Siguranța Așezămintelor de Detenție

Cuprins proiect Cum descarc?

Cuvânt inainte pag. 1
Capitolul I PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA AŞEZĂMINTELOR
DE DEŢINERE
1.1 Documente internaţionale referitoare la aşezămintele de deţinere pag. 2
1.2 Prevederi interne cu privire la siguranţa materială şi siguranţadinamică a aşezămintelor de detenţie pag. 5
1.2.1 Codul Penal pag. 6
1.3 Practica unor state privind organizarea aşezămintelor de deţinere pag. 12
Capitolul II AŞEZĂMINTE DE DETENŢIE ÎN ROMÂNIA
2.1 Organizarea interioară a asezămintelor de deţinere pag. 16
2.2 Clasificarea aşezămintelor de deţinere pag. 18
2.3 Documente necesare asigurării siguranţei aşezămintelor de deţinere pag. 19
Capitolul III ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE PAZĂ
3.1 Organizarea serviciului de pază . pag. 29
3.2 Executarea serviciului de pază pag. 32
3.3 Organizarea apărării aşezămintelor de deţinere pag. 33
3.4 Grupa de intervenţie în aşezămintele de deţinere pag. 39
3.4.1 Grupa de intervenţie în penitenciarele de maximă siguranţă pag. 39
3.4.2 Grupa de intervenţie în celelante penitenciare pag. 42
Capitolul IV PERSONALUL DIN SERVICIUL DE PAZĂ
4.1 Recomandări internaţionale privind personalul din penitenciare pag. 44
4.2 Îndatoriri generale ale personalului din serviciul de pază pag. 45
4.2.1 Îndatoririle locţiitorului cu siguranţa deţinerii şi regim penitenciar pag. 48
4.2.2 Îndatoririle ofiţerului instructor pază pag. 48
4.2.3 Îndatoririle şefului de tură pag. 49
4.2.4 Îndatoririle locţiitorului şefului de tură pag. 51
4.2.5 Îndatoririle subofiţerilor din serviciul de pază pag. 60
perimetrul aşezământului de deţinere pag. 66
Capitolul V SITUAŢII DEOSEBITE PREZENTE ÎN AŞEZĂMINTELE DE DEŢINERE
5.1 Locuri vulnerabile pag. 67
5.2 Momente vulnerabile pag. 69
5.3 Modul de acţiune al personalului în diferite situaţii pag. 70
Capitolul VI MIJLOACE TEHNICE AJUTĂTOARE LA PAZĂ ŞI IMOBILIZARE
CE SE FOLOSESC ÎN SERVICIUL DE PAZĂ
6.1 Mijloace tehnice de legatură şi de alarmare. pag. 78
6.2 Mijloace necesare funcţionării pazei pag. 80
6.3 Mijloacele de imobilizare. pag. 83
Capitolul VII SISTEMUL INFORMATIZAT DE PAZĂ
7.1 Protecţia perimetrala. pag. 90
7.2 Sistemul de supraveghere video pag. 94
7.3 Sistemul de blocare a accesului. pag. 95
7.4 Dispeceratul de securitate . pag. 96
CONCLUZII . pag. 97
BIBLIOGRAFIE. . pag. 99


Extras din proiect Cum descarc?

