Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE_________________________________________________2
CAPITOLUL I
MINORATUL SI SĂVÂRSIRIEA DE CĂTRE MINORI
A CONTRAVENłIILOR ADMINISTRATIVE
§1. NoŃiune de răspundere administrativă ca formă a răspunderii juridice.
Răspunderea contravenŃională ________________________________________________8
§2. Minoratul. Personalitatea contravenientului minor. _______________________________21
§3. Starea de minorat reflectată în plan juridic. _____________________________________35
§4. Cauzele si condiŃiile care contribuie la săvârsirea contravenŃiilor
de către minori. __________________________________________________________44
CAPITOLUL II
RĂSPUNDEREA MINORILOR PENTRU CONTRAVENłIILE
ADMINISTRATIVE: LIMITE SI PARTICULARITĂłI
§1. Minorul ca subiect de drept în legislaŃia Republicii Moldova.___________________51
§2. Minoratul făptuitorului în calitate de circumstanŃa atenuantă
în reglementarea privind contravenŃiile administrative.____________________________62
§3. Necesitatea adoptării unui regim sancŃionator special pentru minori.
Propuneri de lege ferenda. ______________________________________________67
CAPITOLUL III
SISTEMUL SANCłIUNILOR ADMINISTRATIVE PRIVIND MINORII
CONTRAVENIENłI
§1.Caracterizarea generală a pedepselor aplicate minorilor contravenienŃi.____________79
§2. Măsurile de constrângere cu caracter educativ aplicate minorilor. ________________91
§3. Aspectele de drept comparat privind sistemul sancŃiunilor administrative aplicate
minorilor contravenienŃi. __________________________________________________102
SINTEZA REZULTATELOR OBłINUTE _________________________118
CONCLUZII SI RECOMANDĂRI STIINłIFICE ___________________119
ANNOTATION_______________________________________________125
АНОТАЦИЯ_________________________________________________127
ADNOTARE ________________________________________________129
BIBLIOGRAFIE______________________________________________131
CUVINTE CHEIE ____________________________________________


Extras din proiect Cum descarc?

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen
explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se produc în
societatea noastră în perioada de trecere la economia de piaţă. Este o perioadă, care a
produs efectele unei crize economice adânci, cu urmări deosebit de nefaste asupra
vieţii materiale şi spirituale a cetăţenilor şi, în special a copiilor – segmentul social
cel mai neajutorat.
Din aceste motive problema contravenţiilor săvârşite de minori şi a
mijloacelor de combatere a acestui flagel este deosebit de actuală. Actualitatea ei
creşte, în primul rând, în legătură cu răspândirea largă a comportamentelor
antisociale, nonconformitatea sau poziţia antisocială, manifestată de minori prin
încălcarea sau evitarea standardelor, a normelor de conduită în societate, ceea ce
creează o ameninţare directă pentru valorile sociale fundamentale, care, mai devreme
sau mai târziu, va aduce la creşterea în proporţii mari a criminalităţii între minori şi
tineri.
În al doilea rând, contravenţiile în rândul minorilor formează rezultatul
eşecului procesului de socializare şi de integrare socială a acestora. Astăzi constatăm
că procesul de socializare nu are efecte uniforme asupra tuturor membrilor societăţii:
unii devin indivizi cu comportamente armonios integrate, alţii, însă, nu se pot
conforma societăţii, orientate spre economia de piaţă. Aşadar, contravenţia în rândul
minorilor este produsă în mare parte de lipsa unei economii de piaţă eficiente,
echilibrate, de nivelul scăzut de trai al majorităţii populaţiei şi de lipsa unei politici
sociale de protecţie a păturii defavorizate a societăţii.
În al treilea rând, creşterea numărului de contravenienţi minori este rezultatul
abandonului şcolar de către unii elevi, cărora le este specific comportamentul deviant
sau preocupările antisociale, neîncadrarea în activităţi social-utile.
În al patrulea rând, contravenienţa minoră este creată şi


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea Minorilor pentru Savarsirea Contraventiilor Administrative.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!