Neexecutarea și efectele neexecutării contractului de comerț internațional

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere ..2-5 
Capitolul I. Aspecte generale ale hotararilor arbitrale straine
- I.1. Arbitrajul si avantajele sale .6-8
- I.2. Conceptul si notiunea de hotarare arbitrala straina . 9-10
- I.3. Particularitatile hotararilor arbitrale straine ..11-14
- I.4. Efectele hotararilor arbitrale straine ..14-18
Capitolul II. Recunoasterea hotararilor arbitrale straine
- II.1. Conditii de recunoastere a hotararii arbitrale straine ..19-22
- II.2. Sesizarea instantei de judecata privind recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale straine ..23-26
- II.3. Refuzul recunoasterii hotararii arbitrale straine ..26-34 
- II.4. Contestarea hotararii arbitrale straine .34-39
Capitolul III. Executarea hotararii arbitrale straine
- III.1. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a hotararilor arbitrale straine si conditiile executarii lor ...40-43
- III.2. Eliberarea titlurilor de executare silita a hotararilor arbitrale straine .43-46
- III.3. Limitele controlului judiciar asupra executarii hotararii arbitrale ...46-47
- III.4. Conventii si tratate internationale in domeniul recunoasterii si executarii hotararilor arbitrale straine .47-55
Incheiere 56-57 
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
1. Actualitatea cercetarii si gradul de investigatie a problemei
Problema recunoasterii pe teritoriul Republicii Moldova a hotararilor arbitrale pronuntate de instante straine cunoaste in ultimii ani noi dimensiuni datorate fenomenului globalizarii. Diversificarea relatiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdictii diferite ridica noi provocari in materie, unul dintre cele mai serioase obstacole in procedura de executare a hotararilor fiind existenta barierelor nationale, respective ale sistemelor de drept diferite, aspecte de natura sa impiedice atingerea scopului pentru care respectivele hotarari fusesera pronuntate. Ca regula generala, suveranitatea fiecarui stat independent facea ca o hotarare straina sa-si produca efectele, numai pe teritoriul statului in jurisdictia caruia hotararea fusese pronuntata. Pentru a evita acest impediment fiecare stat incheia o serie de acorduri bi- sau multilaterale cu alte state, in vederea crearii unor relatii de reciprocitate.
Pe baza acestor acorduri era necesar ca hotararile arbitrale straine sa fie recunoscute pe teritoriul statului unde se intentiona ca acestea sa-si produca efectele.
Importanta actului recunoasterii este neechivoca deoarece el confera hotararii straine autoritate de lucru judecat in tara de executare, impiedicand declansarea unui nou litigiu intre aceleasi parti, cu acelasi obiect si aceeasi cauza. Arbitrajul international a devenit o practica uzuala de solutionare a disputelor internationale. Avand in vedere acest aspect, statele din intreaga lume si-au modernizat reglementarile arbitrale. Metoda de solutionare a disputelor in arbitrajul comercial international este hibrida. Aceasta este determinata de o conventie incheiata de particulari, care continua cu o serie de proceduri stabilite de parti, acestea din urma avand o mare importanta. Se finalizeaza cu o hotarare ce este obligatorie pentru parti. In anumite conditii, majoritatea instantelor statelor lumii procedeaza la recunoasterea si incuviintarea executarii silite a acesteia. Actualitatea cercetarii este determinata de faptul ca arbitrajul comercial international s-a dezvoltat rapid in ultimii ani avand in vedere cresterea ingrijoratoare a disputelor din comertul international. Arbitrajul comercial international este in plina expansiune, multe jurisdictii adoptand sau modernizand reglementari privind arbitrajul. Recunoasterea si incuviintarea executarii silite a sentintelor arbitrale din domeniul arbitrajului comercial international constituie o chestiune a carei dificultate este cauzata de dificultati si ezitari inerente. Recunoasterea si incuviintarea executarii silite a sentintelor arbitrale comerciale internationale reprezinta efectul acestora fie in statul pe teritoriul caruia au fost pronuntate, prin aceasta intelegand statul pe teritoriul caruia se afla locul arbitrajului, fie in statele in care se considera ca respectivele sentinte au caracter international. Cu toate acestea, tema data nu este indeajuns cercetata in literatura de specialitate din Republica Moldova.
2. Scopul si sarcinile cercetarii 
Scopul lucrarii consta in cercetarea aspectelor ce tin de recunoasterea si executarea hotaririlor arbitrale straine in vederea tratarii problemelor existente la acest subiect. Scopul urmarit a fost concretizat in urmatoarele sarcini ale cercetarii: 1. Analiza principalelor notiuni privind recunoasterea si executarea hotaririlor arbitrale straine, analiza cadrului juridic, pornind de la abordarile teoretice si practicile internationale existente; 2. Cercetarea procedurii de recunoastere a hotararii arbitrale straine, a refuzului de recunoastere a hotararii arbitrale straine si efectele recunoasterii acesteia; 3. Analiza conditiilor de executarea a hotaririi arbitrale straine, a suspendarii executarii acesteia, a efectelor executarii hotaririi arbitrale.
3. Suportul metodologic si teoretico-stiintific al cercetarii 
Suportul metodologic si teoretico-stiintific al cercetarilor efectuate il constituie lucrarile teoreticienilor in domeniul stiintei dreptului atat din tara, cat si de peste hotare. Baza metodologica a investigatiei date o constituie pozitiile si directiile contemporane ale teoriei cunoasterii proceselor sociale si a fenomenelor juridice. Cercetarile au fost efectuate in baza doctrinei si practicii, actelor normative internationale, tratatelor si acordurilor incheiate intre state, directivelor si regulamentelor Uniunii Europene, precum si a legislatiei Republicii Moldova. Pentru a face un studiu mai detaliat al problemei ce sta in atentia noastra am folosit drept baza metodologica o serie de metode specifice de cercetare a problemelor cu caracter sociouman cum ar fi:


