Accesul efectiv al persoanelor pe teritoriul statelor membre

Extras din proiect

„Orice cetăţean sau orice cetăţeană a Uniunii Europene are dreptul de a se deplasa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor membre“.
„Libertatea de circulaţie şi de şedere poate să fie acordată, în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cetăţenilor unor ţări terţe care domiciliază legal pe teritoriul unui stat membru.’’
(Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale - Articolul 45)
Libera circulaţie a persoanelor în cadrul Comunităţilor Europene a fost definită în Acordul Unic European (1987) drept una din cele patru libertăţi fundamentale ale Pieţei Interne.
Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel de piaţă internă – ce nu poate fi realizată în condiţiile existenţei unor frontiere interne şi a restricţionării circulaţiei indivizilor.
Esenţa acestei libertăţi constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul căruia se află aceştia sau îşi desfăşoară activitatea şi cetăţenii celorlalte state membre ce stau sau muncesc pe teritoriul acestui stat. Aceste discriminări se pot referi la condiţiile de intrare, deplasare, munca, angajare sau remuneraţie. Prin asigurarea unui asemenea regim nediscriminatoriu se realizează libera circulaţie a persoanelor în spaţiul comunitar.
PREZENTAREA SPEȚEI
Clubul de fotbal Olympique Lyonnais SASP / Olivier Bernard și Newcastle UFC
Cluburile de fotbal pot solicita o compensație pentru formarea tinerilor jucători în cazul în care acești jucători doresc să încheie primul lor contract de jucător profesionist cu un club dintr-un alt stat membru.
Cuantumul acestei compensații trebuie să fie stabilit ținând seama de costurile suportate de cluburi pentru formarea atât a viitorilor jucători profesioniști, cât și a celor care nu vor deveni niciodată profesioniști 
Carta fotbalului profesionist a Federației Franceze de Fotbal cuprinde norme aplicabile activității profesionale a jucătorilor de fotbal din Franța. Potrivit cartei, jucătorii „espoir” („speranță”) sunt jucătorii de fotbal cu vârsta cuprinsă între 16 și 22 de ani care sunt angajați de un club profesionist, cu un contract pe durată determinată, în calitate de jucători în formare. Carta obligă jucătorul „speranță”, în cazul în care clubul care l-a format solicită acest lucru, să semneze, la încheierea formării, primul său contract de jucător profesionist cu acest club. 
În anul 1997, Olivier Bernard a încheiat un contract de jucător „speranță” pentru trei sezoane cu clubul francez Olympique Lyonnais. Înainte de expirarea acestui contract, Olympique Lyonnais i-a propus semnarea unui contract de jucător profesionist cu o durată de un an. Domnul Bernard a refuzat această propunere și a încheiat un contract de jucător profesionist cu Newcastle UFC, un club englez de fotbal. 
Olympique Lyonnais a formulat ulterior o acțiune în justiție în vederea obligării domnului Bernard și a clubului Newcastle UFC la plata sumei de 53 357,16 euro cu titlu de daune interese corespunzătoare remunerației pe care acest jucător ar fi primit-o timp de un an dacă ar fi semnat contractul propus de club . 
Cour de cassation (Curtea de Casație din Franţa), sesizată în ultimă instanță, solicită Curții de Justiție să stabilească dacă principiul liberei circulații a lucrătorilor permite cluburilor formatoare să împiedice sau să descurajeze jucătorii „speranță” ai acestora să semneze un contract de jucător profesionist cu un club de fotbal dintr-un alt stat membru în măsura în care semnarea unui astfel de contract poate determina obligarea la plata de daune interese. 
Curtea precizează mai întâi că activitatea salariată a domnului Bernard constituie o activitate economică și, prin urmare, intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. De asemenea, potrivit Curții, carta prezintă caracterul unei convenții colective care vizează reglementarea muncii salariate și, ca atare, intră de asemenea în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Accesul Efectiv al Persoanelor pe Teritoriul Statelor Membre.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!