalitatea Electronică

1. Introducere Informatica ne-a rezervat surprize de proporții încă din primele etape ale apariției și evoluției, ca bază de dezvoltare a sistemelor tehnologice și în același timp a societății, prin implementarea rețelelor. Internet-ul este o „rețea a rețelelor” informaționale care reunește câteva mii de rețele de ranguri diferite ce provin din zeci de țări ale lumii. Este o rețea virtuală formată dintr-un număr în continuă creștere de rețele locale (Local Area Network - LAN) publice și private, rețele pe arii extinse (Wide Area Network - WAN), rețele regionale și naționale interconecta... vezi detalii

doc

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea lor la comiterea diferitelor infracţiuni. J. Thorwald (1964) dă, ca dată de naştere a balisticii judiciare, anul 1835, când, Henry Goddard, din poliţia judiciară londoneză, a urmărit şi prins un criminal numai pe baza unei inspiraţii de moment (a descoperit pe glonţul incriminat o excrescenţă care se potrivea cu adâncitura din tiparul pentru gloanţe găsit la bănuit) fără a se gândi să facă o metodă sau să elaboreze un sistem de identificare, el ... vezi detalii

docx

Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție

1. ORGANIZAREA, AMENAJAREA SI DOTAREA ARESTURILOR In indeplinirea atributiilor sale, politia respecta si apara demnitatea umana, sustine si incurajeaza drepturile omului fata de toate persoanele, actionand in spiritul Codului de Conduita al politistilor, adoptat prin Rezolutia Adunarii generale a O.N.U. din 17 decembrie 1979, precum si al Codului European de Etica al Politiei din 2001. Pentru finalizarea sarcinilor dificile care revin politiei, formatiunile de specialitate colaboreaza permanent, folosind mijloace si metode specifice activitatilor pe care le desfasoara, in conformitate cu le... vezi detalii

doc

Crimă organizată în Franța

ARGUMENT Am ales să abordez această temă deoarece consideră că fenomenul de crimă organizată reprezintă o problemă socială cu grave implicaţii, a cărei modalitate şi soluţionare interesează atât factorii de control social (poliţie, justiţie, administraţie), cât şi opinia publică. Pentru a evidenţia aspectele negative ale crimei organizate, m-am oprit să analizez organizaţiile de crimă organizată din Franţa. Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul capitol prezint aspectele teoretice cu privire la fenomenul de crimă organizată. Criminalitatea reprezintă un ansamblu de acte ş... vezi detalii

doc

Portretul Vorbit

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.Scurt istoric asupra semnalmentelor şi portretului vorbit Din cele mai vechi timpuri s-a impus nevoia diferenţierii unui om de altul, folosindu-se în acest scop deosebirile care-i individualizau şi anume: aspectul exterior al feţei, corpolenţa, existenţa unor malformaţii congenitale sau accidentale, anumite ticuri sau obiceiuri. Deosebirile dintre aspectele exterioare ale persoanelor au fost folosite, cu trecerea timpului, şi de organele judiciare ale statelor în vederea identificării infractorilor. Printre preocupările de bază ale organelor judiciare... vezi detalii

doc

Omorul Calificat

1. Cadrul legislativ Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană, sanctionând pe cei care atentau la viata, integritatea corporală, sănătatea, libertatea si demnitatea omului. Astfel la 10.12.1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat si proclamat ,,Declaratia universală a drepturilor omului’’. În art. 3 al acestei declaratii este stipulat un drept fundamental si anume ,,orice fiintă umană are dreptul la viată, libertate si la securitatea persoanei sale’’. După schimbările ce au avut loc în România în 1989, acestea au determinat alinierea tării noastre la standardele internationale... vezi detalii

doc

Traficul de Persoane

Cap.1. Noţiunea de TRAFIC DE PERSOANE 1.1. Preocupări internaţionale de definire În ultimii ani s-a constatat o creştere permanentă a traficului de persoane către, prin şi dinspre Sud-Estul Europei, lucru care reprezintă atât o provocare majoră pentru forţele poliţieneşti, cât şi o problemă gravă de violare a drepturilor omului. A crescut din ce în ce mai mult convingerea că lupta împotriva traficului necesită o abordare coordonată, multidisciplinară la nivel naţional, regional şi internaţional, care să implice toţi factorii de decizie cu atribuţii în acest domeniu. Acţiunile poliţieneş... vezi detalii

doc

Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Sectiunea I Notiunea si importanta ascultarii învinuitului sau inculpatului în procesul penal Savârsirea unei infractiuni antreneaza întotdeauna o vie activitate de probatiune desfasurata de organele judiciare, în vederea stabilirii tuturor împrejurarilor referitoare la fapta si faptuitor. Posibilitatea aflarii adevarului în cauzele penale este data de împrejurarea ca infractiunea, ca fapta a omului, este însotita, în majoritatea aproape absoluta a situatiilor, de producerea unor transformari în mediul înconjurator. Astfel de modificari,de natura materi... vezi detalii

doc

Combaterea Corupției

Capitolul I Consideraţii generale cu privire la fenomenul de corupţie I.1. Definirea conceptului de corupţie Importanţa cunoaşterii criminalităţii, inclusiv şi a infracţiunilor de corupţie nu mai trebuie demonstrată. Devianţa prin corupţie prezintă periculozitate pentru statul de drept şi pentru societate în ansamblul ei, astfel că reprezentarea cît mai exactă a aspectelor juridico-penale, criminologice, criminalistice şi tactico-metodologice de investigare este absolut indispensabilă pentru determinarea şi punerea în practică a celor mai eficiente activităţi de prevenire şi combatere a ... vezi detalii

doc

Personalitatea Criminală a Teroristului

ARGUMENT În data de 11 septembrie 2001 am stat cu toţii în faţa televizoarelor nevenindu-ne să credem ceea ce vedem. În decorul american cu care eram cu toţii obişnuiţi datorită mulţimii de filme pe care le-am consumat avea loc un eveniment atroce pe care, într-o primă fază, ne simţeam incapabili să-l deosebim de ultimul film SF urmărit. Pentru prima dată a schimba canalele nu mai însemna nimic: toate televiziunile din lume difuzau aceeaşi imagine pe care o reluau la nesfârşit. Iar noi priveam cu gurile căscate cum al doilea avion, alb-negru ca într-un film de epocă, lovea unul dintre turn... vezi detalii

doc

Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii

Capitolul I – Consideraţii preliminare Secţiunea I: Noţiunea de urmă in criminalistică. Clasificarea urmelor. Urmele-materie. „Noţiunea de urmă cuprinde următoarele modificări care au loc în lumea materială prin acţiunea omului şi care prezintă interes pentru stabilirea unei fapte prevăzute de legea penală, a mijloacelor folosite la săvârşirea ei, a împrejurărulor în care s-a produs, precum şi pentru identificarea făptuitorului.” Numeroasele definiţii date noţiunii de urmă pe parcursul istoriei, se datorează scopului urmărit: emiterea unei definiţii exhausive sau a uneia care să se limite... vezi detalii

Hopa sus!