Imunitățile de jurisdicție ale statului - Germania vs Italia intervine Grecia

Extras din proiect Cum descarc?

Conceptul general al jurisdicţiei etatice
Imunitatea de jurisdicție poate fi definită în sensul de instituție consacrată de dreptul internațional, potrivit căreia, statul strain, organele și bunurile sale, personalul reprezentanțelor diplomatice și alte categorii de personal (ex. echipajul vaselor si aeronavelor militare) sunt exceptate de la acțiunile judiciare, de arbitraj sau administrative, prevazute în legislatura statului de resedință. Condițiile de aplicare a imunitții de jurisdicție se stabilesc prin convenții internaționale.
În temeiul suveranităţii, orice stat are expectativa legitimă de a prescrie legile și de le pune în aplicare în cuprinsul teritoriului său. Această regulă poate fi atenuată în cazul conceptului de imunitate al statelor ce reprezintă o excepție de la principiul aplicării teritoriale a normelor juridice edictate de autoritățile unui stat. În mod concret, sunt trei cazuri de excepție: statul străin, diplomații străini, organizațiile internaționale. 
În dreptul internaţional clasic statele și guvernele străine beneficiază de imunitate faţă de jurisdicţia teritorială a altor state. O varietate de motive se poate afla la baza acestei situaţii. În primul rând, unul dintre motive poate fi găsit în doctrina egalității suverane a statelor: par in parem non habet imperium sau par in parem non habet judicium. În al doilea rând, s-a susținut că s-ar produce o ofensă demnității statului în situaţia în care un stat ar trebui să se supună jurisdicției unui alt stat. Principiul imunităţii de jurisdicţie a statelor constituie o regulă cutumiară a dreptului internaţional public, potrivit cu care un stat nu poate fi adus în fața autorităților jurisdicționale ale unui alt stat. Conceptul de imunitate a statelor cuprinde două componente: imunitatea jurisdicțională și imunitate faţă de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti.
Codificarea principiului imunităţii statelor
Dreptul internațional cere ca statul să îsi limiteze dreptul de jurisdicție atunci când este vorba despre un alt stat. Dezbaterea priveste întinderea și aria de aplicare a acestei limitări. Sursa materială a imunității statelor constă în tratate, practica statelor ca element al cutumei, decizii judecătoresti și lucrările de specialitate. În ceea ce priveste tratatele, nu există la momentul actual un tratat cu aplicare universală. Comisia de Drept Internaţional a elaborat un text – Jurisidiction Immunities of States and their Property – încă din 1978, în încercarea de a-l transforma într-un text convenţional. Proiectul de articole a adoptat abordarea restrictivă a conceptului imunităţii de jurisdicţie. Aceasta se bazează pe ideea de consimțământ implicit – în sensul că, odată ce statul a devenit parte la un contract, aceasta a consimțit la exercitarea jurisdicţiei. Proiectul de articole a luat forma unui tratat internaţional, Convenția asupra imunității statelor si a proprietăţii lor, ce consacră în dispoziţiile articolului 58 principiul general al imunităţii de jurisdicție a statului și a proprietății acestuia în fața instanțelor altor state părţi. Excepţii de la această regulă pot opera cu respectarea exigenţelor prevăzute de art. 7 din Convenţie: în cazul în care există un acord expres al statului exprimat printr-un tratat internațional, contract scris sau printr-o declaraţie dată în faţa instanţei ori pe calea unei comunicări scrise în cadrul unei proceduri. Ca orice situaţie cu caracter de excepţie și aceasta trebuie interpretată în mod restrictiv, asa cum reiese și din alin. (2) al articolul 7, potrivit căruia, consimţământul dat de către stat într-un caz concret nu determină prezumția că acesta operează si pentru alte proceduri ce ar fi derulate în contradictoriu cu un alt stat. 
Principiul jus imperii sau acțiunile legale suverane este un termen folosit în dreptul internațional și descrie activitățile unui stat pentru care el este imun la jurisdicția statelor străine , astfel încât administrația teritorială a statului sa nu raspunda juridic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Imunitatile de Jurisdictie ale Statului - Germania vs Italia Intervine Grecia.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Rosalin Higgins, International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes, RCADI, Volume 230, (1991-V)
2. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf.
3. http://definitions.uslegal.com/a/acta-jure-imperii/
4. Mark Mazower, Inside Hitler's Greece (Yale University Press, New Haven and London, 1993.
5. Carmen Moldovan - Aspecte noi privind principiul imunitătii de juristdictie a statelor, Analize Stiintifice ALE UNIVERSITĂłII „AL.I.CUZA” , IASI Tomul LVI,Revista Stiințe Juridice, 2010
6. International Court of Justice Ruling." International Court of Justice 3 February, 2012.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!