Funcția Publică Europeană

Cuprins proiect

Cap I. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene
I.1.Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi evoluţia acestora 3
I.2.Uniunea Europeană,cea mai completă formă de integrare comunitară 4 
I.3.Principiile dreptului funcţiei publice europene 4
Cap II.Noţiunea de funcţie publică în context European
II.1.Funcţia publică şi funcţionarul public:delimitări conceptual 8 
II.2.Condiţii pentru accesul la funcţia publică la nivel European 9
Cap III.Statutul funcţiei publice
III.1.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor 11
III.2 Răspunderea funcţionarilor europeni 14 
III.3.Încetarea raportului de funcţie public 15 
Bibliografie 16


Extras din proiect

Cap I. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei Uniunii Europene
I.1.Premisele apariţiei Comunităţilor Europene şi evoluţia acestora 
Reconstrucţia ţărilor care au suferit pagube materiale şi umane în timpul celui de-al doilea război mondial(1939-1945) a impus reglementarea unor norme de conduită în plan interniţioanal.Aceste reglementări sau concretizat din punct de vedere juridic în negocierea şi semnarea unor convenţii internaţionale. 
În domeniul dreptului internaţional public ,trebuie menţionate în special Planul Marshall,Organizaţia Naţiunilor Unite , dar şi pe plan local,Organizaţia europeană de cooperare europeană 
În domeniul monetar au fost încheiate acordurile de la Bretton Woods, din anul 1945, prin care s-au înfiinţat Fondul Monetar Internaţional şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvolatare,care pun bazele unei noi ordini monetare internaţioanale. 
Consiliul Europei vine să completeze, în plan politic,organizaţiile precedente, reunind în temeiul tratatului de la Londra din 9 mai,1949 statele europene care beneficiau de un regim democratic pluralist, erau ataşate idealurilor de protecţie a drepturilor omului Cadru al dialogului politic,Consiliul Europei este deasemenea un instrument de armonizare a drepturilor omului la nivel naţional. 
Strict la nivel European,experienţa nefericită a războiului, imensele pagube materiale şi omeneşti au impulsionat opinia politică a înalţilor demnitari europeni pentru a găsi soluţii ţări care să preîntâmpine declanşarea unei alte conflagraţii de dimensiunile celor două războaie mondiale.Un rol important pentru apropierea statelor europene şi pentru demararea procesului de integrare în aceptiunea lui actuală îi este atribuită lui Jean Monnet datorită cărui s-au făcut primele demersuri în scopul realizării unei noutăţi europene 
Aceasta îndeplinind funcţia de şef al Organizatie Naţionale a planificării din Franţa ,a propus ca producţia de carbune şi oţel din Franţa şi Germania să fie administrată de către un organanism supranaţional.
Augustin Fuerea –Instituţiile Uniunii Europene,Editura Universal Juridic,Bucureşti,2002,p.15
I.2.Uniunea Europeană,cea mai completă formă de integrare comunitară 
Statele Unite ale Europei pe care le anticipa Winston Churcil în discursul ţinut în septembrie 1944 nu mai sunt doar un concept demagogic care să stârnească atenţia studenţilor auditori sau curiozitatea unor politicieni.De la cele trei comunităţi europene şi până în Europa unită de astăzi statele bătrânului continent au parcurs un drum lung şi uneori anevoios.Este, aşadar, cu atât mai mare sadisfacţia astăzi când Europa este în pragul înfăptuiriii ultimilor paşi pentru integrarerea politică prin adoptarea şi punerea în practică a constituţiei publice europene. 
Uniunea Europeană este forma cea mai actuală a construcţiei comunitare ,care a început în anul 1952,odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Paris privind Comunitatea Europeană semnat la 18 aprilie 1951.Tratatul de la Maastricht, cel care a creat Uniunea Europeană a fost semnat la 7 februarie 1992,în localiatatea a cărui nume îl poartă şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. 
I.3.Principiile dreptului funcţiei publice europene 
Principiile dreptului funcţiei publice europene sunt acele idei călăuzitoare care guvernează întreaga activitate a funcţionarilor europeni şi care trebuiesc avute în vedere în momentul interpretării oricărei reguli normative adoptate de o instituţie sau un organism European Aceste principii sunt, pe de o parte comune cu celelalte ramuri ale dreptului comunitar în general dar şi principii specifice reglementării funcţiei publice europene 
În democraţiile europene, recutarea funcţionarilor publici, imparţiali şi cu o înaltă calificare Este unul din rolurile esenţiale ale instituţiilor recrutarea făcându-se , în general pe baza următoarelor principii: 
1.Principiul egalitaţii la acces 
Principiul egalităţii este un principiu general al dreptului contemporan,toate disciplinile juridice acordând atenţia cuvenită respectării egalităţii indivizilor,pornind de la idea că toţi suntem egali şi avem drepturi egale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Functia Publica Europeana.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!