Instantele de Judecata si Rolul lor

Extras din proiect Cum descarc?

Proiect ManagementPrezentare:
Instante arondate: Judecatoria Bacau, Judecatoria Onesti, Judecatoria Moinesti, Judecatoria Buhusi, Judecatoria Podu Turcului.
Istoric:
Tribunalul Bacau este organizat potrivit urmatoarelor acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:
1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr.304/2004 pentru organizarea judiciara publicata in Monitorul Oficial nr.376 din 29.06.2004
3. Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti emis de Consiliul Superior al Magistraturii si publicat in Monitorul Oficial nr.881 din 27 septembrie 2004.
Tribunalul Bacau are in compunere 3 sectii: civila, penala si comerciala si de contencios administrativ. Instantele judecatoresti cuprind personal de conducere, judecatori, personal auxiliar de specialitate, administrativ si de serviciu.
Practica de specialitate:
Ce trebuie cunoscut referitor la partile in procesul civil :
Persoanele care au un litigiu cu privire la un drept pentru rezolvarea caruia este necesar sa se adreseze instantei de judecata se numesc parti. Denumirea de parti este valabila atit pentru faza judecatii, cit si pentru faza executarii silite.
In cadrul etapelor procesual civile, partile poarta denumiri specifice:
o Astfel, la prima judecata partile se numesc reclamant si parat;
o In faza de judecata a apelului, partile se numesc apelant si intimat;
o La judecata in recurs, partile se numesc recurent si intimat;
o In contestatia in anulare, partile poarta denumirea de contestator si intimat;
o La judecata unei cereri de revizuire, partile se numesc revizuent si intimat;
o In cazul executarii silite, partile poarta denumirea de creditor si debitor.
O actiune poate fi pornita:
o Daca cel care porneste actiunea a implinit virsta de 18 ani si nu a fost pus sub interdictie;
o Femeia care are 16 sau chiar 15 ani, care s-a casatorit, poate formula o actiune in instanta cu conditia ca desfacerea casatoriei sa nu aiba loc inainte ca femeia sa fi implinit 18 ani;
o Minorii sub 14 ani si cei pusi sub interdictie nu pot sta personal in proces, ci prin reprezentantii lor legali: parinti, tutore sau curator;
o Minorii care au intre 14 si 18 ani pot fi citati si pot sta in proces doar asistati, dupa caz, de parinti sau tutore, care vor semna alaturi de minori cererile adresate instantei;
o In cazul persoanelor juridice, acestea pot sta in judecata inca de la infiintare si pina la incetarea lor ca persoane juridice;
o Asociatiile si societatile care nu sunt recunoscute ca persoane juridice pot sta in judecata ca pirite daca au organe proprii de conducere.
Daca o persoana nu indeplineste conditia de a putea formula o cerere in instanta, aceasta o va anula. Ministerul Public poate porni o actiune civila ori de cite ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.
Drepturi procedurale in calitate de parte intr-un litigiu:
o Dreptul de a adresa cereri instantei;
o Dreptul de a cunoaste termenul de judecata, precum si locul unde va avea loc judecata;
o Dreptul de a discuta toate problemele ridicate in cursul procesului;
o Dreptul de a propune probe pentru sustinerea pretentiilor si pentru combaterea afirmatiilor adversarului;
o Dreptul de a cunoaste toate piesele dosarului, ceea ce implica dreptul partilor de a li se comunica actele de procedura indeplinite de adversar, dreptul de a face copii de pe diversele acte aflate la dosar;
o Dreptul de a folosi limba materna sau de a recurge la un interpret;
o Dreptul de a fi asistat si reprezentat de un avocat sau de un mandatar;
o Dreptul de a recuza pe judecatori si procurori, grefieri sau magistrati asistenti, experti, interpreti, traducatori;
o Dreptul de a solicita stramutarea pricinilor la alta instanta;
o Dreptul de a renunta la judecata sau la dreptul pretins prin recunoasterea pretentiilor reclamantului;
o Dreptul de a incheia o tranzactie;
