Cazuri de răspundere materială a angajatorului

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 3
Capitolul I. ABORDARI TEORETICE ALE FORMELOR DE RASPUNDERE MATERIALA ... 5
1.1. Notiuni generale .. 5
1.2. Bazele teoretice ale raspunderii materiale ... ... ... . 6 
1.3. Forme si conditii de raspundere materiala .. 8
Capitolul II. RASPUNDEREA ANGAJATORULUI SI PRACTICI JUDICIARE . 11
2.1. Raspunderea angajatorului ... 11
2.2. Procedura de recuperare a prejudiciului ... 15
2.3. Practici judiciare nationale ... 16
2.4. Jurisprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului 19
CONCLUZII GENERALE .. 20
BIBLIOGRAFIE ... 22


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
,,Pentru a fi mare, e nevoie de munca, in proportie de nouazeci si noua la suta." -- William Faulkner
Acest motto subliniaza si accentueaza importanta de a munci si de a ajunge la satisfactie. Asa apare importanta si necesitatea unui sistem de reglementare a raporturilor de munca.
Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile relatiilor de munca individuale si colective, ce se nasc intre patroni si salariati cu ocazia prestarii muncii. 
Din aceste raporturi juridice dintre angajator si angajat apre si importanta dreptului muncii ca ramura de drept. Prin acesta sunt stabilite normele juridice aplicabile si conturate drepturile si obligatiunile partilor, dar si metodele de solutionare a conflictelor dintre parti.
Actualitatea temei de cercetare se contureaza prin faptul ca in cele mai multe cazuri angajatii nu isi cunosc drepturile parvenite ca rezultat al Contractului de munca, si nici efectectele incalcarii drepturile angajatiilor, acestea fiind si obligatiile angajatorului, si cu atat mai mult care sunt cazurile de raspundere materiala a angajatorului.
Scopul acestei cercetari "Cazuri de raspundere materiala a angajatorului" este sa prezinte principalele aspecte teoretice si practice acumulate, consolidate si aprofundate in domeniu.
Pentru realizarea acestui scop au fost realizate urmatoarele obiective:
1. notiunile generale si bazele teoretice ale raspunderii materiale;
2. forme si conditii de raspundere materiala;
3. raspunderea angajatorului;
4. Procedura de recuperare a prejudiciului;
5. Practici judiciare nationale si jurisprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului.
Obiectul investigat il constituie Contractul de munca individual, ca raport dintre angajator -  persoana juridica si angajat -  persoana fizica. 
Subiectul cercetarii este raspunderea materiala a angajatorului ca rezultat al raportului juridic dintre angajator si salariat. 
Metodologia cercetarii presupune studierea surselor bibliografice si culegerea, prelucrarea materialelor practice preluate din hotarari judecatoresti aferente temei analizate.
Baza informationala utiizata la elaborarea acestei lucrari constituie literatura de specialitate, articole din Codul muncii al Republicii Moldova, site-uri cu informatie ampla si de ultima ora in legatura cu raspunderea materiala a angajatorului.
Aceasta lucrare este alcatuita din Introducere, doua capitole, concluzii, bibliografie si anexe. Lucrarea fiind analizata pe 22 pagini.
In introducere este prezentata actualitatea temei alese, stabilirea scopului si obiectivele propuse spre realizarea acestuia, descrierea subiectului studiului, obiectul.
In capitolul I "Abordari teoretice ale formelor de raspundere materiala" este analizat si polemizat conceptul teoretic aferent raspunderii materiale in cadrul raportului juridic dintre angajator si salariat (Contract de munca). Acest capitol reprezinta notiuni generale, bazele teoretice, formele si conditiile raspunderii materiale.
In capitolul II "Raspunderea angajatorului si practici judiciare" dezvaluie informatii cu privire la raspunderea angajatorului, procedura de recuperare a prejudiciului cauzat de acesta cat si prezinta cateva exemple de procese de judecata cu privire la tema analizata cat si hotararile intantelor de judecata. 
Finalul lucrarii include concluziile aferente temei abordate cat si unele recomndari cu privire la aducerea unui raport de munca pentru partile contractante.
Bibliografia cuprinde lista a 10 surse bibliografice studiate si utilizate in procesul elaborarii lucrarii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cazuri de raspundere materiala a angajatorului.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Codul Muncii al Republicii Moldova: COD Nr. 154 din 28-03-2003. In : Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162, din 29-07-2003, art. 648. [online]. Disponibil:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro#
2. Hotararea plenului Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova nr. 11 din 03.10.2005. [online]. Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=312
II. Lucrari stiintifice
3. FLORIAN, Radu-Gheorghe. Teza de doctorat Regimul juridic al easpunderii patrimoniale in cadrul raporturilor juridice de munca. [online]. Disponibil:
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/rezumat-teza/florian-radu-gheorghe-iul-2015-ro.pdf
4. ALBU, I.; URSA, V. Raspunderea civila pentru daune morale. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1979.
5. SECRIERU, Oxana. Natura juridica a raspunderii material a salariatului pentru dauna cauzata angajatorului. 
6. SADOVEI, N. Modalitatile legale de aparare a drepturilor salariatului. Chisinau: Dreptul muncii, 2007.
7. TICLEA, A; GHIMPU, S. Dreptul muncii. Bucuresti, 2000.
III. Webografie
8. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-muncii/obiectul-metoda-si-sistemul-dreptului-muncii/ - obiectul, metoda dreptului muncii.
9. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-muncii/contractul-individual-de-munca/ - contractual individual de munca.
10. http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2015/02/AMIHALACHIOAIE-RO.pdf 
- Cauza Amihalachioaie c. Moldovei.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!