Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa

Cuprins proiect Cum descarc?

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Prezentare comparativă.
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
1. Succinte aprecieri privitoare la noţiunea şi caracterizarea
conceptului de suspendare condiţionată a executării pedepsei şi a conceptului de suspendare a executării pedepsei sub
supraveghere pg.5;
2. Natura juridică a instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a instituţiei suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.7;
3. Referinţe istorice privitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pg. 10
CAPITOLUL II CONDIŢII DE ACORDARE A SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI A SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
SECŢIUNEA I - Condiţii de acordare a suspendării
condiţionate a pedepsei Pg. 20;
1. Condiţii obiective Pg.20;
2. Condiţii subiective (personale) pg.24;
3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei în cazuri
speciale pg.28;
4. Aspecte procesuale pg. 34;
SECTIUNEA II - Condiţii de acordare a suspendării executării
pedepsei sub supraveghere pg.35;
1. Condiţii obiective pg.35;
2. Condiţii subiective pg.36;
SECŢIUNEA III - Asemănări şi deosebiri între condiţiile de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei şi condiţiile de acordare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere Pg.38;
CAPITOLUL III TERMENUL DE ÎNCERCARE ÎN CAZUL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI Şl ÎN CAZUL SUSPENDĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
1 Termenul de încercare în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei pg-40;
2.Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere Pg.43;
3.Măsurile de supraveghere luate de instanţă în cazul suspendării
executării pedepsei sub supraveghere pg.44;
4.Obligaţiile condamnatului pe durata termenului de încercare al
suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.45;
5.Comparaţie între termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei şi al suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.47;
CAPITOLUL IV EFECTELE SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI EFECTELE SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE
SECŢIUNEA I - Efectele suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.49;
1. Efecte imediate (provizorii) pg.49;
2. Efecte definitive pg.54;
SECŢIUNEA II - Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.56;
1. Efecte provizorii pg.56;
2. Efecte definitive pg.56;
SECŢIUNEA III - Prezentare comparativă între efectele
suspendării condiţionate a executării pedepsei şi efectele
suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.57;
CAPITOLUL V REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI SI REVOCAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.58;
1 Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.58;
2. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.67
3.Comparaţie între revocarea suspendării condiţionate a executării
pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pg.68
CAPITOLUL VI ANULAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI SI ANULAREA SUSPENDĂRII EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.69
1. Anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pg.69
2.Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pg.75
3.Comparaţie între anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi anularea executării pedepsei sub supraveghere pg.76
CAPITOLUL VII ALTE SOLUŢII DIN PRACTICA JUDICIARĂ
PRIVIND SUSPENDAREA CONDIŢIONATĂ A
EXECUTĂRII PEDEPSEI ŞI SUSPENDAREA
EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE pg.77
BIBLIOGRAFIE pg.85


Extras din proiect Cum descarc?

CAP. I CONSIDERATII INTRODUCTIVE
I. Succinte aprecieri privitoare ia noţiunea şi caracterizarea conceptului de suspendare condiţionata a executării pedepsei şi a conceptului de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere
Problematica individualizării judiciare a pedepsei este deosebit de vastă şi complexă : ea constituie un concept şi totodată un instrument fundamental de drept penal, o linie directoare privind mecanismul întregului nostru sistem penal. Prin intermediul acestui mecanism se desfăşoară în mod concret operaţiunea de adaptare a măsurilor de constrângere penală ca expresie a reacţiei antiinfracţionale, în raport cu fiecare infracţiune şi cu fiecare infractor, pentru ca aptitudinile funcţionale ale pedepselor să fie complet şi eficient puse în valoare.
Pedeapsa aplicată îşi poate atinge scopul urmărit de lege numai dacă a fost astfel aleasă şi dozată încât prin funcţiile ei să realizeze un maxim defect preventiv asupra infractorului şi în mod corespunzător, un efect preventiv adecvat, în raport cu ceilalţi membri ai societăţii 
Este firesc ca la aplicarea pedepsei să se ţină seama de conţinutul şi de particularităţile concrete ale faptei săvârşite, deoarece aceste elemente imprimă infracţiunii o gravitate proprie ce trebuie luată cu precădere în considerare la stabilirea vinovăţiei făptuitorului.
De asemenea la adoptarea pedepsei şi a modalităţii acesteia de executare este necesar să se aibe în vedere persoana infractorului, întrucât este îndeosebi cunoscut că pedeapsa nu este suportată egal de persoanele condamnate, unele manifestă un grad mai redus de receptivitate în procesul de reeducare, iar altele, dimpotrivă, participă efectiv pentru a-şi modifica comportamentul pentru viitor.
În literatura de specialitate s-a subliniat cu deplin temei că instanţele trebuie să acorde o atenţie sporită alegerii mijloacelor de individualizare a pedepsei deoarece acestea vor exercita o influentă considerabilă în procesul de resocializare a celor condamnaţi dacă au fost bine alese si dacă pedeapsa se execută într-un interval de timp cât mai apropiat de momentul când infracţiunea a fost săvârşită.
Din aceste succinte aprecieri rezultă că individualizarea pedepselor şi alegerea de către instanţă a celor mai potrivite mijloace de executare a acestora contribuie hotărâtor la creşterea rolului actului de justiţie în reeducarea infractorilor. Este motivul pentru care în elaborarea oricărui studiu în materie este necesar a fi evaluate atât elementele specifice fiecărei fapte concrete, cât şi datele privitoare la starea psihofizica şi structura biologică a infractorului, la particularităţile psihice ale persoanei infractorului, la ambianţa socială şi relaţiile infractorului înainte şi după săvârşirea infracţiunii.
Instituţia individualizării judiciare a pedepselor priveşte nu numai alegerea pedepsei şi stabilirea duratei acesteia, ci şi mijloacele prin care se exprimă modul în care este executată pedeapsa, şi anume suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, executarea pedepsei la locul de muncă şi altele.
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei este actul instanţei de judecată care, după ce stabileşte pedeapsa ce urmează a fi aplicată, continuând operaţia de individualizare a pedepsei cu privire la executarea acesteia, considerând că făptuitorul se poate reeduca fără executarea efectivă a pedepsei, aceasta atingându-şi astfel scopul dispune suspendarea executării


Fisiere în arhivă (1):

  • Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei si Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere - Prezentare Comparativa.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!