Formele partajului averii succesorale

Extras din proiect Cum descarc?

Succesiunea constituie una dintre modalitatile de dobindire a dreptului de proprietate care include transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice, juridice sau chiar statul. In ultima perioada de timp, cind cota mortalitatii a ajuns la un nivel foarte inalt, succesiunea reprezinta una dintre cele mai importante institutii ale legislatiei civile, prin care se dobindeste dreptul de proprietate. Cuvinte-cheie: testator, partaj, coindivizari, partaj voluntar, bunuri succesorale, nulitate relativa, nulitate absoluta, indiviziune
Introducere. Pe linga dezvoltarea sau chiar schimbarea unor abordari conceptuale a valorilor consacrate, precum familia si dreptul de proprietate, crearea spatiului comunitar european a impus modernizarea unor norme juridice si identificarea unor proceduri acceptate si aplicate la nivelul intregii Uniuni Europene in materia succesiunilor, inclusiv cele cu elemente de extraneitate. 
Discutii. Partajul se realizeaza pe doua cai: de bunavoie si pe cale judiciara. 
In conformitate cu art. 1560 Cod civil al Republicii Moldova, partajul averii succesorale se face prin acordul mostenitorilor dupa primirea certificatului de mostenitor [3, p. 389]. 
Daca toti mostenitorii sint prezenti si au capacitate de exercitiu deplina, partajul se poate realiza prin buna invoiala, in forma si prin actul pe care partile le convin. Daca printre bunurile succesorale se afla imobile, conventia de partaj trebuie incheiata in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute. Daca nu sint prezenti toti mostenitorii ori daca printre ei se afla minori sau persoane puse sub interdictie judecatoreasca ori persoane disparute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile mostenirii in cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrinsa ori privitoare la persoanele disparute [2, art. 1.144]. 
Pentru validitatea partajului prin buna invoiala, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii: 
- Toti coindivizarii sa fie prezenti. In privinta persoanelor disparute sint aplicabile prevederile art. 178 lit. d) C. civ., potrivit carora instanta de tutela poate institui curatela daca o persoana a disparut fara a exista informatii despre ea si nu a lasat un mandatar sau un administrator general. In Republica Moldova, persoanele disparute fara veste se considera a fi in viata, pina cind hotarirea de declarare a mortii nu devine definitiva [1, art. 52]. 
- Toti coindivizarii sa aiba capacitate de exercitiu deplina. Daca un coindivizar este lipsit de capacitate de exercitiu ori are capacitate de exercitiu restrinsa, partajul va putea fi facut prin buna invoiala numai cu autorizarea instantei de tutela, precum si, daca este cazul, a ocrotitorului legal. Mentionam si faptul ca [2, art. 1.080 alin. (1) lit. a)] executorul testamentar va cere, in conditiile legii, punerea sigiliilor, daca printre mostenitori sint si minori, persoane puse sub interdictie judecatoreasca sau disparute. 
- Coindivizarii sa fie de acord cu realizarea partajului pe aceasta cale si cu clauzele conventiei. Testatorul poate dispune ca executorul testamentar sa procedeze la partajarea bunurilor mostenirii. Partajul produce efecte numai daca proiectul prezentat de catre executor a fost aprobat de toti mostenitorii. Evident, conventia poate fi incheiata numai dupa deschiderea mostenirii; orice intelegere anterioara reprezinta un act asupra unei mostenirii viitoare si, ca atare, este nula absolut. Numai partajul de ascendent -  care nu constituie o iesire din indiviziune, ci o modalitate de prevenire a ei -  se face prin acte incheiate anterior [2, art. 1.160]. 
Daca aceste conditii sint indeplinite, partajul se poate realiza in orice forma, inclusiv verbala, dovada lui urmind a fi facuta potrivit dreptului comun, partile putind achiesa si la administrarea probei cu martori. Partajul voluntar trebuie insa sa fie dovedit in mod neindoielnic [5, p. 194]. 
Daca printre bunurile succesorale se afla imobile, conventia de partaj trebuie incheiata in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute. 
De multe ori, partajul prin buna invoiala se realizeaza in cadrul procedurii succesorale notariale. In cazul in care mostenitorii si-au impartit bunurile prin buna invoiala, in incheierea finala a procedurii succesorale se va arata modul de imparteala si bunurile succesorale atribuite fiecaruia, iar actul de imparteala va putea fi cuprins in incheierea finala sau se va putea intocmi separat, in una dintre formele prescrise de lege. 
Literatura de specialitate arata ca si partajul prin buna invoiala are mai multe modalitati. Atunci cind conditiile aratate sint indeplinite, coindivizarii beneficiaza de deplina libertate in realizarea partajului succesoral.


Fisiere în arhivă (1):

  • Formele partajului averii succesorale.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86/661 din 2002. 
2. Codul civil roman, aprobat prin Legea nr. 287 din 2009. In: Monitorul Oficial al Romaniei nr. 505 din 15.07.2011. 
3. Chibac Gh., Bruma S., Robu O., Chibac N. Drept civil. Contracte speciale. Chisinau: Tipografia Centrala, 2014. 
4. Deleanu I. Tratat de procedura civila. Bucuresti: Universul Juridic, 2013. 
5. Deak Francisc, Popescu Romeo. Tratat de drept succesoral. Vol. III. Transmisiunea si partajul mostenirii. Bucuresti: Universul Juridic, 2014. 
6. Efrim O., Esanu N. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. V. II. Chisinau: ARC, 2006. 
7. Eliescu Mihai. Curs de succesiuni. Bucuresti: Editura Humanitas, 1997. 
8. Genoiu Ilioara. Dreptul la mostenire in noul Cod civil. Bucuresti: Ed. C.H. Beck, 1012. 
9. Gheorghe Anca Nicoleta. Manual de drept succesoral. Bucuresti: Ed. Hamangiu, 2013. 
10. Hamangiu C., Rosetti Balanescu I., Baicoianu Al. Tratat de drept civil roman. Vol. III. Bucuresti: Editura All Beck, 1998. 
11. Spanu Dan Stefan. Drept civil. Mostenirea. Bucuresti: C.H. Beck, 2015. 
12. Stanciulescu Liviu. Drept civil. Dreptul de mostenire. Bucuresti: Editura Atlas Lex, 1996. 
13. http://www.parajurist.md/rom/cum-se-impart-bunurile-concubinilor/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!