Proiecte pentru domeniul Drept Civil

doc

Raspunderea Disciplinara a Salariatilor Potrivit Codului Muncii. Particularitati ale Raspunderii Disciplinare a Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND RASPUNDEREA JURIDICA 1.1 Responsabilitate si raspundere Conceptul de responsabilitate apartine deopotriva domeniilor psihologiei, moralei, religiei si dreptului si exprima facultatea individului de a se manifesta, prin actele si atitudinile sale, in acord cu normele, legile si uzantele de comportare, in societate. Responsabilitatea face ca omul sa isi asume liber sensul conduitei sale, dar libertatea alegerii conduitei nu trebuie inteleasa ca liber arbitru. In ecuatia societate-libertate-responsabilitate, societatea reprezinta campul de mani... vezi detalii

doc

Contract de Vanzare-Cumparare cu Clauza de Intretinere

CAPITOLUL I Generalitati privind dreptul civil 1.1. Definitie, raporturi patrimoniale/nepatrimoniale,tipuri de drept etc. In acceptiunea filozofica dreptul este "privit ca un indreptar al conduitei umane apare ca una dintre creatiile fundamentale ale omului a carei finalitate este" I. Kant definea dreptul ca fiind: "ansamblul conditiilor care limiteaza libertatile pentru a face posibil acordul lor" "Dreptul este asadar, principiul ordonator care creeaza societatea civila , iar statul, (in sens restrans) este sistemul organelor prin care societatea creeaza dre... vezi detalii

doc

Efectele Actului Juridic

Efectele actului juridic civil constau in drepturile subiective si obligatiile civile corelative care se nasc, se modifica sau se sting prin incheierea actului juridic civil, alcatuind continutul raportului juridic civil stabilit intre parti.(1) Determinarea efectelor actului juridic civil presupune stabilirea drepturilor civile subiective si a obligatiilor civile corelative, create, modificate sau stinse prin actul juridic civil(2). Operatiunea de determinare a efectelor actului juridic civil se realizeaza prin dovedirea si interpretarea actului juridic civil, ultima fiind necesara pent... vezi detalii

doc

Hotararea Judecatoreasca

Capitolul I Notiuni introductive privind hotararea judecatoreasca In limbaj comun, prin hotarare judecatoreasca se intelege actul final al judecatii si reprezinta actul de dispozitie al instantei de judecata cu privire la pretentiile deduse judecatii. Masurile dispuse de catre instanta de judecata in cursul judecatii se dispun tot prin hotarari. Hotararile prin care instantele de judecata solutioneaza cauza atunci cand aceasta se judeca in prima instanta, adica pentru prima oara, se numesc sentinte. Cele prin care se solutioneaza apelul si recursul se numesc decizii. Toate celelalte ho... vezi detalii

doc

Necesitatea Protejarii Relatiilor Sociale Referitoare la Autoritatea Organelor de Stat

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I : REFERINTE ISTORICE In organizarea societatii noastre moderne un rol important il are autoritatea de stat, autoritate de care se bucura institutiile publice investite cu atributii de organizare, conducere si indrumare a unor importante sectoare ale vietii social economice si politice. Autoritatea este un atribut al puterii specific formelor organizationale etatice dar care este conferit prin lege si unor forme organizationale fara caracter etatic atunci cand acestea au ca scop promovarea unor interese generale. Acest atribut al organel... vezi detalii

doc

Nulitatea si Efectele Actelor Juridice Civile - Teorie Legislatie si Practica Judiciara

I. NOTIUNE SI CLASIFICARE 1. Definitia actului juridic.In terminologia juridica curenta, notiunea de act juridic are doua sensuri: - ca negotium, actul juridic (in general, si actul juridic civil in special) consta in manifestarea de vointa a uneia sau mai multor persoane, savarsita in scopul de a produce efecte juridice (de drept civil), adica in scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice (civile); - ca instrumentum , actul juridic desemneaza inscrisul constatator al manifestarii de vointa, suportul material unde se consemneaza manifestarea de vointa a partilor. 2. Clasif... vezi detalii

docx

Aparitia si evolutia dreptului de azil in Romania

1. INTRODUCERE Cetateanul este acea persoana fizica, care detine, cel putin o ctatenie. Cetatenia este acea caliatate a persoanei fizice, ce exprima relatiile permanente solcial -- economice, politice si juridice dintre persoana fizica si stat, dovedind apartenenta sa la un stat si care, atribuie persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutii si de legi . In tara noastra, de-a lungul timpului norme detaliate privitoare la nationalitate s-au regasit in Codul lui Caragea, in vigoare in Muntenia (1817-1832), Codul Calimach, in vigo... vezi detalii

