Proiecte pentru domeniul Drept Civil

doc

Drepturile Omului - Studiu de Caz Consiliul Europei

1.DREPTURILE OMULUI-CADRU GENERAL a) Dreptul international al drepturilor omului Notiunea de drept international al drepturilor omului sau protectia internationala a drepturilor omului este definita ca fiind "dreptul care se ocupa de protectia persoanelor si a grupurilor impotriva incalcarilor de catre guverne a drepturilor garantate international,precum si promovarea acestor drepturi" .Dreptul international al omului a fost creat din nevoia de a limita puterea unui stat asupra propriilor resortisanti,in contextul in care unele state comiteau abuzuri asupra cetatenilor,iar celel... vezi detalii

doc

Protectia Juridica a Drepturilor Omului in Cadrul European

CAPITOLUL I DREPTURILE SI LIBERTATILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI 1.1. Notiuni Introductive Problema drepturilor omului ramane alaturi de cea a pacii ale carei contururi promitatoare ne ofera pana in prezent numai o imagine indepartata a unei lumi cu mai putine arme si mai multa securitate - una din temele dominante ale vietii si protectiei politice si ale dezbaterii publice, in cea de-a doua jumatate a secolului XX. Atat pe plan intern, cat si pe plan international atat in domeniul actiunii politice de stat directe, cat si in organizatii si reuniuni internationale si in mijloacele de in... vezi detalii

doc

Moduri de Dobandire a Dreptului de Proprietate

Notiune. Reglementare Modurile de dobandire a dreptului de proprietate sunt mijloacele juridice (acte si fapte juridice) prin care acest drept se poate dobandi. In egala masura ele pot fi utilizate si pentru dobandirea acelor drepturi reale care constituie dezmembraminte ale dreptului de proprietate reglementate de codul civil: uzufructul, uzul, abitatia si superficia. Codul Civil, in Cartea a III-a intitulata "Diferite moduri prin care se dobandeste proprietatea" (art. 644-645) enumera urmatoarele moduri: succesiunea, legatele, conventia sau contractul, traditiunea, accesiunea ... vezi detalii

docx

Distinctia dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale

Distinctia dintre centralizare, descentralizare,deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale Autonomia locala este considerata ca fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune administrativa. Daca ne raportam la principiile contemporane de organizare a administratiei publice locale, vom retine ca, organizarea administratiei publice locale din Romania potrivit actualei Constitutii se bazeaza pe aplicarea principiilor fundalmentale dominante in prezent, nu doar in Europa, ci peste tot in lume. Astfel, in doctrina administrativa se analizeaza in mod ... vezi detalii

doc

Contractul de Societate Civila

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de specialitate, au existat si opinii care au facut distinctie intre contract si conventie. Conventia ar fi genul, iar contractul specia. Conform acestie opinii, conventia ar reprezenta acordul de vointa intervenit intre doua persoane in scopul de a crea orice fel de efecte juridice, pe cand contractul este acea specie a conventiei prin care iau nastere obligatii. Prin conventie nu se creaza obligatii, ci se produc alte efecte juridice, ca de exemplu modifi... vezi detalii

doc

Proba Raportului Juridic Civil

PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. Notiuni generale 1.1 Definitia probei Prin proba se intelege mijlocul juridic de stabilire a existentei unui act sau fapt juridic si ,prin aceasta, a dreptului subiectiv civil si a obligatiei civile corelative. Cuvantul proba are ca sinonim pe acela de dovada. Sub aspect terminologic, termenul ,,proba" este folosit in trei sensuri: a) mijloc juridic de stabilire a existentei drepturilor subiective si obligatiilor civile; b) operatiunea de prezentare in justitie a mijloa-celor de proba: inscrisuri, marturii, marturisiri, probe materiale, exper... vezi detalii

doc

Actiunea Civila

de proces, care desemnaza o actiune in justitie facuta pentru solutionarea unui diferend intre doua parti care sunt in litigiu sau pentru constatarea si sanctionarea calcarii legilor statului , in literatura de specialitate termenul de actiune civila este definit ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care poate fi solicit si asigurat concursul unui organism jurisdictional in vederea recunoasterii sau realizarii unui drept ori interes- nesocotit, contestat sau incacat- fie prin afirmarea dreptului subiectiv preexistent sau constituirea unei situatii juridice noi, fie prin plata u... vezi detalii