Fisiere în arhivă (1):

 • Neexecutarea si efectele neexecutarii contractului de comert international.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

I. Acte normative: 
a) nationale:
1) Constitutia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, cu modificarile si completarile pana la 1 septembrie 2007, Chisinau 2007 
2) Codul de procedura civila al Republicii Moldova, nr.225-XV din 30 mai 2003, M.O. nr. 111-115 din 12.06.2003 
3) Codul de executare al Republicii Moldova, nr.443-XVI din 24.12.2004, M.O. nr. 34-35 din 03.03.2005 in vigoare de la data de 01.07.2005 
4) Legea cu privire la arbitraj nr.23 din 22.02.2008, M.O. nr.88-89 din 22.05.2008, in vigoare de la 20.06.2008
5) Legea cu privire la arbitrajul comercial international nr.24 din 22.02.2008, M.O. nr.88-89 din 22.05.2008, in vigoare de la 20.06.2008
b) conventii si tratate internationale:
1)Conventia europeana de la Geneva din 1961 cu privire la arbitrajul comercial international;
2) Conventia de la New-York din 1958 cu privire la recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine;
3) Conventia de la Haga cu privire la recunoasterea si aplicarea sentintelor arbitrale straine in materie civila si comerciala, 1971 
4)Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965, ( Republica Moldova a aderat prin Hotarirea Parlamentului RM nr.87-XIV din 10.07.1998 )
5) Conventia privind concilierea si arbitrajul in cadrul Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, incheiata la Stockholm la 15 decembrie 1992, ratificata prin Hotararea Guvernului nr.203 din 25.11.1998, publicat la 03.12.1998 in MO nr.108 , in vigoare din 03.12.1998
6) Legea-tip a UNCITRAL-ului din 1985 cu privire la arbitrajul comercial international;
7) Regulamentul de arbitraj al UNCITRAL-ului din 1976.
III. Tratate, cursuri, monografii, etc.
1) Alexa Oleg, Baiesu Aurel, Rotaru Alexandru, ,, Dreptul comertului international, Chisinau'', 1998
2) Bacanu, Ion ,,Controlul judecatoresc asupra hotararii arbitrale'', Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2005;
3) Capatina, O. ,, Tratat de drept al comertului international'',vol I. Editura Academiei Bucuresti, 1985.
3) Costin, Mircea N. ,, Dictionar de drept international al afacerilor", Bucuresti 1995
4) Costin M.N., Deleanu S., ,, Dreptul comertului international. Partea generala ", vol.I, Lumina lex, Bucuresti, 1997.
5) Comanescu Ion, Elemente de drept comercial, Bucuresti, 1993
6) Ciobanu, Mihai Viorel; Boroi, G. ,, Drept procesual civil. Curs selectiv'', Ed. All Beck, Bucuresti, 2003;
7) Deleanu, Ion; Deleanu, Valentina ,, Hotararea judecatoreasca'', Ed. Servo-Sat, Arad, 1998;
8) Deleanu, Ion ,,Tratat de procedura civila'', ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007;
9) Deleanu, Ion; Deleanu, S. ,,Arbitrajul intern si international'', Ed. Rosetti, Bucuresti, 2005;
10) Gribincea Lilia, Dreptul comertului international, Chisinau, 1999
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!