Cuvânt inainte
De-a lungul timpurilor şi în contexte socio-culturale diferite, întâlnim diferite moduri de reglementare a prevederilor privind executarea pedepsei închisorii. Penitenciarul are în prezent o semnificaţie politică deosebită; tratamentul deţinuţilor este o ilustrare directă a modului cum se respectă drepturile omului, iar viaţa instituţională este un indicator al democratizării aparatului de stat. Mai mult, un popor este considerat civilizat sau nu după modul cum se poartă cu categoriile defavorizate: minori, handicapaţi, bătrâni, şomeri, imigranţi şi nu în ultimul rând cu deţinuţii.
Nu putem vorbi despre modernizarea penitenciarului dacă nu trecem la optimizarea structurilor, informatizarea activităţilor, transformarea instituţiei într-o instituţie civilă deoarece acesta este şi scopul penitenciarului – de a servi societatea civilă.
Noile criterii ale performanţei organizaţionale trebuie să fie şi pentru penitenciare coerenţa internă a subsistemelor, corectitudinea criteriilor de evaluare, calitatea resurselor umane, rezultate măsurabile pentru funcţiile sociale îndeplinite, existenţa unui sector specializat în diagnoză şi prognoză, existenţa unui cod deontologic viu şi credibil şi în primul rând imaginea publică.
Cineva spunea că imaginea publică a penitenciarului se construieşte mai întai în interior, un personal selecţionat şi valorizat adecvat, informat în timp util cu toate problemele de muncă, promovat şi recompensat pe criterii etice şi profesionale previzibile, acestea sunt ca şi condiţii indispensabile pentru existenţa unor opinii corecte în comunitatea din jurul închisorii.
Lucrarea de faţă nu face altceva decăt să prezinte o parte din activităţiile cu care se confrunta lucrătorul de penitenciar, segmentul legat de pază şi siguranţa deţinerii, prezentarea personalului implicat direct în executarea serviciului de pază, îndatoririle acestora precum si documntele necesare executării serviciului de pază. 
Capitolul I
PREVEDERI PRIVIND ORGANIZAREA AŞEZĂMINTELOR
DE DEŢINERE
1.1 Documente internaţionale referitoare la aşezămintele de deţinere.
1.1.1 Regulile europene pentru penitenciare.
În ceea ce priveşte Recomandarea nr. R(87)3 adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei, aceasta face o serie de relatări considerând importanţa stabilirii unor principii comune în ceea ce priveşte politica penală în cadrul statelor membre ale Consiliului Europei. 
Deşi s-a facut un progres considerabil în dezvoltarea alternativelor necustodiale în privinţa delicvenţilor, privarea de libertate ramâne o sancţiune necesară în sistemele juridice penale, ţinând seama de faptul că dezvoltarea şi evoluţia societăţii precum şi schimbările survenite în legatură cu tratamentul deţinuţilor şi în conducerea penitenciarelor, a făcut posibilă reformarea unui Standard Minim de Reguli pentru tratamentul deţinuţilor, astfel încât să constituie un suport, să încurajeze cele mai bune dezvoltări şi să ofere un scop procesului ulterior 
Standardele recomandă guvernelor statelor membre să se ghideze în alcătuirea legislaţiei lor interne cât şi în practică pe principiile ce reies din textul Regulilor Europene pentru Penitenciare care figurează ca apendix la prezenta Recomandaţie cu o punere în practică în vederea implementării progresive a acestora, o detaliere pe larg a scopurilor ce apar în introducere precum şi a principiilor de bază ale prezentei recomandari. Regulile se vor aplica impartial.
Nu va exista nici o discriminare faţă de rasă, culoare, sex, limbă, religie, politică sau alte opinii, origine naţională sau socială, naştere, statut economic sau altfel de statut. Convingerile religioase şi perceptele morale ale grupului căruia îi aparţine deţinutul vor fii respectate.
Prezentarea acestei Recomandari este sumară iar pentru înţelegerea acestor principii, în continuarea acestora, Regulile Europene pentru Penitenciare relatează sistemele de conducere ale penitenciarelor prin care se materializează prevederile Recomandării după cum urmează: primirea şi înregistrarea; împărţirea şi calificarea deţinuţilor; cazarea; igiena personală; îmbracămintea şi aşternutul; hrana; servicile medicale; disciplina şi pedeapsa; căile de constrângere; informarea deţinuţilor şi plângerile acestora; contactul cu lumea exterioară precum şi asistenţa morală şi religioasă 
Urmând şi ghidându-se după aceste sisteme lucrătorul de penitenciar va avea mai puţine probleme privind siguranţa locului de deţinere, deoarece satisfăcând trebuinţele minime ale deţinuţilor aceştia vor înţelege că se află într-un aşeăzământ instituţionalizat şi trebuie să se comporte ca atare neavând nici un motiv de nesupunere. Cunoaşterea deţinutului în toate ipostazele puse (enumerate mai sus) la dispoziţia lucrătorului de penitenciar îi va fi de folos acestuia pentru anticiparea mişcărilor deţinutului astfel încât prevenirea evenimentelor negative la locul de deţinere se va realiza prin efortul deţinuţilor şi prin cel al personalului.


Fisiere în arhivă (3):

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!