doc

Executarea Voluntara in Natura a Obligatiilor - Plata

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Principiul executarii in natura a obligatiilor Materia executarii obligatiilor este guvernata de principiul executarii in natura, ceea ce presupune executarea obiectului avut in vedere de parti, debitorul neavand posibilitatea de a inlocui obiectul obligatiei cu o alta prestatie. In conformitate cu acest principiu, debitorul este tinut sa execute obligatia avand in vedere natura ei specifica si nu se poate libera prin plata unui echivalent banesc in locul acesteia. Orice raportul juridic obligational, indiferent de izvorul sau, confera creditorulu... vezi detalii

doc

Drept Civil - Dreptul de Proprietate - Actiuni Posesorii

1.Consideratii generale asupra posesiei si actiunilor destinate a o apara Actiunile posesorii au o istorie indelungata, fiind cunoscute inca din perioada dreptului roman, sub forma interdictelor, de unde apoi au fost preluate in cutumele Evului Mediu si apoi in legislatiile moderne. In vechiul drept romanesc, Inalta Curte de Casatie a dedus existenta lor din Codul Caragea, reglementari mai clare regasindu-se in Codul Calimach si in Regulamentele Organice, pentru ca apoi sa le consacre in mod expres Codul de procedura civila din 1865, in articolul 5. In anul 1879, aceste dispozitii sunt ... vezi detalii

pdf

Contractul de vanzare definitie - Notiuni generale, caractere juridice

1. Definitie si notiuni generale. Contractul de vanzare - cumparare (noul Cod civil foloseste denumirea de contract de vanzare) prezinta o importanta deosebita pentru dreptul civil roman, el fiind amplu reglementat legal, pe larg tratat in doctrina si extrem de utilizat in practica. Doctrina a retinut ca este cel mai utilizat contract civil pentru ca asigura circulatia juridica a bunurilor si a altor valori patrimoniale 1 ; de asemenea, s-a aratat ca reprezinta ,,arhetipul contractelor" si ca, pornind de la el, autorii Codului civil si-au formulat rationamentele pentru elaborarea drep... vezi detalii

doc

Contractul de Vanzare-Cumparare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la infaptuirea lor, este restransa prin prohibirea unor fapte care ar putea stanjeni convietuirea in armonie cu ceilalti indivizi. Acesta necesitate de respectare a unor reguli in societate a determinat aparitia si dezvoltarea dreptului, adica o reglementare a actiunilor omenesti, deoarece acestea privesc in chip direct sau indirect relatiile omului cu alti indivizi ori cu diferite grupuri sociale . Normele de drept izvorasc din experienta vietii. Aparitia trocului, ... vezi detalii

docx

Noutati cu Privire la Contractul de Locatiune

I Notiunea contractului de locatiune. Cunoscut inca din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locatiune, este reglementat in Noul Cod Civil, in Titlul IX intitulat ,,Diferite contracte speciale", Cap.V ,,Contractul de locatiune", art. 1777-1823 care contin dispozitiile generale, iar art. 1824 - 1835 contin regulile particulare in materia inchirierii locuintelor. Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, den... vezi detalii

doc

Dreptul de Servitute

I.DREPTUL DE SERVITUTE 1.1Caracterele dreptului de servitute. In literatura de spacialitate uzufructul, uzul, abitatia, sunt considerate servitutii personale adica dezmembramintele ale dreptului de proprietate ce constituie in favoarea unei anumite persoane, denumite servitutii reale sau prediale1. In conformitate cu legislatia dreptul de servitute este o sarcina ce se constituie cu privire la un imobil pentru inlesnirea sau largirea utilizarii unui alt imobil ce apartine altui proprietar. Legiuitorul nu determina din ce consta sarcina care poarta asupra imobilului aservit petru ca aceast... vezi detalii

doc

Principiul Relativitatii Efectelor Contractului

In art. 973 in Codul Civil este inscris un principiu important care guverneaza puterea contractului fata de persoanele care nu au calitatea de parti. Potrivit acestui articol ,,conventiile nu au efect decat intre partile contractante".Textul consacra asa numitul principiu al relativitatii efectelor contractului. El rezulta indirect, pe cale de interpretare, si in pricipiul fortei obligatorii a contractului consacrat in art. 969 Cod Civil: ,,Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante". Potrivit principiului relativitatii efectelor contractului, un contra... vezi detalii

doc

Regimul Juridic al Societatii

Capitolul II Constituirea societatii cu raspundere limitata Introducere Legea nr. 31/1990, in forma modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde, in Titlul II, reguli generale privind constituirea societatilor comerciale. Asa cum am aratat, societatea comerciala este, in esenta, un contract si, totodata, o persoana juridica. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta benefi... vezi detalii

Hopa sus!