o Dreptul de a solicita cheltuieli de judecata in cazul cistigarii procesului;
o Dreptul de a exercita caile de atac prevazute de lege;
o Dreptul de a cere executarea silita in cazul cistigarii procesului.
Obligatii in calitate de parte intr-un proces:
o Oblgatia de a folosi cu buna credinta drepturile procedurale si de a spune adevarul;
o Indeplinirea obligatiilor in ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator;
o De a urmarii desfasurarea procesului;
o De a dovedi pretentiile si apararile;
o De a comunica atitea exemplare cite parti sunt, plus unul pentru instanta;
o De a avansa cheltuielile pentru deplasarea martorilor, pentru efectuarea expertizei, pentru depunerea unor acte de catre terti etc.
o De a plati cheltuielile de judecata, de catre partea care a pierdut procesul.
Probele care nu au fost solicitate prin cererea de chemare in judecata, prin intampinare sau la prima zi de infatisare nu vor mai putea fi invocate decit atunci cind:
o Nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si nu putea fi prevazuta;
o Cand administrarea dovezii nu pricinuieste aminarea judecatii;
o Cand nu s-a solicitat dovada in conditiile legii, din pricina neputintei sau lipsei de pregatire, partea nefiind asistata sau reprezentata de avocat.
Partea care a depus un inscris in copie certificata este datoare sa aiba asupra sa la sedinta, originalul inscrisului sau sa-l depuna inaintea termenului de judecata, in pastrarea grefei, sub sanctiunea de a nu se tine seama de el.
Inscrisurile depuse de parti ramin dobindite judecatii si nu se mai pot retrage fara invoirea partii potrivnice. Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decit dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefa instantei respective.
Evidenta activitatii instantei
Activitatea instantei de judecata se concretizeaza in anumite registre, ca:
o Registrul general de dosare - in care se trec in ordinea intrarii toate actele de sesizare ale instantei de judecata, numarul de inregistrare al fiecarui act de sesizare, chemarea in garantie, interventia, aplicarea sechestrului judiciar, revocarea sau inlocuirea masurilor preventive; cererile de revizuire si cererile de aminare sau de intrerupere a executarii pedepsei vor primi numar nou de dosar. Cererile de prelungire a aminarii sau de prelungire a intreruperii executarii pedepsei vor primi acelasi numar de inregistrare ca si cererea initiala.
o Opisul alfabetic - in care se trec numele si prenumele tuturor partilor ce figureaza in cauzele inregistrate in registrul general de dosare, inclusiv al persoanelor introduse ulterior in proces, incluzindu-se numarul dosarului la fiecare persoana, in parte.
o Registrul de intrare -iesire a corespondentei - care este al administratiei, in care se inregistreaza corespondenta care nu are legatura cu cauzele venite spre judecare si corespondenta privind lucrarile ce urmeaza a fi efectuate de executorul judecatoresc.
o Registrul informativ -in care se mentioneaza pentru fiecare dosar:
- primul termen de judecata si termenele acordate de instanta;
- data iesirii dosarelor din arhiva si persoanele sau organele la care se predau;
- data reintrarii dosarelor in arhiva;
- numarul si data hotaririi cit si solutia pe scurt;
- data trimiteri dosarului la o alta instanta sau la alt organ ;
- data revenirii dosarului.
o Condica sedintei de judecata - in care se trec separat, pe complete, aratindu-se si numele completului, toate dosarele din sedintele respective, in ordinea inscrisa; la judecatorii cu volum mai mare de dosare se infiinteaza doua condici: un a pentru cauzele penale si alta pentru cele civile; la Curtile de Apel si tribunale exista o condica pentru fiecare sectie.
o Registrul de termene al arhivei - in care se trec toate dosarele, pe termene de judecata fixa, pentru fiecare sectie.


Fisiere in arhiva (1):

  • Instantele de Judecata si Rolul lor.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!