Proiecte pentru domeniul Drept pagina 1 din 91

docx

Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate 1.1 Consideratii generale si cadrul legal Conform Art. 236. (1) din Codul muncii contractual este definit astfel: Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma inscrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clause privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. Contractul colectiv de munca este determinat de urmatoarele acte ... vezi detalii

doc

Influența personalității asupra actului infracțional

Influenţa personalităţii asupra actului infracţional 1. Personalitate şi infracţionalitate – consideraţii generale Atitudinea dinamică ce caracterizează comportamentul uman este legată de modul de manifestare a personalităţii fiecărui individ. Însuşirile native sunt diferite de la individ la individ şi răspund unor necesităţi a căror sursă este mediul social. Societatea prin mijloacele procesului educativ-instructiv determină un anumit ideal de personalitate, cu funcţii primordiale care va urmări anumite aptitudini, însuşiri, interese, motivaţii necesare atât pentru existenţa individulu... vezi detalii

doc

Raport de practică - Primăria Sectorului Nr 3 București

Raport de practica Grunzac Ana-Maria Facultatea de Administraţie Publica, Anul I SNSPA, Bucureşti Instituţie-gazdă: Primăria sectorului 3, Bucureşti Perioada stagiului de practică: 24 Februarie- 29 Mai 2009 I. Prezentarea generala a stagiului de practică a)Identificarea instituţiei gazdă şi a compartimentului În 1926, "Legea pentru organizarea administraţiei comunale a oraşului Bucureşti" împarţea oraşul în patru sectoare, care vor păstra în denumirea lor numele vechilor culori: Sectorul I Galben, Sectorul II Negru, Sectorul III Albastru şi Sectorul IV Verde. Foarte important însa e... vezi detalii

doc

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă Expresia cea mai elocventă a stabilităţii în muncă, garanţie a apărării intereselor salariaţilor, o constituie, fără îndoială, reglementarea prin lege a condiţiilor în care poate avea loc încetarea raporturilor juridice de muncă . Principiile fundamentale ale regimului legal al încetării contractului individual de muncă rezidă în libertatea muncii, stabilitatea în muncă şi caracterul imperativ al reglementărilor în materie, dat fiind ca încadrarea în m... vezi detalii

doc

Operațiuni referitoare la fondul de comerț

1.Definiţie Constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale şi necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale. Din această definiţie rezultă următoarele : - fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri; • bunurile care fac parte din fondul de comerţ au în comun faptul că sunt afectate de către un comerciant desfăşurării activităţii sale. Bunurile pot fi foarte variate, în funcţie de specificul activitatii. 2.Denumiri Firma reprezintă denumirea sub care un comerciant î... vezi detalii

doc

Mijloacele Financiare ale Uniunii Europene

Bugetul comunitar – constituire şi utilizare 1. Resursele bugetului Resursele bugetului s-au format într-o primă etapă prin contribuţii naţionale, stabilite ca procent din PIB-ul fiecărei ţări membre. Procedura bugetară avea să se schimbe în urma conferinţei de la Haga (dec. 1969) prin instituirea resurselor proprii şi întărirea rolului Parlamentului European. Evoluţia spre autonomie bugetară a Comunităţii, deşi prevăzută prin tratatul iniţial (art. 201), a generat numeroase dificultăţi. Un proiect propus de Comisie în 1965 a provocat, spre exemplu, una din cele mai grave crize din ... vezi detalii

doc

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si social care l-au generat, si care de la o tara la alta apare diferit, datorita nuantelor specifice a factorilor de influenta de ordin geografic, social, politic, religios etc. De aceea în abordarea acestei teme, am pornit de la o serie de concepte si teorii, care au fost emise de-a lungul timpului, în diferite perioade si epoci marcate de conjuncturi sociale si politice, cu rol determinant în formare si definirea notiunii de stat. Primul capitol e... vezi detalii

