Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

Cuprins proiect Cum descarc?

1. Notiuni introductive
1.1 Introducere pag.3
1.2 Definitia societatii comerciale . ..pag.4
1.3 Societatile comerciale . . .pag.4
1.4 Clasificarea societatilor comerciale pag.5
2. Formele juridice ale societatilor comerciale pag.7
3. Functia economica a societatii comerciale ...pag.10
4. Functionarea societatilor comerciale pag.11
4.1 Consideratii introductive pag.11
4.2 Organele societatii ...pag12.
5. Adunarea generala ...pag.13.
5.1 Rolul Adunarii generale ..pag.14.
5.2 Felurile Adunarii generale ...pag.15.
5.3 Convocarea Adunarii generale pag.16.
5.4 Sedinta Adunarii Generale ...pag.17.
5.5 Hotararile Adunarii Generale ...pag.18.
6. Administrarea Societatii pag.19.
7. Controlul Gestiunii Societatii ..pag.21.
Concluzii finale 
Bibliografie
Studiu de caz


Extras din proiect Cum descarc?

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Introducere
Regulile care reglementeaza functionarea societatilor sunt cuprinse in art. 65-203 din Titlul III din Legea nr. 31/1990 privind societatile, atat sub forma unor dispozitii comune tuturor formelor de societate, cat si sub forma unor reglementari specifice fiecarei forme de societate. Elementul decizional al unei societati este adunarea generala a asociatilor, cel executiv (de gestiune) este reprezentat de administratori (organizati sau nu in organe colegiale), iar cenzorii sau auditorii interni sau asociatii neadministratori sunt cei care se ocupa cu controlul societatii .
Functionarea societatii comerciale este asigurata de organele de care aceasta dispune. Fiecare societate comerciala are propriile organe de conducere si administrare, din care fac parte persoane imputernicite cu gestiunea si reprezentarea societatii. Regulile care guverneaza functionarea societatilor comerciale sunt cuprinse in Titlul III al Legii nr. 31/1990. in Capitolul I al Titlului III al legii sunt cuprinse dispozitii comune, iar in capitolele ll-VI sunt reglementate dispozitii specifice functionarii fiecarei forme juridice de societate comerciala.
Principalele organe ale societatii comerciale sunt adunarea generala a asociatilor, administratorii societatii si cenzorii societatii. in cadrul societatii pe actiuni care opteaza pentru sistemul dualist, in locul administratorilor sunt directoratul si consiliul de supraveghere.
Adunarea generala a asociatilor este organul de deliberare al societatii, deoarece aceasta exprima vointa sociala.
Administratorii societatii ori, in cazul societatii pe actiuni, consiliul de administratie sau, dupa caz, directoratul societatii sunt organele executive si au menirea de a duce la indeplinire hotararile adunarii generale. Aceste organe executive se preocupa in concret de exercitarea operatiunilor comerciale specifice obiectului de activitate al societatii.
In sfarsit, cenzorii sunt organele de control al gestiunii societatii. in societatile de persoane, controlul gestiunii se realizeaza de catre asociati, nefiind necesara desemnarea cenzorilor. in cadrul societatii cu raspundere limitata, controlul gestiunii se realizeaza tot de asociati, dar daca numarul acestora este mai mare de 15, desemnarea cenzorilor este obligatorie. Tot obligatorie este prezenta cenzorilor si in cazul societatilor pe actiuni. Se impune a fi retinut ca, pentru societatile pe actiuni in care actionarii opteaza pentru sistemul dualist de conducere si administrare, cenzorii sunt inlocuiti cu auditorii societatii. Deci aceste societati au auditori, si nu cenzori.
1.2. Definitia societatii comerciale
Singura definitie a societatilor in general nu a celor comerciale, o gasim in Codul civil, care in art. 1491 prevede: ,,Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scopul de a impati foloasele ce ar deriva". 
Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.
Cu privire la natura juridica a societatii comerciale ,doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume: teoria contractuala, teoria actului colectiv, si teoria institutiei. Indiferent de teoria adoptata,toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor.
In prezent reglementarea societatilor comerciale este facuta de Legea 31/1990, care cuprinde reguli cu caracter general aplicabile tuturor societatilor comerciale inclusiv celor cu participare straina.
Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul III, reguli generale privind functionarea societatilor comerciale.
1.3. Formele juridice ale societatilor comerciale
Legea 31/1990, care este o lege specifica constituirii si functionarii societatilor comerciale, in articolul 2 prevede ca societatea comerciala imbraca una din formele juridice cum ar fi :
-Societatea in nume colectiv SNC -  in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.
-Societatea in comandita simpla SCS-  in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, in timp ce asociatii comanditari raspund numai pana la concuranta aportului lor.
-Societatea pe actiuni SA -  in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, impartit in actiuni, iar actionarii raspund numai in limita aportului lor.
-Societatea in comandita pe actiuni SCA -  in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, impartit in actiuni si raspunderea nelimitata si solidara a actionarilor comanditati in timp ce asociatii comanditari raspund pana la concurenta aportului lor.
-Societatea cu raspundere limitata SRL -  in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii, raspund numai in limita aportului lor. 
Aceasta enumerare facuta de lege are un caracter limitativ dar nu exclude posibilitatea constituirii societatii in formele prevazute de alte reglementari legale cum ar fi :
- Societati in participatie, reglemantata de Codul Comercial
- Asociatii cu scop lucrativ fara personalitate juridica si
- Asociatii familiale, ambele fiind reglementate in Decretul Lege 54/1990 si Hotararea Guvernului nr. 201/1990.


Fisiere în arhivă (1):

  • Functionarea Societatilor Comerciale - Dreptul Afacerilor.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. CAPATANA, Octavian, Societatile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1991
2. CARPENARU, Stanciu D., Drept comercial roman, Editia a VII-a , Universul Juridic, Bucuresti, 2007
3. DEAK, Francisc, Tratat de drept civil, Universul juridic, Bucuresti, 2001
4. GEOGESCU, I.L., Drept comercial roman. Teoria generala a obligatiilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994
5. PETRESCU, Raul, Drept comercial roman, Editura Oscar print, Bucuresti, 1997
6. RAIS, Dorin, Drept comercial, Editura Independenta Economica, Pitesti, 2001;
7. Revista Dreptul 
8. VONICA, Romul Petru, Drept comercial (partea generala), Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000
9. Y.Guyon, Droits des affaires, Tome 1, 8-eme edition, Economica, Paris, 1994
10. Dumitru Maria , Ignatescu Camelia Dreptul afacerilor Raportul juridic de drept al afacerilor. Contractul, Ed Hamangiu 2014, p.86
LEGISLATIE
11. Codul Comercial
12. Codul Civil
13. Codul Juristului
14. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!