doc

Viciile de Consimtamant in Materia Vanzarii

I. Notiuni generale despre consimtamant Consimtamantul este alaturi de capacitate, obiect si cauza o conditie a actului juridic civil. Consimtamantul, alaturi de cauza formeaza vointa juridica. "Prin consimtamant se intelege acea conditie esentiala, de fond si generala a actului juridic civil care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior." Sub aspect terminologic termenul "consimtamant" are fie intelesul de vointa exteriorizata, fie sensul de acord de vointa. Pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa indeplineasca patru condi... vezi detalii

doc

Stabilirea Paternitatii

1. Aspecte introductive Paternitatea (filiatia fata de tata) consta in legatura juridica, bazata pe conceptie, care exista intre tata si copil. Paternitatea poate fi din casatorie sau din afara casatoriei. In mod corespunzator, exista copil din casatorie si copil din afara casatoriei . Copilul este din casatorie daca a fost nascut in timpul casatoriei chiar daca a fost conceput inaintea incheierii ei. De asemenea este din casatorie copilul conceput in timpul casatoriei si nascut dupa desfacerea, incetarea, declarearea nulitatii sau anularea casatoriei, daca nasterea a avut loc inainte de ... vezi detalii

doc

Raportul Juridic de Drept Civil

Dintre toate raporturile sociale ce pot lua nastere intre oameni (priviti ca indivizi), pe langa cele de prietenie, colegialitate, de familie, numai acele raporturi ce sunt reglementate de lege sunt raporturi juridice. Raportul juridic civil este relatia sociala cu caracter patrimonial sau personal nepatrimonial reglementata de norma de drept civil. Raportul juridic civil este o relatie sociala, deoarece se stabileste intre oameni, fie individual (ca personae fizice), fie in colectivitati de persoane fizice asa cum sunt persoanele juridice. Mai apoi pentru a intra in sfera raportului jur... vezi detalii

doc

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior". Contractul se incheie prin acordul de vointe (de consimtaminte) al partilor. FORMAREA CONSIMTAMANTULUI: - Vointa juridica inseamna: - motivul determinant al actiunii persoanei - scopul concret, cauza - format si selectat sub influenta trebuintelor economico-materiale si spirituale; - hotararea exteriorizata de a incheia contractul = consimtamantul. - Vointa juridica este guvern... vezi detalii

doc

Contractul Civil

1. Aspecte generale relative la contract ca izvor de obligatii 1.1 Notiunea contractului Potrivit art.942 C. civ. Prin contract se intelege :"acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic". In dreptul nostrum civil notiunile de contact si conventie sunt sinonime, intrucat si legiuitorul reglementeaza aceste institutii in cadrul Titlului III care poarta denumirea "Despre contracte si conventii". In doctrina de specialitate, unii autori considera contractul ca fiind o varietate de conventiune, intrucat pri... vezi detalii

doc

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE In acest proiect imi propun sa analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurata in patru capitole In primul capitol voi aborda principalele caracteristici si atribute ale persoanei fizice Notiunea de persoana fizica desemneaza omul, privit in individualitatea sa In conceptia clasica a dreptului civil, conceptie care domina si dispozitiile Codului civil roman, persoana fizica nu este privita in primul rand prin prisma existentei biologice a omului ci ca o abstractiune juridica: titularul de drepturi si obligatii civile Notiunea de persoan... vezi detalii

doc

Actul Casatoriei in Legislatia Actuala

1. CASATORIA -ACT JURIDIC INCHEIAT IN SC0PUL INTEMEIERII FAMILIEI 1.1 Cunoasterea problemei casatoriei Casatoria este uniunea liber consimtita dintre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, in scopul intemeierii unei familii si reglementata de normele imperative ale legii . Legislatia familiei nu defineste acest concept, motiv pentru care doctrina juridica a rezolvat aceasta problema in mod diferit, de la un autor la altul . Actul casatoriei se deosebeste de contractul civil, sub mai multe aspecte si prezinta trasaturi distincte, cum ar fi: -se incheie in scopul... vezi detalii

doc

Antecontractul de Vanzare-Cumparare a Terenurilor

Antecontractul de vanzare-cumparare este o promisiune de a vinde sau/si de a cumpara, un acord de vointa ce precede incheierea unei vanzari si care are menirea de a conferi partilor certitudinea ca nici una dintre ele nu va capitula de la intentia realizarii contractului preconizat. Cunoscut sub denumirile de avacontract, precontract, contract preliminar, contract prealabil, contract provizoriu, contract preparatoriu, promisiune de contract, promisiune sinalagmatica de vanzare - cumparare, promisiune bilaterala de vanzare - cumparare, antecontractul de vanzare - cumparare nu este reglement... vezi detalii

Hopa sus!