Dreptul de opțiune succesorală

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 
Capitolul 1
1.1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala 
1.2. Subiectele dreptului de optiune succesorala
1.3. Actul juridic de optiune succesorala
1.4. Conditii de validitate ale actului de optiune succesorala
Capitolul 2
2.1. Termenul de optiune succesorala
2.2. Suspendarea termenului de optiune succesorala
2.3. Repunerea in termenul de optiune succesorala
2.4. Renuntarea la mostenire
BIBLIOGRAFIE


Extras din proiect Cum descarc?

FACULTATEA DE DREPT
DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA
Responsabil seminar: 
Claudiu-Constantin DRAGAN 
An III
IASI, 2020
CUPRINS
INTRODUCERE 
Capitolul 1
1.1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala 
1.2. Subiectele dreptului de optiune succesorala
1.3. Actul juridic de optiune succesorala
1.4. Conditii de validitate ale actului de optiune succesorala
Capitolul 2
2.1. Termenul de optiune succesorala
2.2. Suspendarea termenului de optiune succesorala
2.3. Repunerea in termenul de optiune succesorala
2.4. Renuntarea la mostenire
BIBLIOGRAFIE 
INTRODUCERE
In momentul decesului celui care lasa mostenirea, patrimoniul acestuia se transmite mostenitorilor sai legali sau testamentari si aceasta chiar fara vreo manifestare de vointa din partea celor chemati sa culeaga mostenirea. Cu alte cuvinte patrimoniul succesoral se transmite ca urmare a decesului lui de cuius catre mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia, independent de vreo manifestare de vointa in acest sens, din partea celor din urma. Daca este adevarat ca transmisiunea mostenirii opereaza automat , in puterea legii, tot atat de adevarat este ca nici mostenitorii nu sunt siliti sa primeasca mostenirea (nemo invitus heres). De astfel , art. 1106 C. civ. prevede ca:,,nimeni nu poate fi obligat sa accepte o mostenire ce i se cuvine". Un drept poate fi exercitat, dar la el se si poate renunta dupa vointa titularului, in conformitate cu legea ( art. 1100 C. civ.)
Asa fiind, succesibilii sunt indreptatiti prin lege sa opteze, fie in sensul de a accepta mostenirea, ipoteza in care isi consolideaza dobandirea drepturilor succesorale devenind succesori, fie de a renunta la mostenire, ipoteza in care dobandirea drepturilor succesorale este desfiintata retroactiv, ei devenind straini de mostenire.
Succesibilii sunt tinuti sa-si exercite dreptul de optiune succesorala fie in sens pozitiv, fie in sens negativ, prin unul din modurile permise de legea noastra civila si intr-un anumit termen. Prin urmare, succesibilii au dreptul lega de a opta intre a accepta sau a renunta la succesiune, dar in niciun caz nu pot fi obligati sa accepte sau sa renunte la aceasta. Patrimoniul succesoral, transmis de drept succesibilului lui de cuius, care insa moare mai inainte de a exercita dreptul de optiune succesorala cu privire la acesta, se retransmite, de drept, catre propriii mostenitori [art. 1105 alin. (1) C. civ.]. Suntem astfel in prezenta retransmiterii dreptului de optiune succesorala. Retransmiterea dreptului de optiune succesorala nu genereaza obligatia mostenitorilor de a accepta mostenirea la care are vocatie autorul lor; fiecare succesibil avand posibilitatea de a opta cu privire la aceasta. Partea succesibilului, care beneficiaza de retransmiterea dreptului de optiune si care renunta la aceasta, va profita celorlalti mostenitori ai autorului lor.
Capitolul 1
1.1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala
Este dreptul nascut in persoana succesibililor, la data deschiderii mostenirii, de a alege intre acceptarea succesiunii si renuntarea la aceasta. Acceptarea succesiunii reprezinta optiunea succesibilului de a pastra titlul de mostenitor conferit de lege , iar renuntarea ( repudierea) succesiunii semnifica abandonarea acestuia.
Prin renuntare la succesiune se intelege manifestarea de vointa a succesibilului, care, exercitandu-si dreptul de optiune in termenul prevazut de lege ( art. 1103 C. civ.), declara ca nu isi doreste sa uzeze de drepturile pe care vocatia sa succesorala i le confera, desfiintand retroactiv titlul sau de mostenitor .
1.2. Subiectele dreptului de optiune succesorala
Dreptul de optiune succesorala poate fi exercitat de orice persoana care are chemare la mostenirea lasata de catre cel decedat atat in cadrul devolutiunii succesorale legale, cat si in al celei testamentare, indiferent de felul chemarii ( universala, cu titlu universal sau cu titlu particular), precum si de persoanele care dovedesc un interes in exercitarea lui. Cu alte cuvinte sunt indreptatite sa exercite dreptul de optiune succesorala toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile cerute de lege pentru a mosteni.
Intr-o enumerare exhaustiva, au drept de optiune succesorala:
a) Mostenitorii legali, indiferent de clasa din care fac parte, inclusiv sotul supravietuitor . In aprecierea dreptului de optiune se tine seama de principiul prioritatii clasei de mostenitori si de principiul proximitatii gradului de rudenie din cadrul aceleiasi clase de mostenitori. De exemplu, descendent din clasa I, mostenitor in rang preferat accepta mostenirea, el isi consolideaza drepturile succesorale dobandite si totodata anihileaza drepturile de optiune ale mostenitorilor subsecventi, din clasa a II-a, a III-a, a IV-a, desfiintandu-le drepturile succesorale pe care acestia le-au dobandit la data deschiderii succesiunii . Altfel spus daca succesibilii in grad preferabil accepta mostenirea, dreptul acestora asupra mostenirii se va consolida retroactiv, de la data deschiderii mostenirii, iar optiunea succesibililor subsecventi va fi lipsita de efecte juridice, drepturile lor asupra mostenirii desfiintandu-se retroactiv. Daca titularul dreptului subiectiv de optiune succesorala inceteaza din viata fara a-l fi exercitat ( dar inainte de implinirea termenului de 1 an ( prevazut de art. 1103 C. civ.), aceasta se transmite catre mostenitorii sai nefractionat ( art. 963 C. civ.) 
b) legatarii (universali, cu titlu universal si cu titlu particular), nici aceste persoane nu sunt obligate sa primeasca legatul prin care au fost gratificate. Problema dreptului de optiune succesorala prezinta interes, mai ales in cazul legatarilor universali si cu titlu universal, intrucat ei, daca accepta succesiunea, sunt tinuti sa suporte pasivul succesoral, motiv pentru care acestia isi pot manifesta vointa si in sensul renuntarii la legat sau pot sa-l accepte sub beneficiu de inventar, inlaturandu-si sau limitandu-si astfel raspunderea. Legatarul cu titlu particular are posibilitatea de a-si manifesta dreptul de optiune succesorala, intrucat in anumite conditii, si el este tinut pentru pasivul succesoral.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dreptul de optiune succesorala.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

-  Boroi, G. (2016). Fise de drept civil. Bucuresti: Editura Hamangiu.
-  Deak, F. (2014). Tratat de drept succesoral, vol. 3, Trasmisiunea si partajul mostenirii. Bucuresti: Editura Universul juridic.
-  Genoiu, I. (2014). Drept civil. Succesiuni . Bucuresti: Editura C.H. Beck.
-  Macovei, D., & Cadariu, I. E. (2005). Drept civil. Succesiuni. Iasi: Editura Junimea.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!