Infracțiunea de Seducție

Cuprins proiect

Capitolul I- Scurt istoric al infracţiunilor privitioare la viaţa sexuală 3
Capitolul II-SEDUCŢIA 6
2.1.OBIECTUL 6
2.2.SUBIECŢII 6 
2.3.LATURA OBIECTIVĂ 8
2.4.URMAREA IMEDIATĂ 9
2.5.LEGĂTURA DE CAUZALITATE 9 
2.6.LATURA SUBIECTIVĂ 10
2.7.FORME 10
2.8.SANCŢIUNI 11
2.9.SEDUCŢIA ÎN VIITOAREA REGLEMENTARE PENALĂ 13
Speţe 14
Bibliografie 15


Extras din proiect

Capitolul I
Scurt istoric al infracţiunilor privitioare la viaţa sexuală
În Moldova, la mijlocul secolului al XVII-lea a fost adoptată cea mai importantă pravilă, respectiv „Pravila lui Vasile Lupu” sau „Carte Românească de Învăţătură”, prima codificare legislativă cu caracter laic din istoria dreptului nostru.Violul era reglementat ca infracţiune sub denumirea de „sila fecioarelor”. Subiect activ al infracţiunii de viol putea fi atât bărbatul cât şi femeia. Victima putea fi minorul, fata fecioară (copila) dar şi femeia măritată sau văduvă. Pedeapsa se aplica în funcţie de condiţia socială a infractorului: bogatul cu pierderea unei sume de bani din averea sa, pe când cel sărac cu bătaia şi scoaterea din comunitate; după încrederea ce a avut-o infractorul: tutorele cu confiscarea averiişi pierderea calităţii de tutore, pe când sluga cu arderea de viu.Când infracţiunea se săvârşea şi victima era femeie văduvă, pedeapsa era amenda.Din categoria infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală mai erau reglementate în pravila luiVasile Lupu perversiunea sexualăşi incestul.
Când relaţiile sexuale aveau loc cu animalele pedeapsa era capitală prin tăierea capului,arderea trupului împreună cu acela al animalului.
În Codul penal din 1864, infracţiunile contra vieţii sexuale erau cuprinse în Titlul IV intitulat „Crime şi delicte în contra particularilor”, secţiunea V denumită „Atentate contra bunelor moravuri”.Infracţiunile contra vieţii sexuale erau cuprinse de la art. 263-268 infracţiunea de viol era denumită „atentat contra pudorii cu violenţă” (art. 264), incluzând în cuprinsul său atât acte sexuale normale săvârşite cu violenţă cât şi acte de homosexualitate precumşi acte de perversiune sexuală săvârşite cu violenţă 
În cadrul infracţiunilor contra vieţii sexuale denumite atentate contra bunelor moravuri mai erau cuprinse următoarele fapte:
- corupţia sexuală (art. 267),
- adulterul (art. 269),
- bigamia (art. 271)
Codul penal de la 1936 păstrează clasificarea infracţiunilor contra vieţii sexuale în atentate contra bunelor moravurişi contra pudorii doar că le sistematizează altfel.Codul penal incrimina la art. 419 alin.1 atât actele de violenţă între persoane de acelaşi sex săvârşite cu violenţă cât şi „inversiunea sexuală” la art. 420.Din categoria infracţiunilor asupra vieţii sexuale săvârşite fără violenţă era reglementata si seductia: seducţia (art. 424) constând în promisiuni formale de căsătorie care determină pe o persoană de sex feminin mai mică de 18 ani să aibă raporturi sexuale cu o persoană de sex masculin, spre deosebire de codul din 1864 care nu incrimina fapta de seducţie;
Azi la tot pasul,pe internet de exemplu,găsim numeroase articole cu și despre seducţie.Ba chiar există forumuri care se ocupă de subiectul numit seducţie.Indivizii care scriu articolele despre seducţie,îi invaţă în special pe băieţi cum să devină bărbaţi adevăraţi sau masculi feroce.


Fisiere în arhivă (1):

  • Infractiunea de Seductie.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!