doc

Politica Comunitară în Materia Concurenței

INTRODUCERE Economia de piaţă este o formă modernă de organizare a activităţii economice, în cadrul căreia oamenii acţionează în mod liber, autonom şi eficient, în concordanţă cu regulile dinamice ale pieţii. Principiile care asigură funcţionarea eficientă a mecanismelor economiei de piaţă sunt: prevalarea, garantarea şi dezvoltarea proprietăţii private; formarea liberă (liberalizarea) a tuturor categoriilor de preţuri; menţinerea unui prag funcţional al proceselor de agregare structurală a proprietăţii private din economie; intervenţia statului exclusiv prin instrumentele economiei de aju... vezi detalii

doc

Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Unitate

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate C ontractul colectiv de munca a aparut ca urmare a dezvoltarii industriale de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul sec. XX. Constituirea primelor forme de organizare a muncitorilor a dus la negocierea colectiva a drepturilor angajatilor. Contractul colectiv de munca a reprezentat modalitatea concreta de a avea o certitudine cu privire la rezultatul negocierilor, drepturile salariatilor fiind cuprinse intr-un document scris si semnat de patroni. Conform art. 1 din legea nr. 130/1996 si art.. 236 al.1 din cod, contractul colectiv d... vezi detalii

doc

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său, statul exercită anumite funcţii sau prerogative: funcţii politice, funcţii juridice şi funcţii sociologice. Ca instrument de organizare şi conducere socială, scopul statului este apărarea interesului general sau, într-o exprimare mai plastică, menirea statului este- sau ar trebui să fie – fericirea cetăţenilor . Astfel, …dacă cetăţenilor nu le merge bine, dacă scopul lor subiectiv nu este satisfăcut, dacă ei nu găsesc că mijlocirea acestei satisfacer... vezi detalii

doc

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament profesional şi privat. În această accepţiune, ea cuprinde norme de comportament, care privesc atât relaţiile de serviciu de toate tipurile, ceea ce poate fi evocat prin sintagma comportament profesional, cât şi acele norme care privesc viaţa privată. Literatura de specialitate analizează, de regulă, numai fenomenul răspunderii juridice, iar în cursurile de drept administrative, pe acest fond metodologic, se analizează formele de răspundere juridic... vezi detalii

doc

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la cunostina întregii societăti.În conceptia lui Immanuel Kant dreptul reprezintă “ansamblul conditiilor care limitează libertătile pentru a face posibil acordul lor”. Dreptul în egală măsură tehnică si artă(a binelui si a echitătii-“jus est ars boni et aequi” ),principiu de directive,de coeziune social care dă societătii caracterul de definit si coerentă,ansamblul regulilor asigurate si garantate de către stat si care au ca scop organizarea si di... vezi detalii

doc

Infracțiunea Complexă

NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVITOARE LA INFRACTIUNE Sectiunea I. Aspecte generale Convietuirea indivizilor, relationarea lor in cadrul vietii sociale presupune existenta dreptului, ca ansamblu de reguli de conduita instituite si garantate de puterea publica. În situatia încalcarii unei norme juridice penale se naste un conflict între societate (stat) si faptuitor, conflict a carui solutionare presupune tragerea la raspundere penala a faptuitorului. Asfel analiza unei institutii atât de importante în dreptul nostru penal nu poate începe fara o determinare a cadrului legal si stiintific în ca... vezi detalii

docx

Drepturile sociale și regimul juridic al lucrătorilor migranți în UE

Introducere Cei 60 de ani care ne despart de începuturile creării spațiului european al drepturilor omului au marcat profund dezvoltarea societății europene în general. Numai în ultimul deceniu, Europa, în general, și Europa drepturilor omului, în special, au suferit importante mutații și evoluții instituționale, normative și jurisprudențiale: a început să funcționeze noua Curte Europeană a Drepturilor Omului (1998), a fost adoptată Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000), am asistat la extazul și agonia Tratatului constituțional al Uniunii Europene, mecanismul CEDO a fost... vezi detalii

Hopa sus!